Jarná aktualizácia Zoner Photo Studia X, prináša natívnu podporu viac ako 1200 objektívov, až dvojnásobne rýchlejšie načítanie formátu RAW, zlepšenie práce s druhým monitorom, rozsiahly upgrade videoeditora a dve desiatky ďalších vylepšení.

Natívna podpora objektívov

Zoner Photo Studio X po novom opraví skreslenie, chromatické vady a vinetáciu u väčšiny bežne rozšírených objektívov a to bez nutnosti inštalovať akékoľvek ďalšie doplnky. Okrem toho sa podpora bude v budúcnosti ďalej rozširovať. Výber objektívu, alebo zapnutie automatických opráv nájdete v sekcii Fotoaparát a objektív v module Vyvolať.

Dvakrát rýchlejšie načítanie formátu RAW a vyššia kvalita spracovania

Vďaka výrazne zrýchlenému procesu spracovania obrazu táto aktualizácia prináša takmer dvojnásobné zrýchlenie načítania záberov vo formáte RAW. Čím objemnejšie RAW, a vyššie rozlíšenie, tým je úspora viditeľnejšia. Toto vylepšenie má vplyv na všetky oblasti práce s RAW, teda prvé, aj opakované načítanie, import, export a indexovanie v katalógu.

Zoner PhotoStudio 2023
Zoner PhotoStudio 2023

Súčasne so zrýchlením, došlo aj k zvýšeniu kvality náhľadov v moduloch Vyvolať a Správca, alebo k optimalizácii spracovania detailov fotiek s veľkým šumom.

Nové režimy práce na dvoch monitoroch

K zmenám došlo pri využití druhého monitora. ZPS X teraz ponúka dva režimy, ktoré dopĺňajú dianie na hlavnom monitore. Poskytujú teda buď priestor na náhľad na spracovávanú fotku, prípadne priestor prieskumníka na pohyb medzi súbormi. Podporované sú aj ultraširoké monitory.

Rozsiahly upgrade videoeditora

Transformácia klipov a kľúčové snímky prináša úplne nové možnosti na strih videa. Môžete ich využiť na tvorbu originálnych animácií a prechodov ale aj na zobrazenie viacerých klipov v jednom momente. Pribudla tiež možnosť prednačítania videosúborov, čo zrýchľuje následnú prácu. Pri video súboroch naprieč programom, je teraz navyše možné zobraziť náhľad klipu jednoduchým prejdením myši cez miniatúru.

Zoner PhotoStudio 2023
Zoner PhotoStudio 2023

Klientsky výber fotiek v galérii Zonerama

Online galéria Zonerama pridáva ďalšie uľahčenie fotografom v podobe možnosti výberu a označenia fotiek klientom, priamo v Zonerame, a to bez nutnosti prihlasovania. Fotograf klientovi zašle špeciálne vytvorený odkaz z ponuky Zdieľanie albumu. Klient si potom ľahko vyberie fotky, ktoré majú byť ďalej spracovávané. Takto označené fotky vidí fotograf aj priamo v Zoner Photo Studiu X pripojenom ku galérii Zonerama. Odpadá teda nutnosť používať ďalšie programy tretích strán.

Novinky modulu Vyvolať

Režim Pridanie zrna podľa jasu prináša realistickejšie výsledky, oveľa bližšie skutočnému filmu. Škálovanie kopírovaných masiek filtrov, uľahčuje používanie presetov pri fotkách s rôznym rozlíšením. Pokračuje tiež trend prispôsobenia si programu vlastným potrebám, kedy je teraz možné preskladať si poradie skupín parametrov (Expozícia, Farebné korekcie atď.) v module Vyvolať.

Vylepšenia v správe fotiek a ďalšie novinky v programe

Medzi novinky sa tento rok dostal aj voliteľný automatický posun na ďalšiu fotku po hodnotení, ikony na otočenie priamo na miniatúrach, štruktúrované kľúčové slová, podpora časov kratších ako sekunda pri radení fotiek, vylepšenie premietania, alebo pridanie metadátového tokenu pre čas konkrétneho exportu.

Jarná aktualizácia obsahuje tiež množstvo vylepšení používateľského rozhrania a o 50 % viac natívne podporovaných fotoaparátov, oproti aktualizácii z jesene minulého roka.

Novinky v Zoner Photo Studiu X, si tradične môžete vyskúšať a to v rámci 30-dňovej skúšobnej verzie. Platí to aj pre tých, ktorí už majú skúšobné obdobie za sebou. V tomto prípade máte k dispozícii ďalších 15 dní funkčne neobmedzeného skúšobného obdobia.

Zdroj: Zoner

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.