Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obľúbený program EÚ Erasmus+, známy každému európskemu študentovi, oslavuje tento rok 30. výročie.

Od roku 1987 sa do programu zapojilo viac ako 9 miliónov účastníkov. Podľa viacerých štúdií  sú Erasmus študenti  na trhu práce úspešnejší ako ich spolužiaci, ktorí Erasmus mobilitu  nevyužili. Potvrdzujú to aj mnohí bývalí Erasmus študenti a úspešní absolventi Žilinskej univerzity (UNIZA). Vyzdvihnúť benefity medzinárodnej spolupráce a štúdia v zahraničí očami diplomata, výskumníka a študentov bolo hlavnou motiváciou organizátorov Dňa ERASMUS+ na UNIZA. Záštitu nad druhým ročníkom, ktorý sa konal vo štvrtok 16. marca 2016, prevzal veľvyslanec Francúzska na Slovensku, J. E.  Chistophe Léonzi.

 „Internacionalizácia je pre Žilinskú univerzitu kľúčová. Veda ani vzdelávanie na modernej univerzite dnes neobstoja bez spolupráce so zahraničnými partnermi. Vedieme k tomuto aj našich študentov a pripomíname im dôležitosť absolvovania zahraničných mobilít počas štúdia. Štúdium či stáž v zahraničí pomáhajú študentom rásť osobnostne a sú prínosom aj v ich profesionálnom živote,“ poukázal na význam medzinárodnej spolupráce Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA, ktorý sprevádzal účastníkov celým podujatím.

Francois-Xavier Mortreuil, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu z Veľvyslanectva Francúzskej republiky vo svojom prejave vydvihol dôležitosť mobility nielen študentskej, ale i pracovnej v Európe 21. storočia.

Člen medzinárodného výskumného tímu projektu ERAdiate na Žilinskej univerzite, Giuseppe Lugano, na osobnom príklade prítomným priblížil ako mobilita Erasmus môže ovplyvniť osobný rast aj profesionálnu kariéru.

O medzinárodných príležitostiach z pohľadu biznisu hovoril Ján Krúpa zo spoločnosti Scheidt and Bachmann, ktorej zákazníci sú aj spoločnosti z Čile, Kataru a mnohých ďalších krajín po celom svete. Pohľad študentov na internacionalizáciu priniesli členovia medzinárodnej študentskej organizácie ESN pôsobiaci na UNIZA,  ktorej hlavným poslaním je pomôcť adaptovať sa v novej krajine prichádzajúcim študentom zo zahraničia. Motivujúcou prezentáciou ich doplnila Dominika Kacejová, koordinátorka organizácie SAIA pre žilinský a trenčiansky región.