Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Digitálne zručnosti sú dnes „povinnou výbavou“ pre uplatnenie sa na trhu práce. Navyše patria k známke sebarozvoja. 

 Národný projekt zameraný na vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť výrazne podporoval učiteľov a žiakov aj pri získaní certifikátu potvrdzujúceho tieto vedomosti na medzinárodnej úrovni.

Záver národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí aj poslednej príležitosti ako medzinárodný certifikát ECDL získať bezplatne. …“

Stále môžete potvrdiť svoje digitálne zručnosti. Je tu posledná šanca získať medzinárodný certifikát bezplatne

Značky: