KasperskyOS je špecializovaný operačný systém navrhnutý pre platformy s prísnymi požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť.

Už pri jeho tvorbe sa kládol veľký dôraz na to, aby boli zminimalizované všetky šance na presiaknutie nelegálnych funkcionalít, čím sa znížilo riziko kyberútokov. Od dnešného dňa je KasperskyOS dostupný pre OEMs, ODMs, systémových integrátorov a softvérových vývojárov po celom svete. Primárne je tento operačný systém určený na využitie v telekomunikačnom a automobilovom priemysle, ako aj v organizáciách s tzv. kritickou infraštruktúrou.

KasperskyOS predstavuje bezpečné prostredie navrhnuté podľa štandardov secure-by-design, ktoré je špeciálne určené čoraz viac ohrozovaným elektronickým vstavaným systémom, ako aj zariadeniam typu IoT. Tento operačný systém je založený na novom, v spoločnosti vyvíjanom mikrojadre. Využíva osvedčené princípy bezpečnostného rozvoja ako Separation Kernel, Reference Monitor, viacnásobné bezpečnostné úrovne (Multiple Independent Levels of Security) a architektúru Flux Advanced Security Kernel. KasperskyOS bol navrhnutý s ohľadom na špecifiká niektorých odvetví, a preto dokáže riešiť nielen samotné bezpečnostné problémy, ale vie zároveň reagovať na organizačné či biznisové zmeny, ktoré sa priamo dotýkajú vývoja bezpečnostných aplikácií pre vstavané systémy.

Koncept

KasperskyOS bol navrhnutý tak, aby dovolil programom vykonávať len legálne operácie, ktoré sú definované bezpečnostnou politikou, vrátane funkcionality pre samotný operačný systém. Takýto prístup si vyžaduje veľa času v procese vývoja operačného systému, čo nakoniec ale ocenia aplikační vývojári, vzhľadom na to, že bezpečnostná politika môže byť vyvíjaná paralelne s aktuálnou funkcionalitou. Samotná funkcionalita môže byť okamžite otestovaná – akákoľvek chyba v kóde je automaticky považovaná za podozrivú aktivitu, ktorá je ihneď blokovaná operačným systémom. A čo je najdôležitejšie, nastavenie bezpečnostnej politiky je možné prispôsobiť vlastným potrebám.

Flexibilita umiestnenia

KasperskyOS spĺňa požiadavky tzv. zabudovaných (vstavaných) elektronických zariadení a je určený primárne pre tri typy odvetví: telekomunikačný, automobilový a priemyselný sektor. Spoločnosť Kaspersky Lab navyše pracuje na vývoji balíčkov pre finančný sektor a bezpečnostné rozšírenia pre kritické operácie založené na Linuxových systémoch a koncových bodoch. Nasadenie všetkých troch balíčkov je pomerne jednoduché vďaka implementácii niektorých funkcií KasperskyOS.

KasperskyOS poskytuje maximálnu bezpečnosť, napriek tomu, že má špeciálne požiadavky na vývojové procesy daného zákazníka. Je možné ho použiť ako základ systému, na ktorom budú postavené zariadenia ako sieťové routre, IP kamery alebo ovládače pre IoT zariadenia. Dokáže pružne reagovať na potreby telekomunikačného odvetvia, aplikácií kritických infraštruktúr či iné rozvíjajúce sa platformy Internetu vecí.

Kaspersky Secure Hypervisor zasa dokáže udržať pod prísnou kontrolou komunikáciu medzi spustenými aplikáciami. Rovnako sa odporúča ako vhodné riešenie pre telekomunikačné odvetvie a automobilový priemysel, ale aj na bežné bezpečnostné účely či ochranu koncových bodov.

Bezpečnostný systém Kaspersky Security System zabezpečuje nevyhnutnú ochranu pre konvenčné operačné systémy, ako aj ďalšie vstavané systémy či tzv. real-time operačné systémy s minimálnymi nákladmi na vývoj.

Značky: