Ransomvér predstavuje pre firmy čoraz väčšie riziko.

Strata citlivých korporátnych údajov a snaha o ich opätovné získanie môže na firme zanechať značné finančné či iné škody. Podľa prieskumu spoločnosti Kaspersky Lab bolo len za posledných 12 mesiacov zaznamenaných až 42% prípadov útokov ransomvéru namierených proti malým a stredným podnikom. Napriek tomu, že 34% z nich zaplatilo výkupné za prístup k zašifrovaným dátam, každému piatemu z nich sa ich už nepodarilo obnoviť. Malé a stredné podniky sú obľúbeným terčom kyberzločincov najmä preto, že mnohé z nich nemajú často dostatok prostriedkov na zabezpečenie skutočne kvalitnej bezpečnostnej infraštruktúry. Práve preto sa spoločnosť Kaspersky Lab rozhodla sprístupniť firmám zadarmo unikátny nástroj na ochranu proti ransomvéru.

Minulý týždeň predstavila spoločnosť Kaspersky Lab bezplatný softvér na ochranu korporátnych používateľov proti ransomvéru – Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business. Vďaka prevratným technológiám Kaspersky Security Network (KSN) a System Watcher dokáže rozpoznať vzory správania ransomvéru a ochrániť koncové body v operačnom systéme Windows. Unikátne vlastnosti System Watcheru umožňujú dokonca blokovať alebo zvrátiť škodlivé zmeny.

Škodlivé programy ako ransomvér, ktoré napádajú počítače a snažia sa zmocniť citlivých informácií, predstavujú čoraz vážnejší problém pre malé a stredné firmy. Výsledky prieskumu spoločnosti Kaspersky Lab – IT Security Risks 2016 ukazujú, že počet ransomvér útokov na firmy enormne vzrástol – z 27 tisíc na 158,6 tisíc prípadov medziročne. Obeťami ransomvéru sa až v 42% prípadoch stali za posledných 12 mesiacov práve malé a stredné podniky.  Viac než tretina (34%) z nich zaplatila výkupné, no napriek tomu sa až každej piatej obeti nepodarilo obnoviť zašifrované dáta.

Pre efektívne zabezpečenie ochrany musia firmy používať mnoho rôznych technológií a prístupov. Nástroj Kaspersky Anti-Ransomware Tool poskytuje dostupné nadstavbové riešenie aj pre tie spoločnosti, ktoré nevyžívajú pokročilé riešenia Kaspersky Lab. Tento rýchly a jednoduchý nástroj je schopný poradiť si aj s jednou z najväčších bezpečnostných hrozieb, ktorým sú vystavené firmy v súčasnosti. Najnebezpečnejšia forma ransomvéru – crypto-malvér – má za následok nezvratné zašifrovanie cenných firemných dokumentov, pričom núti podniky zaplatiť výkupné za ich opätovné sprístupnenie. Kaspersky Lab Anti-Ransomware Tool for Business dokáže tomuto problému čeliť. Ochranu koncových bodov vo Windowse zabezpečuje kombináciou dvoch základných technológií:

  • Kaspersky Security Network (KSN) je cloudová služba, ktorá spracováva depersonalizované dáta o kybernetickej bezpečnosti od miliónov dobrovoľníkov z celého sveta. Vďaka KSN sú bezpečnostné informácie vyhodnocované a spracovávané okamžite, čo umožňuje rýchlo reagovať na udalosť a udržať tak vysoký stupeň ochrany.
  • System Watcher je pokročilá proaktívna bezpečnostná technológia, ktorá monitoruje všetky dôležité udalosti v systéme, vrátane vytvárania a modifikácie súborov operačného systému a jeho nastavení, ale aj fungovania programov a výmeny dát v rámci siete. Všetky udalosti sú nahrávané a analyzované a v prípade podozrenia na škodlivú aktivitu, technológia System Watcher podozrivú operáciu ihneď zablokuje a vráti späť. Zabráni tak ďalšiemu šíreniu infekcie.

V roku 2015 ochránili riešenia Kaspersky Lab 443,920 používateľov a firiem po celom svete pred crypto-ransomvérom, čím pripravili kyberzločincov o takmer 53 miliónov dolárov nelegálnych príjmov. Naši experti neustále sledujú škodlivé a narastajúce aktivity crypto-malvérov. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli vyvinúť tento unikátny a jednoduchý nástroj, ktorý pomôže firmám v boji proti hrozbe útočiacej na ich majetok,“ vyjadril sa Konstantin Voronkov, riaditeľ sekcie Endpoint Product Management, spoločnosti Kaspersky Lab. „Väčšina malých a stredných podnikov nedisponuje potrebnými odbornými znalosťami k tomu, aby sa vedela zorientovať v množstve bezpečnostných nástrojov ponúkaných na trhu. Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business je jedinečný v tom, že je kompatibilný aj s riešeniami, ktoré nepatria do portfólia Kaspersky Lab a dokáže im poskytnúť potrebnú doplnkovú ochranu proti ransomvéru. Tento nástroj je dostupný pre všetkých bezplatne, firmy tak majú možnosť otestovať si silu a účinnosť našich technológií v praxi,“ dodal Konstatin Voronkov.

Voľne dostupný nástroj Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business je kompatibilný aj s riešeniami tretích strán (mimo portfólia Kaspersky Lab), ktoré sú inštalované do počítačov a môžu poslúžiť ako ideálna nadstavba – doplnkový softvér – pre ešte lepšie zabezpečenie proti crypto-ransomvéru. Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business je možné stiahnuť z  https://go.kaspersky.com/Anti-ransomware-tool.html.

Nástroj Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business poskytuje firmám po celom svete pokročilú formu ochrany proti ransomvéru. Organizáciám, pre ktoré je nevyhnutná čo najlepšia forma ochrany siete na všetkých úrovniach, vrátane technológií na ochranu pracovných staníc, serverov a mobilných zariadení pred akýmikoľvek kybernetickými hrozbami, odporúčame zavedenie špecializovaných bezpečnostných riešení pre firmy.

V prípade, že sa firma stala obeťou útoku a že jej dáta boli zašifrované, Kaspersky Lab odporúča navštíviť nový bezpečnostný portál No More Ransom. Používateľ má k dispozícii niekoľko dešifrovacích nástrojov, ktoré pomáhajú obnoviť súbory zablokované niektorými druhmi ransomvéru bez nutnosti zaplatiť výkupné.