Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dňa 13. novembra 2018, sa začali škodlivé a podozrivé súbory používateľov produktov spoločnosti Kaspersky Lab v Európe spracovávať v dátových centrách v Zürichu. Ide o jeden z krokov, ku ktorým sa spoločnosť na konci roka 2017 zaviazala v rámci svojej Globálnej iniciatívy za transparentnosť (GTI). Presun dátového centra je sprevádzaný aj otvorením prvého Centra transparentnosti, taktiež v Zürichu. Spoločnosť Kaspersky Lab je tak odhodlaná zabezpečiť integritu a dôveryhodnosť svojich produktov.

Premiestnenie spracovania údajov je súčasťou veľkého kroku spoločnosti  s cieľom zvýšiť odolnosť IT infraštruktúry a zabezpečiť ochranu údajov pred potenciálnymi rizikami ako aj útokmi na dodávateľský reťazec. Spoločnosť tak chce ešte viac posilniť  dôveryhodnosť produktov, služieb a interných procesov spoločnosti.

Od 13. novembra sa začali spracovávať údaje týkajúce sa hrozieb od európskych používateľov v dvoch dátových centrách. Tieto centrá poskytujú špičkové zázemie, ktoré je plne v súlade s odvetvovými štandardmi s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň bezpečnosti.

Údaje, ktoré sa používatelia rozhodli proaktívne zdieľať so spoločnosťou Kaspersky Lab, zahŕňajú podozrivé alebo predtým neznáme škodlivé súbory a k nim zodpovedajúce metadáta. Tieto dáta sú produktami spoločnosti odosielané do systému Kaspersky Security Network (KSN) na automatizovanú analýzu malvéru.

Súbory pozostávajú len z časti údajov spracovávaných technológiami Kaspersky Lab, avšak ide o tú najdôležitejšiu časť. Ochrana údajov zákazníkov spolu s bezpečnosťou a integritou infraštruktúry je pre Kaspersky Lab najvyššou prioritou, a je hlavným dôvodom, prečo na rad ako prvé prichádza premiestnenie spracovania súborov, ktoré by malo byť úspešne ukončené do konca roka 2019. Premiestnenie iných typov údajov spracovávaných produktami Kaspersky Lab, pozostávajúcich z niekoľkých druhov anonymizovaných štatistík o hrozbách a používaní, sa plánuje v neskorších fázach Globálnej iniciatívy za transparentnosť.

Súčasne bolo v Zürichu otvorené aj prvé Centrum transparentnosti spoločnosti Kaspersky Lab, ktoré autorizovaným partnerom sprístupní zdrojový kód spoločnosti, aktualizácie softvéru a pravidlá detekcie hrozieb spolu s ďalšími aktivitami. Prostredníctvom Centra transparentnosti bude spoločnosť Kaspersky Lab poskytovať vládam a partnerom informácie o svojich produktoch a ich bezpečnosti vrátane základnej a dôležitej technickej dokumentácie na externé analýzy v bezpečnom prostredí.

Po týchto prvých dvoch kľúčových krokoch bude nasledovať premiestnenie spracovania údajov pre ostatné regióny a v druhej fáze presun tvorby finálneho softvéru do Zürichu.

Podľa nezávislých rebríčkov[1] patrí Švajčiarsko medzi popredné miesta na svete z hľadiska počtu dostupných zabezpečených internetových serverov a má medzinárodnú reputáciu ako inovatívne centrum pre spracovanie dát a vysokokvalitnú IT infraštruktúru. Keďže Švajčiarsko nie je členom EÚ, zaviedlo vlastné nariadenie o ochrane osobných údajov, ktoré je garantované aj štátnou ústavou a federálnymi zákonmi. Okrem toho tu existujú tiež prísne regulácie týkajúce sa spracovávania žiadostí o informácie od štátnych úradov.

„Transparentnosť sa stáva novým štandardom v IT sektore – a predovšetkým v odvetví kybernetickej bezpečnosti. Sme hrdí na to, že sme medzi prvými súčasťou tohto procesu transformácie. Ako technologická spoločnosť sa zameriavame na zaistenie tej najlepšej IT infraštruktúry pre bezpečnosť našich produktov a údajov a premiestnenie kľúčových častí našej infraštruktúry do Švajčiarska znamená ich umiestnenie v jednej z najbezpečnejších lokalít na svete. Plníme sľuby, ku ktorým sme sa zaviazali v rámci našej Globálnej iniciatívy za transparentnosť, čím zvyšujeme odolnosť a viditeľnosť našich produktov. Prostredníctvom nového Centra transparentnosti, ktoré je taktiež vo Švajčiarsku, budú mať dôveryhodní partneri a vlády prístup k externým hodnotiacim správam o našich produktoch a budú si tak môcť vytvoriť názor. Veríme, že takéto kroky sú len začiatkom – a to nielen pre spoločnosť, ale aj pre celý bezpečnostný sektor. Potreba dokázať svoju dôveryhodnosť sa čoskoro stane odvetvovým štandardom,“ komentuje spustenie procesu spracovania dát v Európe a otvorenie prvého Centra transparentnosti Eugene Kaspersky, CEO spoločnosti Kaspersky Lab.

Liv Minder, riaditeľ pre podporu investícií zo spoločnosti Switzerland Global Enterprise dodáva: „Otvorenie Centra transparentnosti Kaspersky Lab vo Švajčiarsku potvrdzuje, že sa naša krajina stala globálnym centrom pre inovácie a technológie so silným zastúpením v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Švajčiarsko ponúka vyspelú a bezpečnú digitálnu infraštruktúru s vysokou mierou zabezpečenia a súkromia, ktorá priťahuje čoraz viac technologických lídrov.“

Spoločnosť Kaspersky Lab predstavila Globálnu iniciatívu za transparentnosť v októbri 2017 a pokračuje v ďalšom napredovaní. Okrem otvorenia Centra transparentnosti a premiestnenia IT infraštruktúry realizuje aj množstvo ďalších aktivít.

Spoločnosť Kaspersky Lab využila profesionálne služby jednej zo spoločností veľkej štvorky, aby vykonala audit inžinierskych postupov spoločnosti v oblasti vytvárania a distribúcie databáz pravidiel detekcie hrozieb s cieľom nezávisle potvrdiť ich súlad s najvyššími bezpečnostnými štandardmi v odvetví.

Posudok bude vyhotovený v súlade s normou SSAE 18 (Vyhlásenie o normách pre atestačné povinnosti). Preskúmaniu budú podliehať pravidelné automatické aktualizácie antivírusových záznamov, vytvorených a distribuovaných spoločnosťou Kaspersky Lab pre svoje produkty bežiace na serveroch Windows a Unix. Spoločnosť plánuje hodnotenie podľa SSAE 18 s vydaním správy SOC 2 (Správa o kontrole služieb a organizácie) za 2. štvrťrok 2019.

Navyše, spoločnosť Kaspersky Lab bude aj naďalej zlepšovať bezpečnosť svojich produktov s pomocou komunity bezpečnostných nadšencov z celého sveta. V priebehu jedného roka spoločnosť vyriešila viac ako 50 chýb nahlásených bezpečnostnými analytikmi, z ktorých niektoré boli mimoriadne cenné.

Viac informácií o princípoch transparentnosti Kaspersky Lab a Globálnej iniciatíve za transparentnosť nájdete na stránke www.kaspersky.com/about/transparency.

[1] https://verne-global-lackey.s3.amazonaws.com/uploads%2F2017%2F1%2Fb5e0a0da-5ad2-01b3-1eb8-8f782f22a534%2FC%26W_Data_Centre+Risk_Index_Report_2016.pdf

Značky: