Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Väčšina zamestnancov využíva pri svojej práci internet aspoň niekoľkokrát denne, čo spôsobuje čoraz väčšie problémy spojené s oddelením ich súkromného a profesionálneho života počas pracovného dňa.

Spoločnosť Kaspersky Lab nedávno zverejnila správu Global Privacy Report, ktorá okrem iného odhalila, že každý druhý používateľ (59 %) schováva pred šéfom svoju aktivitu na sociálnych sieťach a 52 % ľudí radšej  neodhaľuje svoje online aktivity ani pred spolupracovníkmi.

Priemerný zamestnanec strávi počas svojho života v práci neuveriteľných 13 rokov a dva mesiace. Zaujímavé je, že nie celý čas strávený na pracovisku priamo súvisí s riešením pracovných úloh: takmer dve tretiny (64 %) používateľov sa priznali, že denne počas ich pracovnej doby navštevujú webové stránky, ktoré nesúvisia s ich prácou.

Nie je prekvapením, že takmer tretina (29 %) zamestnancov si nepraje, aby ich zamestnávateľ vedel, ktoré webstránky navštevujú. Je však zaujímavé, že jeden z dvoch zamestnancov (52 %) je dokonca aj proti tomu, aby o jeho online aktivitách vedeli jeho kolegovia. Z toho možno usúdiť, že práve kolegovia predstavujú pre budúce kariérne vyhliadky zamestnanca ešte väčšiu hrozbu.

Naopak, sociálne médiá sa pre mnohých javia ako menej súkromná doména, a preto tu zamestnanci častejšie zdieľajú súkromie s kolegami, nie však so šéfom. Pracovníci sa pravdepodobne obávajú poškodenia verejného imidžu spoločnosti alebo motivácie spoločnosti k monitorovaniu sociálnych sietí zamestnancov v dôsledku zníženej produktivity, čo vedenie berie do úvahy pri rozhodovaniach spojených s povyšovaním. Tieto faktory viedli k tomu, že jeden z dvoch (59 %) zamestnancov priznal, že nechce svoje aktivity na sociálnych sieťach zverejňovať pred svojim šéfom a 54 % nechce tieto aktivity zverejňovať dokonca ani pred kolegami.

Ďalších 34 % je proti zobrazeniu obsahu ich správ a e-mailov zamestnávateľovi. Okrem toho ďalších 5 % dokonca uviedlo, že ich kariéra bola nezvratne poškodená v dôsledku úniku ich osobných informácií. Ľuďom záleží na tom, aby mali priaznivý imidž v rámci firmy a nepokazili si vzťahy na pracovisku.

„Keďže internet je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou nášho života, hranice medzi digitálnou existenciou v práci a doma sa postupne stierajú. Nedá sa povedať, či je to dobré alebo zlé, je to jednoducho spôsob, akým žijeme v digitálnej dobe. Majte na pamäti, že ako zamestnanec musíte byť stále opatrnejší, čo sa týka aktivity na sociálnych sieťach alebo ohľadom webových stránok, ktoré navštevujete v práci. Jeden nepremyslený krok na internete môže mať nezvratný dlhodobý vplyv aj na toho najambicióznejšieho zamestnanca a jeho kariéru v budúcnosti,” hovorí Marina Titova, vedúca oddelenia marketingu spotrebiteľských produktov spoločnosti Kaspersky Lab.

Ak sa nechcete v práci stať obeťou nástrah internetu, odporúča sa dodržiavať niekoľko zásad:

  • Nezverejňujte nič, čo by mohlo byť považované za hanlivé, obscénne, urážlivé alebo podliehať autorským právam. Ak máte pochybnosti, príspevok nezverejňujte.
  • Buďte si vedomí toho, že správcovia systému môžu byť aspoň teoreticky informovaní o obsahu, ktorý na webe navštevujete.
  • Neobťažujte, neohrozujte, nediskriminujte ani neznevažujte žiadneho kolegu, partnera, konkurenta alebo zákazníka. Ani na sociálnych sieťach alebo v správach, e-mailoch, ani inými prostriedkami.
  • Nezverejňujte fotografie iných zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov alebo produktov spoločnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Používajte aplikáciu na správu hesiel a kontrolu prístupov, ako napr.  Kaspersky Password Manager, aby ste si mohli byť istí, že vaše sociálne siete a iné osobné účty nie sú vystavené hrozbe neoprávneného prístupu niekým iným v kancelárii. Na ochranu vašich osobných zariadení nainštalujte spoľahlivé bezpečnostné riešenie, napríklad Kaspersky Security Cloud

Značky: