Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prieskum spoločností Kaspersky Lab a B2B International zistil, že takmer štvrtina ľudí, ktorí svoje dáta archivujú na fyzickom médiu, tieto archivované dáta nakoniec aj tak stratí. V dnešnom modernom svete, kde majú informácie vysokú hodnotu, je dôležité dáta nielen archivovať, ale archivovať ich dôkladne.

Prieskum odhalil, že zatiaľ čo väčšina (93%) Európanov si ukladá súkromné dáta – súkromnú korešpondenciu, fotky, heslá a finančné údaje – na svojich zariadeniach, menej ako tretina respondentov uvažuje o vytvorení záložných kópií týchto dát pre prípad straty zariadenia. 23% respondentov podobné bezpečnostné opatrenia nepoužíva, a 9% respondentov nemá v úmysle takéto opatrenia podniknúť ani v budúcnosti.

Kaspersky Back up

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že ani vytvorenie zálohovej kópie, nie vždy ochráni dáta pred stratou. Využívanie fyzických úložných/archívnych médií ako sú pevný disk či USB kľúč naďalej zostáva najobľúbenejšou metódou zálohovania: využíva ju 81% používateľov v Európe, zatiaľ čo iba 11% využíva cloudové služby. Takmer každý štvrtý používateľ (24%) mal však zároveň skúsenosť s nenávratnou stratou dát v prípadoch straty, porušenia alebo odcudzenia záložného zariadenia.

„Dôležité je k archivácii dát pristupovať systematicky. Najprv sa rozhodnite, ktoré dáta sú pre vás najcennejšie, a z nich pravidelne vytvárajte záložné kópie a tie následne pravidelne archivujte. Pre zachovanie bezpečnosti dát je najideálnejšie ich archivovať na fyzickom nosiči a zároveň aj použitím cloudovej služby. Takýto systém vaše dáta zabezpečí aj v prípade celosvetového výpadku internetu alebo zrútenia budovy, kde sa fyzické úložné médium nachádza,“ hovorí marketingový manažér spoločnosti Kaspersky Lab Peter Aleškin.

S pomocou Windows verzie Kaspersky Total Security – multi-device vytvoríte zabezpečené záložné kópie rýchlo, jednoducho a automaticky. Kópie môžete uložiť na pevnom disku počítača ale aj na externom úložnom médiu (sieťový disk, optické médium, USB-kľúč) či v cloudovej službe. Zabezpečiť dáta pred manipuláciou nepovolenými osobami je možné šifrovaním, respektíve zaheslovaním jednotlivých súborov alebo celej zložky.

Ako si vytvárať bezpečné zálohy svojich dát sa dozviete na tejto stránke alebo si pozrite toto YouTube video.

Značky: