Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obnoviteľné energie sú jedným z centrálnych riešení na ceste ku klimatickej neutralite. Bosch preto rozširuje svoju vlastnú výrobu energie vo svojich závodoch a stane sa dlhodobým odberateľom obnoviteľnej elektriny z novo vybudovaných veterných a solárnych parkov.

Eisenach , 03.03.2020 , Bosch Solar Services GmbH , Photovoltaikanlage
Im Bild: Photovoltaikanlage am Fertigungstandort in Eisenach
Foto: Steve Bauerschmidt

Za týmto účelom uzatvára technologická a servisná spoločnosť tri exkluzívne zmluvy na fotovoltaickú elektrinu s poskytovateľmi RWE, Statkraft a Vattenfall. Navzdory súčasnej obtiažnej situácii v dôsledku koronavírusovej pandémie Bosch naďalej dôsledne sleduje svoje ambiciózne plány na ochranu klímy: „Zmena klímy sa nezastaví – my taktiež nie. Do konca roka dosiahneme náš ambiciózny cieľ nezanechávať žiadnu uhlíkovú stopu,“ povedal Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Všetkých 400 závodov spoločnosti Bosch po celom svete potom bude uhlíkovo neutrálnych – nemecké závody sú už od konca roku 2019. „Naše úsilie o energetický prechod bude pokračovať aj po roku 2020. Investície do obnoviteľných zdrojov energie sú toho dôkazom,“ dodal Denner a vysvetlil, že ochrana klímy je nákladná, ale nerobiť nič by bolo drahšie – hlavne preto, že investície do energetickej efektivity vedú taktiež k úsporám nákladov.

„Zmena klímy sa nezastaví – my taktiež nie. Do konca roka dosiahneme náš ambiciózny cieľ nezanechávať žiadnu uhlíkovú stopu.“ povedal Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

Bosch pokračuje v zlepšovaní ekologickej kvality svojej CO₂ neutrality

Aby bola CO2 neutralita možná, investuje spoločnosť Bosch okrem dodávok energie z obnoviteľných zdrojov do energetickej účinnosti svojich vlastných závodov. Spoločnosť plánuje postupne zvyšovať ekologickú kvalitu svojej CO₂ neutrality stupňovaním týchto dvoch opatrení do roku 2030. Ako krátkodobé efektívne riešenie nakupuje spoločnosť Bosch taktiež ekologickú elektrinu z existujúcich elektrární a prostredníctvom vybraných opatrení na ochranu klímy plne kompenzuje nevyhnutné emisie CO2. „Podiel kompenzácií CO2 bude v roku 2020 výrazne nižší, než bolo plánované. V zlepšovaní kvality našich opatrení postupujeme rýchlejšie, než sme očakávali,“ povedal Denner. Spoločnosť Bosch plánuje výrazne zvýšiť podiel obnoviteľných energií na spotrebe. K dosiahnutiu tohto zámeru prispievajú tri nové dlhodobé zmluvy na fotovoltaickú elektrinu a posúvajú energetický prechod dopredu. Celkom spoločnosť Bosch v roku 2019 vyprodukovala celosvetovo okolo 1,94 miliónov ton CO2 (Scope 1+2) – približne o tretinu menej než v predchádzajúcom roku.

100 000 megawatthodín z nových fotovoltaických parkov

Zmluvní partneri RWE, Statkraft a Vattenfall dodávajú energiu spoločnosti Bosch výhradne z novo vybudovaných zariadení. Elektrina z fotovoltaických parkov bez dotácií troch poskytovateľov je prenášaná verejnou rozvodnou sieťou do závodov spoločnosti Bosch v Nemecku a tam je spotrebovávaná. Od roku 2021 to bude ročne celkovo viac ako 100 000 megawatthodín – to predstavuje ročnú spotrebu elektriny až 30 000 súkromných domácností alebo 70 percent spotreby elektriny v závode Bosch Feuerbach. Pri optimálnych fotovoltaických podmienkach je maximálna výrobná kapacita dostatočná na pokrytie všetkých požiadavkov na elektrinu závodov Feuerbach, Homburg a Bamberg súčasne aspoň na niekoľko hodín. Dlhodobé zmluvy nahradzujú časť nákupu zelenej elektriny spoločnosti Bosch z existujúcich regeneratívnych zariadení a sú uzavreté na 12 až 16 rokov. Dodávky od spoločnosti Statkraft začali v máji.

Skupina Bosch taktiež usiluje o takéto dlhodobé zmluvy aj mimo Nemecko. Napríklad v Mexiku spoločnosť pokrýva až 80 percent svojich potrieb elektriny pomocou „New Clean Power“. Mnoho závodov Bosch tam dostáva elektrinu z novej veternej farmy postavenej energetickou skupinou Enel, ktorá ročne produkuje približne 105 000 megawatthodín. Spolupráca so spoločnosťou Enel bola uzavretá na 15 rokov.

„Naše úsilie o energetický prechod bude pokračovať aj po roku 2020. Investície do obnoviteľných zdrojov energie sú toho dôkazom.“  povedal Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch.

Zo solárov na vodík: Pokrytie energetických potrieb vlastnou elektrinou

Okrem exkluzívneho nákupu z obnoviteľných zdrojov energie posilňuje Bosch taktiež zásobovanie z vlastných zdrojov elektrickej energie: Spoločnosť v súčasnosti produkuje cca 60 000 megawatthodín ročne z takmer 50 fotovoltaických systémov vo svojich vlastných závodoch. Najväčšie zariadenie tohto typu v indickom automobilovom priemysle bolo vybudované v závode Bosch v indickom Nashiku. Celkovo sa očakáva, že objem výroby obnoviteľnej elektriny do roku 2030 vzrastie na 400 000 megawatthodín. Dokončenie fotovoltaického systému v závode Bosch Hemaraj v Thajsku s ročnou výrobou elektriny 1 300 megawatthodín je plánované na koniec roku 2020.

Bosch taktiež realizuje projekty na výrobu energie v oblasti vodnej energie a biomasy. Súčasťou dodávok energií sú taktiež nové prístupy, ako je teplo a elektrina z vodíka. V minulom roku boli v závodoch v Homburgu a Bambergu uvedené do prevádzky prototypy stacionárnych palivových článkov vyvinuté spoločnosťou Bosch. Palivový článok teraz pokrýva špičkový dopyt po elektrickej energii. V Salzgitteri spolupracuje Bosch s Fraunhofer inštitútom a ďalšími miestnymi spoločnosťami pri založení centra pre vodík podporovaného mestom a štátom Dolné Sasko, tzv. vodíkového kampusu. Koncom júna bolo v školiacom stredisku Bosch vo Wernau uvedené do prevádzky pilotné zariadenie palivových článkov na báze SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). V Durynsku vzniká vzorový projekt: Do roku 2022 chce závod Bosch v Eisenachu pokrývať svoju potrebu elektriny pomocou dodávok vlastnej elektrickej energie z fotovoltaických systémov a výhradného nákupu elektriny z veternej energie a minimalizovať ho pomocou sofistikovaného riadenia energie založeného na umelej inteligencii.

Značky: