Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zmena energetických štítkov sa dotkne šiestich kategórií spotrebičov.

Podľa novoprijatých pravidiel budú energetické štítky doplnené o QR kód a vrátia sa k starej kategorizácii produktov na škále od A po G. Komisia si od nových štítkov sľubuje sprehľadnenie ponuky spotrebičov na trhu. Nové pravidlá vstúpia do platnosti 1. marca 2021.

Európska komisia prijala konečný formát a vizuál nových energetických štítkov pre šesť skupín spotrebičov. Zmení sa tak označenie na umývačkách riadu, práčkach, práčkach so sušičkou, chladničkách i vinotékach, svetelných zdrojoch, elektronických displejoch (vrátane displejov televízorov či monitorov) a tiež na chladničkách určených na priamy predaj.

Novinkou na energetických štítkoch bude QR kód, prostredníctvom ktorého sa spotrebitelia dostanú k ďalším informáciám o produkte. Tieto údaje budú zhromažďované v spoločnej európskej databáze a budú ich vkladať priamo výrobcovia spotrebičov. Primárny rozdiel oproti doterajším štítkom však bude spočívať v kategorizácii produktov do energetických tried. Nové pravidlá sa totiž vracajú k starej škále, ktorá rozdeľovala spotrebiče do tried od A po G. Aktuálna stupnica totiž umožňuje spotrebiče zaradiť aj do kategórií A+, A++, A+++. Komisia tak reaguje na situáciu, kedy väčšina spotrebičov patrí práve do najvyšších energetických tried a spotrebitelia strácajú  prehľad o ich reálnej energetickej efektivite.

Aké dôsledky budú mať zmeny v praxi?

Komisia si od zmien sľubuje sprehľadnenie aktuálnej ponuky spotrebičov na trhu. Štítky budú obsahovať nielen informácie o spotrebe elektriny, ale aj intuitívne piktogramy, ktoré uľahčia výber medzi jednotlivými výrobkami. Ide napríklad o údaje o spotrebe vody na jeden prací cyklus či skladovacej kapacite.

,,Na zmeny v označovaní spotrebičov si budú musieť zákazníci zvyknúť a veríme, že prvotný zmätok pomôže vyriešiť avizovaná celoeurópska informačná kampaň,“ hovorí riaditeľka marketingu Hej.sk, Andrea Jankovcová. Návrat k starému označovaniu spotrebičov vníma ako správny krok. ,,Nové pravidlá pomôžu sprehľadniť ponuku spotrebičov na trhu a navyše vďaka QR kódom dostanú spotrebitelia možnosť prístupu k informáciám z prvej ruky, teda od samotného výrobcu. Uľahčí to ich rozhodovanie v procese nákupu,“ dodáva marketingová riaditeľka Hej.sk. Podľa Jankovcovej sú energetické štítky dôležitým predajným nástrojom aj pre zamestnancov, ktorí pravidelne prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi. ,,Energetický štítok je jedným z dôležitejších zdrojov informácií pre našich predajcov. Ak budú obsahovať viac užitočných údajov o produkte, určite sa tieto zmeny stretnú s pozitívnym ohlasom aj na ich strane,“ myslí si Jankovcová. Informačná kampaň, ktorá bude zavedeniu zmien predchádzať, plánuje Európska komisia spustiť v roku 2021.

Finálne znenie nariadení pre energetické štítky prijala Európska komisia 11. marca 2019. Nové štítky by sa mali na európskom trhu objaviť najskôr až v marci 2021.