V bratislavskej Inchebe sme si pozreli, ako sa dá zapojiť umelá inteligencia priamo do procesu riadenia kvality vo výrobnom podniku. Ide o čisto slovenské riešenie, ktoré sa dá rýchlo prispôsobiť zmenám.

Aicobotix na výstave WOF v InchebeZdroj: TOUCHIT.sk
Aicobotix na výstave WOF v Inchebe

Spoločnosť Aicobotix predstavila inovovanú verziu svojho rozpoznávacieho systému QiCHECK Solutions, pri ktorom sa používa kamera na rozpoznávanie objektov a celý systém sa učí priamo na mieste na základe rozpoznávania dobrých vzoriek.

Rýchle rozpoznanie dobrých vzoriek

Takto je možné kontrolovať zhodnosť výrobku, montáže, druhu a kvality a to naozaj len porovnaním s dobrými vzorkami. Ak sa rozpozná nesprávna vzorka, obsluha dostáva o tom ihneď informáciu.

Takto vidí kamera scénu a rozpozná ju. Následne vyhodnocuje kategóriuZdroj: TOUCHIT.sk
Takto vidí kamera scénu a rozpozná ju. Následne sa vyhodnocuje kategóriu

Celý proces naučenia sa je rýchly a zvládne ho bežná obsluha, čo je dobrá vlastnosť pri zmeny výroby.

Zrozumiteľný výsledok

A všetky výsledky rozpoznania sú k dispozícii aj online, stačí na to aj web prehliadač. Nasadenie pritom nevyžaduje výrazné zásahy do existujúcej linky a dáta z výroby sú spracované do ľahko zrozumiteľnej podoby. Celé riešenie sa navyše dá aj prenajať a vyskúšať jeho vlastnosti.

Detail kamery vytvorenej vo firme AicobotiXZdroj: TOUCHIT.sk
Detail kamery vytvorenej vo firme AicobotiX

Konkrétna ukážka

Na výstave WOF EXPO 2021 v Inchebe sme takto videli rozpoznávanie skladových zásob pomocou QiCHECK-2. Išlo o rozpoznanie kategórie prázdne miesto, paleta na správnom mieste a paleta s cukríkom. Tieto kategórie rozpoznávala kamera umiestnená nad testovacou plochou a systém rýchlo interpretoval vizuálnu podobu virtuálneho skladu. Aj tu sme videli, ako rýchlo sa QiCHECK-2 dokáže naučiť, čo je dobrá vlasntosť pri zmene požadovaného správania sa.

Takto sa prezentuje výsledný sklad v ľahko zrozumiteľnej podobeZdroj: TOUCHIT.sk
Takto sa prezentuje výsledný sklad v ľahko zrozumiteľnej podobe

QiCHECK riešenie

Kamera ako smart snímač predstavuje vizuálny systém s mimoriadne rýchlou implementáciou. Kamerový snímač pritom identifikuje zmeny v scéne s podporou strojového učenia. Celý systém je vhodný do prevádzok s dopravníkmi a môže kontrolovať viacero dielov naraz. Na vyhodnotenie potrebuje len okamih a na jeho učenie na mieste výroby sa nevyžadujú žiadne špeciálne znalosti.

O tom, ako funguje tento systém sme sa zaujímali aj priamo vo výrobnom podniku. Pozrite si naše redakčné video.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.