V bratislavskej Inchebe sme si pozreli, ako sa dá zapojiť umelá inteligencia priamo do procesu riadenia kvality vo výrobnom podniku. Ide o čisto slovenské riešenie, ktoré sa dá rýchlo prispôsobiť zmenám.

Aicobotix na výstave WOF v InchebeZdroj: TOUCHIT.sk
Aicobotix na výstave WOF v Inchebe

Spoločnosť Aicobotix predstavila inovovanú verziu svojho rozpoznávacieho systému QiCHECK Solutions, pri ktorom sa používa kamera na rozpoznávanie objektov a celý systém sa učí priamo na mieste na základe rozpoznávania dobrých vzoriek.

Rýchle rozpoznanie dobrých vzoriek

Takto je možné kontrolovať zhodnosť výrobku, montáže, druhu a kvality a to naozaj len porovnaním s dobrými vzorkami. Ak sa rozpozná nesprávna vzorka, obsluha dostáva o tom ihneď informáciu.

Takto vidí kamera scénu a rozpozná ju. Následne vyhodnocuje kategóriuZdroj: TOUCHIT.sk
Takto vidí kamera scénu a rozpozná ju. Následne sa vyhodnocuje kategóriu

Celý proces naučenia sa je rýchly a zvládne ho bežná obsluha, čo je dobrá vlastnosť pri zmeny výroby.

Zrozumiteľný výsledok

A všetky výsledky rozpoznania sú k dispozícii aj online, stačí na to aj web prehliadač. Nasadenie pritom nevyžaduje výrazné zásahy do existujúcej linky a dáta z výroby sú spracované do ľahko zrozumiteľnej podoby. Celé riešenie sa navyše dá aj prenajať a vyskúšať jeho vlastnosti.

Detail kamery vytvorenej vo firme AicobotiXZdroj: TOUCHIT.sk
Detail kamery vytvorenej vo firme AicobotiX

Konkrétna ukážka

Na výstave WOF EXPO 2021 v Inchebe sme takto videli rozpoznávanie skladových zásob pomocou QiCHECK-2. Išlo o rozpoznanie kategórie prázdne miesto, paleta na správnom mieste a paleta s cukríkom. Tieto kategórie rozpoznávala kamera umiestnená nad testovacou plochou a systém rýchlo interpretoval vizuálnu podobu virtuálneho skladu. Aj tu sme videli, ako rýchlo sa QiCHECK-2 dokáže naučiť, čo je dobrá vlasntosť pri zmene požadovaného správania sa.

Takto sa prezentuje výsledný sklad v ľahko zrozumiteľnej podobeZdroj: TOUCHIT.sk
Takto sa prezentuje výsledný sklad v ľahko zrozumiteľnej podobe

QiCHECK riešenie

Kamera ako smart snímač predstavuje vizuálny systém s mimoriadne rýchlou implementáciou. Kamerový snímač pritom identifikuje zmeny v scéne s podporou strojového učenia. Celý systém je vhodný do prevádzok s dopravníkmi a môže kontrolovať viacero dielov naraz. Na vyhodnotenie potrebuje len okamih a na jeho učenie na mieste výroby sa nevyžadujú žiadne špeciálne znalosti.

O tom, ako funguje tento systém sme sa zaujímali aj priamo vo výrobnom podniku. Pozrite si naše redakčné video.