Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Firmy zo strednej a východnej Európy prežívajú zložitú ekonomickú situáciu.

Napriek tomu považujú investície do digitalizácie za kľúčové pri udržaní sa na trhu. Až dve tretiny firiem v našom regióne potvrdilo, že táto oblasť je v ich podnikaní prioritou. Vyplýva to z prieskumu o digitálnej budúcnosti v strednej a východnej Európe, ktorý realizovala medzinárodná advokátska kancelária CMS.

Zavádzanie moderných technológií realizovali firmy aj pred vypuknutím pandémie. Zmeny, ktoré od jari nastali v jednotlivých ekonomikách, výrazne posilnili digitálnu agendu firiem. V tomto roku až 38 percent respondentov dokončilo alebo iniciovalo nové projekty, zatiaľ čo 45 percent z nich uviedlo, že súčasná pandémia všetky procesy iba urýchlila. Minimum firiem (6 percent) zaviedlo digitálne projekty kvôli pandémii neskôr, ako plánovalo.

Procesy urýchlila korona

Takmer všetci respondenti (92 percent) uvádzajú, že pandémia urýchli zmeny v oblasti digitalizácie ich firiem a dve tretiny (65 percent) očakávajú v budúcom roku zvýšenie rozpočtov na informačné technológie a podporu digitalizácie. Ide najmä o firmy v oblasti finančných služieb a prírodných vied. Digitalizáciu budú zavádzať aj spoločnosti z automobilového a energetického sektora.

„Napriek pokračujúcemu vplyvu Covid-19 je povzbudivé, že mnoho spoločnosti v strednej a východnej Európe sa snaží digitalizáciou rýchlo posunúť vpred alebo plánuje vyčleniť viac financií na zavedenie nových technológií,“ hovorí Dušan Vanek advokát pôsobiaci v advokátskej kancelárii CMS v Bratislave.

Mnohé krajiny strednej a východnej Európy už majú vybudovanú vysokokvalitnú digitálnu infraštruktúru s vysokorýchlostným širokopásmovým pripojením, elektronickým obchodovaním a využitím 4G sietí. „Aby sme však boli na rovnakej úrovni s ostatnými vyspelými krajinami, musíme sa stať digitálne konkurencieschopnejšími prostredníctvom technológií, ako sú 5G siete a či využívaním umelej inteligencie. Podpora by mala prísť aj zo strany štátov, ktoré majú pre oblasť digitalizácie pripraviť regulačné rámce a právne normy,“ dopĺňa Dušan Vanek.

Podobne ako v západnej Európe bude aj v našom regióne hlavným zdrojom konkurencieschopnosti technológia 5G. Stále je však nevyhnutné prekonať niekoľko prekážok, najmä týkajúce sa štandardizácie 5G sietí. Aj keď v súčasnosti už dochádza k ich väčšiemu zdieľaniu, napríklad v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Maďarsku vidieť na vnútroštátnej úrovni rôzne prístupy regulačných orgánov.

Zmeny prináša umelá inteligencia

Tri z piatich (58 percent) firiem zo strednej a východnej Európy využije počas digitálnej transformácie umelú inteligenciu. Podľa firiem ide o kľúčový nástroj zmeny, ktorý prináša riešenia na dosiahnutie lepšej produktivity, rýchlosti a efektívnosti. Zaujímavosťou je, že dnes už viac ako polovica (58 percent) respondentov používa umelú inteligenciu, zatiaľ čo veľká väčšina (83 percent) firiem plánuje zainvestovať do tejto oblasti.

„Zavádzanie umelej inteligencie však vyvoláva aj rozsiahle obavy. Ide predovšetkým o možné problémy vyplývajúce z právnej zodpovednosti. Preto je nevyhnutné, aby aj v tejto oblasti existovala jasná právna úprava,“ hovorí Dušan Vanek. Obavy vyplývajú predovšetkým z bezpečnostných rizík, ktoré má viac ako polovica firiem (60 percent). Rovnaké množstvo respondentov by si želalo zavedenie ďalších usmernení a regulácií. Naopak, iba minimum spoločností (4 percentá) je presvedčených, že využívanie umelej inteligencie je dnes nadmerne regulované.

Slovensko je odkázané na spoluprácu

Slovensko so svojím malým trhom by malo v oblasti digitalizácie výrazne spolupracovať najmä s krajinami V4. „Môžeme ťažiť z toho, že máme vzdelanú a kvalifikovanú pracovnú silu s vysokou úrovňou technologických znalostí a máme aj kvalitných absolventov technických odborov,“ hovorí Dušan Vanek.

Krajiny V4 sú odkázané na spoluprácu aj preto, že žiadne hlavného mesto v regióne nie je zahrnuté v globálnom rebríčku start-upov. Pomôcť môže koncentrácia výskumu a vývoja, čím sa môže maximalizovať konkurencieschopnosť krajín V4. Príkladom môže byť automobilový priemysel, ktorý je dôležitou súčasťou aj našej ekonomiky. Umelú inteligenciu využíva celá rada výrobcov v regióne strednej a východnej Európy, vrátane tých, ktorí svoje fabriky etablovali na Slovensku.

Etika a ochrana údajov

Ako hlavných používateľov dát uvádzajú spoločnosti svoje marketingové a obchodné oddelenia alebo oddelenia výskumu a vývoja. S využitím dát súvisí aj zabezpečenie ich ochrany pred možným únikom. Takmer všetky firmy (98 percent) hovoria, že táto otázka je neoddeliteľnou súčasťou firemnej politiky.

„Etika v podnikaní už nie je len povinnou jazdou, ale procesom založeným na hodnotách. V podnikovom správaní by mala existovať rovnováha medzi dodržiavaním právnych predpisov a etickým prístupom, pretože to nie je vždy rovnaké. Spoločnosti by mali upraviť svoje etické pokyny s cieľom reagovať na súčasné digitálne výzvy, vrátane uvedomenia si dôsledkov používania údajov príslušnou technológiou,“ uzatvára Dušan Vanek. Firmy by nemali zabúdať najmä na dodržiavanie európskej smernice o ochrane údajov GDPR.

Kompletné znenie analýzy a viac informácií nájdete na www.cms.law.

Značky: