Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Virtuálna realita našla svoje uplatnenie aj v oblasti zdravotníctva. Aplikácia Cognity najprv pomáhala zlepšovať kognitívne funkcie pacientom s poruchami mentálneho zdravia. Dnes, o čosi vylepšená, pomáha malým pacientom v bratislavskom Detskom kardiocentre.

S inovatívnym nápadom využívania virtuálnej reality pre pacientov s poruchami mentálneho zdravia prišiel tím Research and Development (R&D) pod vedením Veroniky Hudzíkovej, ktorý je súčasťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK). Jeho práca a inovatívne myslenie oslovili primárku Detského kardiologického centra v Bratislave, Ľubicu Kováčikovú, ktorá s tímom začala pracovať na využití virtuálnej reality aj v tejto oblasti.

„O Cognity Care som sa dozvedela na konferencii Innovations & Digital Trends in Healthcare. Prezentácia ma okamžite oslovila, keďže už vtedy som mala vedomosť o tom, že niektoré zahraničné nemocnice začínajú využívať virtuálnu realitu pri starostlivosti o detských pacientov. Tím z DT ITSO SK prezentoval využitie virtuálnej reality u dospelých pacientov s psychickými poruchami, u ktorých mala potenciál zmierniť pocity úzkosti a zlepšiť kognitívne funkcie. Tento aspekt ma zaujal, pretože naši pacienti, deti s ochoreniami srdca, podstupujú mnohé zákroky a hospitalizácie, ktoré môžu viesť k pocitom úzkosti a  zároveň ich ochorenie a náročná liečba spôsobujú u detí so závažnými srdcovými chybami kognitívne deficity. Práve preto sme ich oslovili,“ vysvetľuje primárka Detského kardiologického centra v Bratislave, Ľubica Kováčiková.

Aplikácia si prešla zmenami, ktoré majú pomôcť najmenším – deťom v predškolskom veku, s ich kognitívnymi, ale aj exekutívnymi funkciami.

„Virtuálna realita má potenciál, aby bola využívaná v rôznych oblastiach zdravotníctva. Najprv sme náš Cognity Care pilotný produkt vyvíjali pre účely Oddelenia klinickej psychiatrie v trebišovskej nemocnici, čomu aj boli prispôsobené navrhnuté aktivity. Tie bolo potrebné upraviť a samotné prostredia rozšíriť pre potreby nielen najmenších pacientov v detskom kardiocentre. Vytvorili sme komplexný tréningový plán a aktivity, ktoré sme konzultovali s terapeutickými pedagógmi kardiocentra a taktiež sme rozširovali aj náš vlastný tím o PhDr. Zuzanu Droppovú, ktorá je psychologička a s podobnými tréningami má profesijne skúseností. Následne sme sa pustili do navrhovania a transformovania tréningových úloh do novej skúsenosti vo virtuálnej realite a vytvorili sme tak produkt Cognity – tréning rozumových schopností vo VR,“ hovorí Veronika Hudzíková z R&D tímu DT ITSO SK.

Deti absolvujú zábavný tréningový plán

Prostredníctvom tréningového plánu, ktorý Cognity poskytuje, môžu deti trénovať pamäť, pozornosť, sústredenie, počty, vizuálno-priestorové vnímanie či exekutívne funkcie mozgu. Okrem tréningu je aplikácia vybavená aj relaxačnými cvičeniami, kde sa používateľ ocitne napríklad na pláži či v lesnom prostredí s 3D modelmi zvierat. Toto virtuálne prostredie obsahuje aj oddychové dychové cvičenia.

„Celý tréning pozostáva z troch levelov, ktoré deti prechádzajú a každý level obsahuje aktivity-úlohy, ktoré trénujú určitú oblasť mozgu. Levely obsahujú napríklad postavenie hanojskej veže, triedenie, rozlišovanie, experimentovanie, skladanie rozbitých častíc, viet či kŕmenie zvierat. Do druhého levelu sme pridali aktivity zamerané na trénovanie motoriky, ako je streľba z luku. V poslednom leveli je virtuálne maľovanie na plátno alebo riešenie labyrintov.“ vysvetľuje Hudzíková.

Aplikácia Cognity – nová forma edukácie

Pred využívaním aplikácie bolo potrebné, aby deti pravidelne navštevovali liečebných aj špeciálnych pedagógov. Vďaka využívaniu Cognity budú môcť trénovať a nacvičovať nové zručnosti aj z pohodlia domova.

„Veľmi vítame využitie tejto aplikácie v našom centre. Doteraz k nám deti chodili na týždennej báze na ambulantné sedenia, po ktorých dostali úlohy. Tie si mali doma precvičovať spoločne s rodičmi. Virtuálna realita je pre deti veľmi atraktívna, tieto nové technológie sú im blízke a to, že dieťa pracuje a nevie o tom – Cognity vníma ako hru.

Reakcie rodičov na túto novinku sú pozitívne. Sú vďační za každú pomoc, ktorá prospeje ich deťom,“ dodáva liečebná pedagogička Detského kardiocentra v Bratislave, Monika Stupková.

Plusy využívania aplikácie:

  • dieťa trénuje každý deň v domácom prostredí
  • trénuje hrou, ktorá ho baví
  • aplikácia deti motivuje k aktivitám, ktoré ich v ambulancii veľmi nebavili
  • denná dostupnosť
  • atraktívne učenie
  • voliteľný tréning

Značky: