Situácia v Grécku, krízový vývoj a vojny na Blízkom východe, ako aj problémy s utečencami výrazne ovplyvnili nálady európskych spotrebiteľov v treťom kvartáli tohto roka. Celkový index Consumer Climate EU28 členských štátov EÚ poklesol od júna o pol bodu na 10,3. Toto sú niektoré zo zistení štúdie GfK Consumer Climate Europe vo vybraných 15 európskych krajinách.

Počas leta sa ľudia a médiá v celej Európe zaoberali viacerými témami. Najprv sa pozornosť sústredila na ďalší záchranný balík a nové voľby v Grécku. Keď však do Európy začali prúdiť stovky tisíc utečencov – predovšetkým zo Sýrie – veľkú pozornosť si získavali príčiny, ktoré spôsobili tento exodus. A tak sa na vrchole a koncom leta Európania čoraz viac zaoberali najmä krízovým vývojom a vojnami na Blízkom východe. Ako spravodlivo rozdeliť utečencov medzi jednotlivé štáty Európy? Ako ich čo najrýchlejšie integrovať do spoločnosti? To boli otázky, ktoré dominovali správam z médií. Netrvalo dlho a logistika a celková starostlivosť poskytovaná utečencom na ich ceste naprieč Európou sa stali mediálnou témou číslo jeden. Napríklad v Nemecku sa mnohí experti, ale aj spotrebitelia domnievajú, že už na jar oficiálne prijatí utečenci zaplavia nemecký pracovný trh, čo povedie k rastu nezamestnanosti. Až budúcnosť prinesie odpoveď na otázku, do akej miery bude mať integrácia utečencov  v jednotlivých krajinách ekonomické dôsledky, a teda ako výrazne ovplyvní spotrebiteľské nálady.

Celkovo sa situácia v jednotlivých krajinách, ktoré pokrýva táto štúdia výrazne líši. V niektorých štátoch vstupovali do hry skôr psychologické faktory, ako napr. krízy, ktorými sa obyvatelia a médiá čoraz viac zaoberali, čo nakoniec viedlo k istému ekonomickému skepticizmu. V mnohých prípadoch bolo hodnotenie občanov z hľadiska hospodárskych a príjmových očakávaní, ako aj ochota k spotrebe negatívnejšie, ako by sa dalo očakávať na základe celkových rámcových výsledkov danej ekonomiky. Na druhej strane, v iných krajinách zostali faktory ako hospodársky rast a nezamestnanosť v popredí a mali tak priamy dopad na jednotlivé indikátory tejto štúdie. Od júna celkový index Consumer Climate EU28 poklesol o pol bodu na septembrovú úroveň 10,3 bodu. Počas augusta sa dokonca nachádzal na úrovni 9 bodov.


Nemci sa obávajú oslabenia svojej ekonomiky
Nemecké očakávania v hospodárskej oblasti klesajú. V septembri poklesol tento ukazovateľ už štvrtýkrát za sebou a oproti júnu tak celkovo stratil už 18,5 bodu. S celkovou hladinou 6,4 bodu, sa ukazovateľ ekonomických očakávaní v septembri nachádzal o niečo vyššie ako pred rokom, keď dosahoval len 4,4 bodu.

Nemeckí spotrebitelia rovnako hodnotili svoje vyhliadky z hľadiska príjmov menej optimisticky oproti júnu tohto roka. Počas letných mesiacov sa indikátor prepadol o 9,5 bodu na súčasnú úroveň 47,7 bodu. Napriek tomu zostávajú očakávania v oblasti príjmov na extrémne vysokej úrovni a medziročne sú ešte stále o 4,3 bodu vyššie ako v septembri 2014.

Na ochotu k spotrebe mal tiež nepriaznivý dopad pesimistický vývoj v oblasti hospodárskych očakávaní. V treťom štvrťroku indikátor stratil 6,6 bodu a klesol na 50,4. Napriek tomu je medziročne tento ukazovateľ ešte stále vyšší o 7,9 bodu.

Francúzsko: Ochota k spotrebe na najvyššej úrovni za uplynulých takmer 14 rokov

Francúzske ekonomické očakávania sa počas leta opäť raz stabilizovali. V septembri sa daný ukazovateľ nachádzal na úrovni 6,1 bodu, čo je o 0,6 bodu viac než v júni. Francúzi tak očakávajú, že hospodárske výsledky ich krajiny v blízkej budúcnosti zostanú stabilné, alebo sa mierne zlepšia. Ešte pred rokom, v septembri 2014 sa daný ukazovateľ nachádza takmer o 33 bodov nižšie.

Hoci v súčasnosti Francúzi celkovo neočakávajú prudký nárast svojich príjmov, tento ukazovateľ napriek tomu výrazne v uplynulých 3 mesiacoch narástol o 16,6 bodu na septembrovú úroveň 7,1 bodu. Pred rokom sa príjmové očakávania ešte nachádzali hlboko v červených číslach na úrovni -36,4 bodu.

Podobne priaznivý vývoj vidíme aj v oblasti ochoty k spotrebe. V septembri bola na úrovni 8,7 bodu, t.j, takmer o 7 bodov vyššia ako v júni. Daný ukazovateľ teda dosiahol svoju najvyššiu hladinu od decembra 2001, keď sa nachádzal na úrovni 17,2 bodu.

Veľká Británia: Pokles ekonomických očakávaní

Briti evidentne nepredpokladajú, že ich hospodárstvo bude v najbližších mesiacoch rásť tak výrazným tempom ako v minulosti. V treťom štvrťroku ekonomické očakávania poklesli o 8,5 bodu na úroveň 11,2 bodu, čo je najvyššia hladina od júla 2013. Pred rokom sa tento ukazovateľ nachádzal na úrovni 24,6 bodu.

Na druhej strane sú očakávania britských spotrebiteľov v oblasti príjmov aj naďalej stabilné. Po miernych výkyvoch počas letných mesiacov sa v septembri sa daný ukazovateľ nachádzal na úrovni 11,9 bodu – teda na identickej úrovni ako v júni toho istého roka. V medziročnom porovnaní však narástol o viac než 10 bodov.

V porovnaní s júnom ochota k spotrebe taktiež zostala na konštantnej úrovni. V septembri bola s 15,2 bodu len o 0,6 bodu vyššie ako v predošlom štvrťroku. Na druhej strane ešte v auguste dosahoval tento ukazovateľ najvyššiu hladinu od októbra 2003, a to 18,2 bodu. Ponúka sa teda logický záver, že britskí spotrebitelia v súčasnosti vynakladajú viac prostriedkov na produkty a služby s vyššou hodnotou ako v posledných mesiacoch a rokoch.

Taliani neveria v ďalší hospodársky rast

Ekonomické očakávania talianskych spotrebiteľov počas leta výrazne kolísali. V júni sa hodnota ukazovateľa nachádzala na -20,2 bodu a v júli dokonca dosiahla dno v podobe -31,9 bodu. Odvtedy sa však zotavuje a v septembri sa nachádzala na úrovni -15.4 bodu, čo je však ešte stále výrazne nepriaznivá hodnota. Talianski spotrebitelia teda zjavne neočakávajú, že mierny hospodársky rast z posledných mesiacov ich krajine vydrží.

Podobne pesimistickí sú Taliani aj ohľadom vývoja svojich vlastných príjmov v nadchádzajúcich mesiacoch. S ukazovateľom na súčasnej úrovni -5,2 bodu je vidieť, že očakávajú skôr pokračujúci mierny pokles. V júni sa uvedená hodnota nachádzala na úrovni -4,5 bodu, kým ešte pred rokom, v septembri 2014 dosahovala až 14,5 bodu.

Počas leta sa ukazovateľ ochoty Talianov k spotrebe nachádzal v čiernych číslach. Septembrová úroveň 6,9 bodu predstavovala nárast oproti  júnu o 1,3 bodu. V auguste, ukazovateľ ochoty k spotrebe dokonca dosiahol 6,9 bodu, najvyššiu úroveň od augusta 2000.

Španielski spotrebitelia aj naďalej očakávajú stabilný hospodársky vývoj

Španielski spotrebitelia pokračujú v očakávaní hospodárskeho rastu v nadchádzajúcich mesiacoch. Napriek poklesu ekonomických očakávaní o takmer 4 body od júna na súčasných 33,6 bodov je ešte stále hladina tohto ukazovateľa mimoriadne vysoká. Hospodársky vývoj krajiny rozhodne dáva spotrebiteľom dôvod na ich optimistické  hodnotenie, keďže len v druhom štvrťroku narástol HDP krajiny medziročne o 3,2 percenta.

Na základe výrazne silnejúcej a prirodzene aj stabilnej ekonomiky Španieli aj naďalej očakávajú, že ich príjmy budú rásť. Tento optimizmus môže čiastočne prameniť v pomaly, ale sústavne sa zlepšujúcej situácii v oblasti zamestnanosti. Index príjmových očakávaní sa v septembri nachádzal na úrovni 20 bodov, čo je o 2,5 bodu viac ako v júni. V medziročnom porovnaní dokonca vidíme nárast o 15 bodov.

Na druhej strane ešte stále nemajú Španieli k dispozícii veľa zdrojov na nákupy idúce mimo rámca ich  každodenných potrieb. Hoci index ochoty k spotrebe narástol počas tretieho štvrťroka o viac než 7 bodov, daný ukazovateľ celkovo naďalej zostáva v červených číslach na úrovni -5.3 bodu.

Príjmové očakávania Portugalcov rastú napriek vysokej nezamestnanosti

Hoci HDP Portugalska medziročne v druhom kvartáli 2015 vzrástol o 1,6 percenta, spotrebitelia sa ešte stále domnievajú, že hospodársky vývoj ich krajiny skôr stagnuje. Súdiac podľa hodnoty z tohtoročného júna, očakávania Portugalcov v hospodárskej oblasti klesli o 1,4 bodu. Napriek tomu sa celkovo tento ukazovateľ nachádza jednoznačne v čiernych číslach na úrovni 13,8 bodu.

Napriek tomu že hladina nezamestnanosti – v súčasnosti na úrovni 12,4 percenta – zostáva veľmi vysoká a počas leta neklesla, príjmové očakávania Portugalcov sa oproti júnu zvýšili o 5,8 bodu na 6,7 bodu, čo je najvyššia úroveň od marca 2000. V medziročnom porovnaní s rovnakým mesiacom celkový nárast dosahuje zhruba 17 bodov.

Portugalskí spotrebitelia aj naďalej deklarujú veľmi nízku ochotu k spotrebe. Napriek tomu, že v porovnaní s júnom bol nameraný mierny nárast o 3,2 bodu, daný ukazovateľ aj naďalej zostáva hlboko pod nulou na úrovni -20,8 bodu. Mnohí spotrebitelia si teda ešte stále nemôžu dovoliť nákupy drahších produktov alebo služieb, ktoré idú mimo rámca každodenných potrieb.

Holandskí spotrebitelia aj naďalej držia svoje peniaze

Holandská hospodárska situácia sa v poslednom čase zlepšuje avšak ekonomické očakávania počas posledných troch mesiacov poklesli o 8,6 bodu na septembrovú úroveň 20,8. Napriek uvedenému poklesu je celková úroveň daného ukazovateľa priaznivá. Spotrebitelia teda očakávajú silný hospodársky rast aj v najbližších mesiacoch.

Ekonomické očakávania sa od minulej jari kontinuálne zlepšujú. Hoci v septembri sa ukazovateľ nachádzal na úrovni 0,7 bodu, t.j. len tesne nad úrovňou dlhodobého priemeru na úrovni nuly, aj tento stav predstavoval nárast o 6,9 bodu v porovnaní s júnom a takmer 10-bodový nárast v porovnaní s minuloročným septembrom. Napriek uvedenému vývoju spotrebitelia neočakávajú v nadchádzajúcich mesiacoch hmatateľne vyššie príjmy.

V súlade s uvedeným väčšina holandských spotrebiteľov ešte stále deklaruje neochotu k výdajom na produkty a služby idúce mimo bežných každodenných potrieb. Celková ochota k spotrebe sa na konci tretieho štvrťroku nachádzala na úrovni 8,7 bodu, kým v júni bol ukazovateľ ešte nižšie, na úrovni 6,8 bodu. V medziročnom porovnaní však vidíme nárast o viac než 15 bodov.

Ekonomické očakávania v Belgicku sa prudko prepadli

Napriek stabilným hospodárskym výsledkom ekonomické očakávania belgických spotrebiteľov v treťom kvartáli prudko poklesli o zhruba 22 bodov na súčasnú úroveň -3,6 bodu, čo predstavuje najnižšiu úroveň od júna 2013.

Pesimistické hodnotenia týkajúce sa ďalšieho hospodárskeho vývoja taktiež nepriaznivo ovplyvnili príjmové očakávania. V treťom kvartáli tento ukazovateľ poklesol o 9,8 bodu na celkových -22,9 bodu. Len pred rokom, v septembri 2014 sa ešte nachádzal na úrovni -7,7 bodu.

Tento vývoj mal tiež dopad na ochotu k spotrebe, kde ukazovateľ klesol o 6,5 bodu na 2,0 bodu a je teda len o čosi vyšší ako dlhodobý priemer vyjadrený ako 0 bodov.

Ekonomické očakávania Grékov sa dramaticky prepadli

Ekonomická a politická situácia v Grécku je aj naďalej problematická, čo má silný dopad na ekonomické očakávania spotrebiteľov. Medzi júnom a septembrom daný ukazovateľ prudko klesol až o 20 bodov a v súčasnosti je na úrovni -30 bodov. To je zhruba o 20 bodov menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka.

Výrazne nižšie ekonomické očakávania sú tiež reflektované v očakávaní v oblasti osobných príjmov gréckeho obyvateľstva. V treťom štvrťroku sa daný ukazovateľ prepadol o takmer 21 bodov na úroveň  -33,5. Prirodzene, spotrebitelia očakávajú ďalšie prísne škrty a opatrenia, ktoré zrejme budú výsledkom pokračujúcich jednaní medzi gréckou vládou a EÚ. Tieto opatrenia zahŕňajú napríklad blížiace sa dane, ako napr. doposiaľ nezaplatenú daň z nehnuteľností, ktorá sa bude týkať 70 percent Grékov.

Výsledkom je, že grécka ochota k spotrebe sa výrazne prepadáva. Kým v júni bola ešte stále na úrovni -17,5 bodu, v septembri klesla až na -37,0 bodu. Zdá sa, že Gréci sa považujú za šťastných, keď sa im podarí zo svojho príjmu pokryť svoje každodenné potreby. Dá sa teda očakávať, že ešte nejaký čas si nebudú môcť dovoliť výdaje na drahšie produkty.

Rakúsko: Spotrebitelia majú chuť míňať napriek stagnujúcej ekonomike

Rakúske hospodárstvo sa rozbieha len veľmi pomaly. Spotrebitelia napriek tomu zdá sa očakávajú v nadchádzajúcich mesiacoch optimistickejšie výsledky. V súlade s uvedeným boli ekonomické očakávania v septembri na úrovni -19,8 bodu čo bola takmer rovnaká hladina ako v júni (-19.9 bodu).

Naproti tomu očakávania v oblasti príjmov rástli a v septembri (31,1 bodu) boli na najvyššej úrovni od októbra 1999 (32,7 bodu). V porovnaní s júnom to predstavuje nárast o viac než 13 bodov. Len pred rokom bol tento ukazovateľ na úrovni 1,5 bodu.

Na základe týchto optimistických očakávaní v oblasti príjmov čoraz viac Rakúšanov cíti túžbu po spotrebe luxusnejších statkov alebo služieb a ochota k spotrebe sa oproti júnu zvýšila. V septembri sa pohybovala na úrovni 11,1 bodu, teda o 6,3 bodu vyššie ako pred tromi mesiacmi. V auguste dokonca po istý čas dosahovala 19 bodov.

Poľsko: spotrebitelia strácajú optimizmus napriek dobrým hospodárskym výsledkom

Hoci poľská ekonomika počas prvých dvoch kvartálov roka výrazne rástla, v treťom štvrťroku spotrebiteľské nálady mierne klesali, čoho dôkazom bol pokles daného ukazovateľa medzi júnom a septembrom o 3,5 bodu a konečná  hladina na úrovni 15,7 bodu. V porovnaní s rovnakým mesiacom predošlého roka však vidíme nárast o 10 bodov.

Očakávania v oblasti príjmov sa v treťom štvrťroku výrazne prepadli o 9,1 bodu a v septembri sa ukazovateľ nachádzal na úrovni 7,1 bodu. Presne 12 mesiacov predtým to bolo 0,3 bodu, teda sotva nad dlhodobým priemerom, ktorý je na úrovni nuly.

Ochota poľských spotrebiteľov nakupovať sa počas leta prudko prepadla a v septembri bola na úrovni 8,8 bodu, čo je takmer o 18 bodov menej ako v júni. Naposledy sa tento ukazovateľ nachádzal na nižšej úrovni v auguste minulého roka.

Česi očakávajú výrazný nárast príjmov

Česká ekonomika prudko rastie. Hrubý domáci produkt počas prvých dvoch kvartálov medziročne narástol o 4,1 a 4,6 percent. A hoci od júna ekonomické očakávania poklesli o takmer 8 bodov, spotrebitelia zjavne predpokladajú, že sa ekonomike bude dariť aj naďalej. V septembri sa daný ukazovateľ nachádzal na úrovni 23.4 bodu.

Vďaka pozitívnemu vývoju ekonomiky je nezamestnanosť v krajine veľmi nízka a v auguste bola na úrovni iba 5 percent. Spotrebitelia tak v nadchádzajúcich mesiacoch očakávajú rast príjmov. Korešpondujúci ukazovateľ dosahoval v septembri hladinu 38,4 bodu, čo bolo len o 3 body menej ako v júni. Ešte pred rokom bol na úrovni 25 bodov.

Ochota k spotrebe nie celkom kopírovala tento vývoj a v septembri tento ukazovateľ dosahoval 8,5 bodu, čo bolo o 3,6 bodu viac ako v júni.

Slovensko: Ochota k spotrebe v treťom štvrťroku kolísala

Napriek slušným hospodárskym výsledkom sú slovenskí spotrebitelia ešte stále do istej miery skeptickí, čo sa týka celkových ekonomických očakávaní. V septembri bol daný ukazovateľ na úrovni 12,2 bodu, teda len o 2,5 bodu vyššie ako v júni. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to predstavovalo pokles o viac než 3 body.

Očakávania v oblasti príjmov sa cez leto stabilizovali a v septembri boli na úrovni 19,6 bodu, čo je takmer identická hladina ako v júni tohto roka a zároveň v septembri 2014.

Na druhej strane ukazovateľ ochoty k spotrebe počas letných mesiacov výrazne kolísal. V septembri bol na úrovni 2,2 bodu a len tesne nad dlhodobým priemerom, ktorý je na úrovni nuly. Avšak ešte v auguste klesol na -10,1 bodu, čo bola najnižšia úroveň od júna 2013.

Ochota k spotrebe medzi Bulharmi klesá

Hospodársky vývoj Bulharska je aj naďalej pozitívny, ale na úrovni -7,4 bodu je index ekonomických čakávaní obyvateľov krajiny ešte stále v červených číslach. Na druhej strane však ukazovateľ oproti predošlému štvrťroku vzrástol o 5,5 bodu. Nárast je ešte výraznejší, ak sa pozrieme v medziročnom porovnaní na september 2014, odkedy index ekonomických očakávaní medzi obyvateľmi Bulharska narástol až o 18 bodov.

Pozitívny vývoj tiež pozorujeme v oblasti príjmových očakávaní. Hoci je nezamestnanosť v Bulharsku ešte stále vysoká, situácia je ustálená. Obyvatelia krajiny preto môžu očakávať, že ich zárobky zostanú stabilné. V porovnaní s júnom sa daný ukazovateľ zvýšil o 5,9 bodu na celkovú úroveň -0,7 bodu. V medziročnom porovnaní so septembrom 2014 to predstavuje nárast o takmer 18 bodov.

Napriek tomu ochota k spotrebe klesla v priebehu tretieho štvrťroka o 5,1 bodu a príjmy mnohých obyvateľov Bulharska stačia len na pokrytie základných potrieb. Pre veľkú časť obyvateľstva zostávajú väčšie nákupy aj naďalej nedostupné.

Rumunsko očakáva rast príjmov

V uplynulom roku rumunská ekonomika rástla výrazným tempom. V druhom štvrťroku 2015 hrubý domáci produkt krajiny medziročne vzrástol o 3,3 percenta. A hoci ekonomické očakávania poklesli v treťom kvartáli o 2,8 bodu, ich súčasná úroveň (18,5 bodu) pri medziročnom porovnaní s rovnakým mesiacom zaznamenala výrazný nárast o takmer 15 bodov.

Rast rumunskej ekonomiky mal tiež priaznivý dopad na očakávania spotrebiteľov v tejto oblasti: V septembri daný ukazovateľ narástol v porovnaní s júnom len o 2,8 bodu na celkovú úroveň 21,3 bodu. Pri medziročnom porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka je však rozdiel podstatne vyšší a dosahuje až 16 bodov.

Na druhej strane príjmy bežných Rumunov zvyčajne vystačujú len na pokrytie ich každodenných potrieb. Výsledkom je, že ochota k spotrebe medzi rumunskými obyvateľmi je nízka. Na úrovni -6,4 bodu je aj naďalej v červených číslach napriek tomu, že medzi júnom a septembrom narástla o 5,1 bodu.

Značky: