Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Neoriginálne tonerové kazety do tlačiarní môžu byť pre ich používateľov zdravotným rizikom.

Vyplýva to z nedávnych testov v Nemecku, ktoré preukázali, že tieto produkty pri vysokých teplotách vznikajúcich pri tlači uvoľňujú do ovzdušia omnoho väčšie množstvo toxických látok, ako dovoľujú predpísané normy. V susednom Česku inšpekcia životného prostredia preto začala kontrolovať neoriginálne tonery. Spoločnosť Canon odporúča, aby používatelia dávali prednosť originálnym produktom a ponúka niekoľko dôvodov prečo.

Nemecké skúšobné laboratórium Fraunhofer Wilhelm-Klauditza-Institute (WKI) testovalo štyri rôzne značky neoriginálnych tonerových kaziet pôvodom z Číny, ktoré sa bežne dovážajú do krajín Európskej únie.[1] Pri všetkých vzorkách bolo zistené prekročenie emisného limitu karcinogénnych látok.[2] Súčasne obsahovali jedovatý spomaľovač horenia Deka-BDE, ktorého používanie je v Európe zakázané už od roku 2008.[3] Hoci distribútori deklarujú neškodnosť čínskych neoriginálnych tonerov, zákazníci by sa mali pri výbere riadiť certifikátmi bezpečnosti. „U originálnych tonerov je zdravotná aj technická neškodnosť garantovaná. Renomovaní výrobcovia tlačiarní alebo kopírok toto dokladujú Bezpečnostnými dokumentmi pre príslušné tonery a atramenty,“ uvádza Petr Hnilička zo spoločnosti Canon CZ.

Úspora za všetky peniaze

Neoriginálne tonery väčšinou pochádzajú z Číny. Okrem zdravotných rizík prinášajú aj ďalšie, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu tlače aj samotných zariadení. „Pri ich použití môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo k nedokonalej tlači. Pri tlači fotografií za použitia neoriginálnych atramentov môže dôjsť k problémom s vernosťou farieb a stálosťou fotografie,“ upozorňuje Petr Hnilička zo spoločnosti Canon CZ.

Finančná úspora pri nákupe neoriginálnych tonerov môže byť nakoniec tiež veľmi neistá. Podľa dlhodobých štatistík je u lacných náplní výťažnosť natoľko znížená, že pri celkovej prevádzke tlačiarne dochádza dokonca k rastu celkových nákladov. Ako uvádza Petr Hnilička, nie je výnimkou, že nepotlačia deklarované množstvo stránok. V prípade poškodenia tlačiarne použitím neoriginálneho tonera môže mať zákazník u prevažnej väčšiny výrobcov tlačiarní problémy s prípadnou reklamáciou.

Horšie je taktiež nákladová bilancia pre celú spoločnosť. Neoriginálne tonery sú väčšinou exportované od čínskych výrobcov a neexistuje pre nich žiaden systém zberu, ako je tomu v prípade originálnych produktov. Prázdne obaly končia na skládkach a škodlivé látky, ktoré sa z nich uvoľňujú, kontaminujú životné prostredie, ako potvrdzujú nedávne testy. Celý postup je v rozpore s takzvaným balíčkom cirkulárnej ekonomiky, ktorým chce Európska únia zvýšiť úroveň recyklácie a sprísniť pravidlá pre spaľovanie a skládky. V Českej republike inšpekcia životného prostredia už začala v prípade neoriginálnych kaziet kontroly.

„Od marca preverujeme všetky predmety, ktoré môžu Deka-BDE obsahovať, vrátane zásobníkov na toner bez elektronických súčastí. V prípade porušenia zákona môže inšpekcia udeliť dodávateľovi pokutu až päť miliónov českých korún a nariadiť stiahnutie výrobku z trhu,“ potvrdila hovorkyňa ČIŽP Radka Nastoupilová. Týmto problémom škodlivých tonerových kaziet sa bude zaoberať aj ďalšia česká inštitúcia – obchodná inšpekcia. Podľa hovorcu ČOI Jiřího Fröhliche síce tieto výrobky zatiaľ nepatria do vládneho nariadenia o obmedzení nebezpečných látok, ale to sa má zmeniť 22. júla. „Po tomto dátume ich už budeme mať v dozornej kompetencii a začneme s kontrolami,“ povedal Fröhlich.

  • [1] Fraunhofer WKI – Emission Test of Clone Toner Cartridges.
  • [2] V prípade styrénu o 53%, pri ultrajemných časticiach o 60% a u prchavých látok dokonca o 130%. Styrén je spájaný s výskytom leukémie, ultrajemné častice a prchavé látky zase s mozgovou mŕtvicou, infarktom a poškodením pečene.
  • [3] Press

Značky: