Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nová cloudová databáza využíva prielomové technológie strojového učenia a automatizácie, ponúka úsporu nákladov, vyššie zabezpečenie, dostupnosť aj produktivitu.

Predseda predstavenstva a technologický riaditeľ spoločnosti Oracle Larry Ellison predstavil službu Oracle Autonomous Transaction Processing. Stratégiou spoločnosti Oracle je poskytovať zákazníkom databázy, ktoré fungujú autonómne a ponúkajú vysokú dostupnosť. Oracle Autonomous Transaction Processing je súčasťou balíka databázových služieb Oracle Autonomous Database Cloud Service, využíva technológie strojového učenia a automatizácie.

Služba Oracle Autonomous Transaction Processing vďaka tomu zákazníkom prináša úsporu nákladov, bezpečnosť, dostupnosť aj produktivitu; je optimalizovaná tak, aby umožňovala prevádzku najmodernejších aplikácií pre všetky odbory podnikania, či už ide o financie, výrobu, maloobchod alebo štátny sektor. Oracle Autonomous Transaction Processing sa hodí pre výkonovo náročné úlohy viacerých typov, spracovanie transakcií, reporting, dávkové spracovanie aj analytiku.

Spoločnosť Oracle ponúka zákazníkom najpokročilejšie a najkomplexnejšie portfólio databázových aplikácií na súčasnom trhu. „Oracle je celosvetovo zďaleka najlepšou databázou a vďaka autonómnemu fungovaniu svoj náskok pred konkurenciou ešte zvyšuje,“ uviedol L. Ellison. „Je to teraz oveľa spoľahlivejší a bezpečnejší systém. Databáza chráni dáta proti ich krádeži, je dostupná 99,995 % času a umožňuje vývojárom aj celým organizáciám dramatický nárast produktivity.“

Vytvorenie systému na riadenie databázy tradične vyžadovalo expertov, ktorí zostavili na mieru prispôsobenú verziu databázy a ručne nastavovali a spravovali všetok súvisiaci hardvér a softvér. Rodina služieb Oracle Autonomous Database prináša revolúciu, pretože vďaka strojovému učeniu sa databáza dokáže sama riadiť, starať sa o svoje zabezpečenie aj opravy. Tieto služby zákazníkom prinášajú aj ďalšie ekonomické výhody cloudu vrátane škálovateľnosti a elasticity. Používatelia môžu ľahko a ihneď vytvárať nové autonómne databázy aj prevádzať databázy existujúce; výrazne tým klesajú náklady a podniky môžu fungovať oveľa agilnejšie.

Nedávno predstavená služba Oracle Autonomous Transaction Processing dopĺňa skôr uvedenú autonómnu službu Oracle Autonomous Data Warehouse. Podporuje databázové úlohy viacerých typov, transakcie náročné na výkon, reporting, dávkové spracovanie aj aplikácie Internetu vecí a strojového učenia v rámci jedinej databázy. Umožňuje to zjednodušiť vývoj aplikácií aj ich nasadzovanie, analýzu v reálnom čase, personalizáciu aj detekciu podvodov, to všetko nad „živými“ transakčnými dátami.

Služba Oracle Autonomous Transaction Processing zákazníkom prináša:

  • zníženie nákladov: Kompletná automatizácia prevádzky databázy aj súvisiacej infraštruktúry znižuje náklady na správu o viac než 80 %. Efektivita automatickej optimalizácie databázy spolu s pružnou platbou podľa použitia znižuje náklady na prevádzku až o 90 %.
  • zníženie rizík: Automatická inštalácia najnovších bezpečnostných aktualizácií bez prerušenia prevádzky eliminuje zraniteľnosti, ktoré by mohli zneužiť útočníci. Ochrana pred všetkými typmi zlyhania (či už ide o zlyhanie systému, lokálne problémy alebo chyby používateľov) znamená 99,995 % dostupnosť databázy, alebo maximálne 2,5 minúty výpadkov za mesiac, a to vrátane údržby. Komponent Database Vault bráni administrátorom v prístupe k dátam používateľov.
  • urýchlenie inovácií: Bez nutnosti údržby databázy sa administrátori môžu sústrediť na to, ako získať z dát najvyššiu pridanú hodnotu. Vývojári sa stávajú agilnejšími, pretože môžu ľahko využívať aj vytvárať databázy bez nutnosti ručného ladenia. Integrované algoritmy strojového učenia podporujú vývoj aplikácií napr. na tvorbu prognóz v reálnom čase, personalizované nakupovanie alebo detekciu podvodov. Jednoduchá inovácia existujúcich databáz do autonómne pracujúceho cloudu umožňuje jednoduchú a rýchlu transformáciu podnikového IT do modernej a agilnej podoby založenej na cloude.

Ponuka databázových služieb Oracle Autonomous Database je založená na 40 rokoch skúseností spoločnosti Oracle s databázami, ktoré podporujú väčšinu najnáročnejších aplikácií po celom svete. Zákazníci môžu na Oracle Autonomous Database prejsť jednoducho, databáza v cloude má rovnakú funkcionalitu aj rozhranie ako databáza Oracle prevádzkovaná v režime on-premise (na vlastnej infraštruktúre). Je vhodná aj na prevádzku kritických úloh, pretože je založená na sofistikovaných databázových technológiách Oracle, ktoré prekonávajú konkurenciu. Oracle Autonomous Database využíva vysokovýkonnú infraštruktúru Exadata, systém Real Application Clusters zaisťuje transparentnú škálovateľnosť a odolnosť proti zlyhaniu a Active Data Guard umožňuje obnovu služieb.

„Najdôležitejšou úlohou databázových administrátorov je ladenie a údržba kritických transakčných databáz,“ uvádza Carl Olofson, viceprezident výskumu v spoločnosti IDC. „Okrem skúmania štatistík a ladenia a ďalších úprav musí databázový administrátor zároveň inštalovať opravy vrátane tých bezpečnostných. Nasadzovanie opráv prebieha v krátkych cykloch, je to činnosť veľmi náchylná na chyby a navyše pri nej dochádza k narušeniu prevádzky. Oracle Autonomous Transaction Processing umožňuje eliminovať tieto problematické činnosti; databázoví administrátori sa vďaka tomu môžu sústrediť na tvorbu vyššej pridanej hodnoty a vytváranie aplikácií podporujúcich vlastné podnikanie. Nová služba navyše pomáha podnikom predísť ohrozeniu dát, pretože zaisťuje opravy známych zraniteľností.“

Oracle Cloud

Oracle Cloud predstavuje najširšiu a najlepšie integrovanú ponuku služieb verejného cloudu. Ponúka komplexné služby, či už ide o poskytovanie softvéru (SaaS), platforiem (PaaS) alebo infraštruktúry (IaaS). Podporuje súčasné aj nové cloudové prostredia vrátane ich kombinácií a všetky typy pracovných úloh, dát aj vývojových postupov. V rámci Oracle Cloud je k dispozícii takmer 1 000 aplikácií SaaS a 50 služieb PaaS a IaaS, všetko v kvalite zodpovedajúcej potrebám podnikových zákazníkov. Služby Oracle Cloud využívajú zákazníci vo viac než 195 krajinách a ich prostredníctvom sa realizuje 55 miliárd transakcií denne.

Značky: