Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Lenovo zaznamenalo ďalší rekordný rok – vo výnosoch prekročilo míľnik 70 miliárd dolárov a v čistých príjmoch 2 miliardy dolárov

Spoločnosť Lenovo  (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) oznámila rekordné výsledky za fiškálny rok s historickými maximami pre zisk aj príjmy. Ročný čistý zisk dosiahol hranicu 2 miliárd USD, čo je medziročný nárast o 72%, pričom tržby vzrástli o 10 miliárd USD za druhý rok na viac ako 71 miliárd USD. Všetky hlavné obchodné skupiny boli počas celého fiškálneho roka ziskové – so silnou dynamikou rastu v oblasti mobilných služieb, infraštruktúry a riešení služieb.

Spoločnosť Lenovo úspešne prekonala makroenvironmentálne výzvy a preukázala agilitu aj odolnosť, keď sa orientovala v nedostatku dodávok v celom odvetví, narušení pandémie, geopolitickej neistote a vyššej inflácii, aby dosiahla rekordný rok.

Trend digitálnej a inteligentnej transformácie sa naďalej zrýchľuje a predstavuje silné príležitosti na rast. Viac ako 50% spoločností má digitalizáciu ako súčasť svojej firemnej stratégie v porovnaní s niečo viac ako jednou tretinou pred dvoma rokmi. Hybridný pracovný model je dlhodobou zmenou, ktorá bude aj naďalej poháňať silný dopyt nielen po inteligentných zariadeniach a infraštruktúre dátových centier, ale aj po riešeniach založených na scenároch ako inteligentná spolupráca, inteligentná domácnosť a inteligentná kancelária.

Spoločnosť Lenovo pokračovala v posilňovaní svojej konkurencieschopnosti s cieľom podporiť udržateľný ziskový rast. Od  fiškálneho roka 2021/2022 už dosiahla výrazný pokrok smerom k zdvojnásobeniu investícií do výskumu a vývoja, čo je medziročný nárast o 43 % na 2 miliardy USD. A bude pokračovať v plnení svojich ESG cieľov a záväzkov. Spoločnosť je presvedčená, že využitím svojej jasnej stratégie a jedinečnej konkurenčnej výhody globálneho a lokálneho modelu, ako aj správnej rovnováhe medzi inováciami a efektívnosťou, dokáže prekonať akékoľvek výzvy na zachytenie príležitostí.

Predstavenstvo spoločnosti Lenovo vyhlásilo konečnú dividendu vo výške 3,8 amerických centov alebo 30,0 HK centov na akciu za fiškálny rok končiaci 31. marca 2022.

Zhrnutie finančných výsledkov:

 FY 21/22 V miliónoch USDFY 20/21 V miliónoch USDRozdiel   Q4 21/22 V miliónoch USDQ4 20/21 V miliónoch USDRozdiel  
Príjmy skupiny71,61860,74218%16,69415,6307%
Príjmy pred zdanením2,7681,77456%52038037%
Čistý príjem (zisk pripísateľný držiteľom vlastného imania)2,0301,17872%41226058%
  
Základný zisk na akciu (americké centy)17.459.547.913.522.191.33

Predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Lenovo – Yuanqing Yang:

„Hoci minulý rok bol pre svet náročný, so zrýchlenou globálnou digitálnou a inteligentnou transformáciou dosiahla spoločnosť Lenovo rekordný rok zisku a príjmov,“ povedal Yuanqing Yang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo. „Všetky naše hlavné podniky boli ziskové počas celého roka a naše nové segmenty, ktoré poháňajú rast – SSG, ISG a Mobile – vykazujú silnú dynamiku. Okno príležitostí, ktoré sa nám ponúka, zachytíme, zdvojnásobíme investície do výskumu a vývoja, podporíme transformáciu vedenú službami, splníme naše ciele v oblasti ESG a zostaneme flexibilní a odolní, aby sme celú spoločnosť priviedli do nových výšin.“

Solutions and Services Group (SSG): silný rast a vysoké marže vedú k vyššej celkovej ziskovosti skupiny

Príležitosť:

Biliónový trh s IT službami sa naďalej rozširuje. Pri hybridnom pracovnom modeli sa očakáva, že dopyt po digitálnych službách na pracovisku dosiahne do roku 2025 93 miliárd USD. Rovnako, prieskumy ukazujú, že viac ako 90% CIO je ochotných zvážiť využitie ponuky služieb as-a-service.

Výsledky v FY21/22:

Udržateľný rast:

 • SSG pokračovala v investíciách do softvérových nástrojov, platforiem a opakovateľných vertikálnych riešení s vlastnou IP adresou spoločnosti Lenovo, pričom sa zamerala najmä na hlbšie riadenie možností vertikál v kľúčových odvetviach výroby, maloobchodu, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a inteligentných miest.
 • Služba TruScale as-a-service pokračovala v expanzii, aby obsiahla širšie riešenia pre digitálne pracovisko a spoločnosť vyvinula hybridné cloudové riešenia.
 • Stredobodom záujmu zostáva ďalšie skúmanie riešení Mataverse.

Infrastructure Solutions Group (ISG): zisková s rekordnými príjmami

Príležitosť:

ISG naďalej profitovala z modernizácie infraštruktúry IKT, kde sa očakáva, že samotný trh dátových centier dosiahne do roku 2025 183 miliárd USD, infraštruktúra Edge presiahne 41 miliárd USD a trh s hybridnými cloudmi presiahne 120 miliárd USD. Keďže sa očakáva, že tvorba údajov sa do roku 2025 zdvojnásobí, možnosti spracovania a ukladania údajov budú naďalej rásť.

Výsledky FY21/22:

 • Skupina ISG dosiahla dôležitý míľnik, celý rok bola zisková s rekordnými príjmami vo výške 7 miliárd USD, čo je medziročný nárast o viac ako 13%.
 • Všetky časti podnikov s vysokou hodnotou, ako sú úložisko, softvér, služby a HPC, vytvárajú individuálne rekordy príjmov.

Udržateľný rast:

 • ISG pokračovala v raste na prémiovom trhu zlepšením svojich možností ako Cloud Service Provider (CSP) pre veľké Enterprise podniky aj malé a stredne veľké firmy (SMB).
 • Investície do interného dizajnu a výrobných kapacít budú pokračovať a zároveň sa rozšíria do rýchlo rastúcich oblastí ako edge a cloudové služby.
 • ISG sa odlišuje zelenou technológiou ako chladiaci systém Neptune Liquid Cooling.

Intelligent Devices Group (IDG): rekordné príjmy, rast ziskovosti

Príležitosť:

Trh s inteligentnými zariadeniami naďalej ťaží z nového normálu hybridnej práce. Zatiaľ čo dopyt po spotrebiteľských počítačoch sa môže v krátkodobom horizonte spomaliť, komerčný dopyt zostáva silný. Očakáva sa, že dodávky koncových bodov IoT dosiahnu v roku 2025 2,3 miliárd USD a očakáva sa, že trh inteligentnej spolupráce do roku 2025 prekoná 80 miliárd USD.

Výsledky FY21/22:

 • Tržby prvýkrát prekročili 60 miliárd USD, čo predstavuje medziročný nárast o 18% a ziskovosť sa medziročne zlepšila o takmer 1 miliardu USD.
 • Počítače si udržali pozíciu č. 1, nakoľko všetky prémiové segmenty dosiahli medziročný rast tržieb o viac ako 30%.
 • Príjmy zo smartfónov prekonali trh o 30 bodov a zároveň zdvojnásobili prevádzkový zisk na viac ako 360 miliónov USD, čo je rekord od akvizície spoločnosti Motorola Mobility.
 • Expanzia nad rámec počítačov pokračuje a viac ako 18% príjmov IDG pochádza z iných inteligentných zariadení, embedovaného komputingu/IoT a riešení založených na scenároch.

Udržateľný rast:

 • Spoločnosť Lenovo pokračuje vo svojej stratégii investovania do inovácií, najmä do prémiových segmentov, s cieľom rozšíriť svoje vedúce postavenie v oblasti počítačov pri zachovaní špičkovej ziskovosti v odvetví.
 • Ďalšia expanzia v oblasti smartfónov, tabletov, embedovaného komputingu/IoT a riešení založených na scenároch, ako sú Inteligentná spolupráca, Inteligentná domácnosť a Smart Office, naďalej poskytujú nové rastové možnosti.

Výsledky v štvrtom štvrťroku

Lenovo uzavrelo posledný štvrťrok Q4, napriek prerušeniu dodávok a výroby v dôsledku prepuknutia ochorenia COVID-19 v Číne, so silnými výsledkami. Čistý zisk za Q4 dosiahol medziročné zlepšenie o viac ako 50% a tržby medziročne vzrástli takmer o 7% na 16,7 miliardy USD, pričom všetky tri obchodné skupiny prispeli k ziskovému rastu spoločnosti. Tržby SSG vzrástli o 28% a medziročne zlepšili svoju prevádzkovú maržu o viac ako 1 bod. ISG si udržala ziskovosť už druhý kvartál po sebe. IDG medziročne zlepšila svoju prevádzkovú maržu už 18. štvrťrok v slede.

Prevádzkové hlavné body a investovanie do budúcnosti

Investície do výskumu a vývoja– Lenovo nedávno predstavilo svoju odvážnu víziu, v ktorej plánuje zamestnať 12 000 profesionálov z oblasti výskumu a vývoja po celom svete v priebehu nasledujúcich troch rokov v rámci svojho záväzku zdvojnásobiť investície do výskumu a vývoja. V minulom roku investície do výskumu a vývoja medziročne vzrástli o 43% a dosiahli historické maximum presahujúce 2 miliardy USD. Počet zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja medziročne vzrástol o 48% a prekonal 15 000 ľudí, pričom každý piaty zamestnanec Lenovo teraz pracuje v oblasti výskumu a vývoja. Investície sa zameriavajú na novú IT architektúru alebo client-edge-cloud-network-intelligence, a sú vyvážené tak, aby optimalizovali krátku, strednú a dlhodobú návratnosť.

Záväzky ESG– Po prekročení cieľov v oblasti znižovania emisií do roku 2020 o rok skôr sa spoločnosť Lenovo zaviazala k vízii dosiahnuť nulovú bilanciu do roku 2050 a spolupracuje s iniciatívou Science Based Target Initiative, aby si stanovila ciele, ktoré túto víziu pomôžu naplniť. Lenovo informuje o témach udržateľnosti od roku 2008, vrátane výsledkov a cieľov týkajúcich sa zmierňovania zmeny klímy, obehového hospodárstva a udržateľných materiálov. Okrem vízie nulovej bilancie sa Lenovo zaviazalo, že do roku 2025 pozitívne ovplyvní 15 miliónov životov prostredníctvom filantropických programov a partnerstiev. Filantropická vetva spoločnosti, Lenovo Foundation, poskytuje inteligentnejšie technológie pre všetkých tým, že posilňuje nedostatočne zastúpené komunity s prístupom k technológiám a vzdelávaniu v oblasti STEM.

O spoločnosti Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) je globálna technologická veľmoc s príjmom 70 miliárd, ktorá sa umiestnila na 159. mieste v rebríčku Fortune Global 500, zamestnáva 75 000 ľudí po celom svete a každý deň slúži miliónom zákazníkov na 180 trhoch. Zameraná na odvážnu víziu poskytovať inteligentnejšie technológie pre všetkých, nadviazala na úspech ako popredný svetový hráč v oblasti počítačov rozšírením do nových oblastí infraštruktúry, mobilných telefónov, riešení a služieb. Táto transformácia spolu s revolučnými inováciami buduje inkluzívnejšiu, dôveryhodnejšiu a udržateľnejšiu digitálnu spoločnosť pre všetkých a všade. Ak chcete zistiť viac, navštívte https://www.lenovo.com, a prečítajte si o najnovších správach prostredníctvom nášho StoryHub.

Spoločnosť Lenovo

FINANČNÝ PREHĽAD

Za štvrtý kvartál a celý fiškálny rok, ktorý sa skončil 31. marca 2022

(v miliónoch USD, okrem údajov na akciu)

  Q4 FY21/22Q4 FY20/21  Y/Y CHG   FY21/22  FY20/21  Y/Y CHG
Výnosy   16,69415,6307% 71,61860,74218%
Hrubý zisk   2,864  2,688  7% 12,0499,76823%
Hrubá zisková marža   17.2%  17.2%  0 pts 16.8%16.1%0.7 pts
Prevádzkové náklady   (2,275)  (2,209)  3% (8,968)(7,588)18%
Výdavky na výskum a vývoj
(zahrnuté v prevádzkových nákladoch)  
 (576)    (417)    38% (2,073)(1,454)43%
Pomer výdavkov k príjmom   13.6%  14.1%  (0.5) pts 12.5%12.5%0 pts
Prevádzkový zisk   589  479  23% 3,0812,18041%
Ostatné neprevádzkové výnosy/(náklady) – netto   (69)    (99)    (30%) (313)(406)(23%)
Príjmy pred zdanením   520  380  37% 2,7681,77456%
Zdanenie   (99)  (95)  4% (623)(461)35%
Zisk za obdobie/rok   421  285  48% 2,1451,31363%
Minoritný vlastnícky podiel   (9)  (25)  (63%) (115)(135)(14%)
Zisk pripísateľný vlastníkom s majetkovou účasťou   412260    58% 2,0301,17872%
Zisk na akciu (centy USD)
Základný
Zriedený
   3.52 3.20  2.19 1.94  1.33 1.26   17.45 15.77  9.54 8.91  7.91 6.86

Značky: