Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Lenovo dňa 25. marca 2015 ohlásila otvorenie svojho prvého centra inovácií vysokovýkonných výpočtových clusterov – High Performance Computing (HPC). Centrum so sídlom v nemeckom Stuttgarte odráža angažovanosť spoločnosti Lenovo v oblasti podnikových počítačových riešení, ako aj ambície stať sa predajcom číslo 1 na trhu v oblasti Open Systems.

V čase otvorenia tohto centra bola spoločnosť Lenovo prijatá za plnohodnotného člena Európskej technologickej platformy pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (ETP4HPC) – fóra vedeného týmto odvetvím, ktoré využíva transformatívnu silu HPC na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy v oblasti vedy, obchodu a priemyslu.

Vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou Intel, toto centrum ponúka najnovší procesor Intel® Xeon® E5 2600 v3 s prepojením Mellanox EDR 100Gb/s InfiniBand, pričom ako základnú výpočtovú platformu využíva Lenovo systém NeXtScale. Bude využívať hlboké znalosti a odborné zručnosti niekoľkých špecializovaných partnerov a klientov z celej Európy, ktorí sa budú podieľať na ďalšom rozširovaní možností a pokrokovom lokalizovanom výskume.

Partnerstvá sú kľúčom k úspechu

Popri šiestich vizionárskych klientoch a štyroch popredných hráčov v tomto odvetví, ktorí boli uvedení na SC14 sa do aktivít centra  a tiež do spolupráce zapojili traja noví nezávislí predajcovia softvéru (ISVs) a jeden nový vizionársky partner.  Lenovo sa bude naďalej usilovať o získavanie a rozširovanie ekosystému partnerov na rámec nasledovných:

  • Partneri z odvetvia – Intel, IBM, Mellanox, NVIDIA
  • Partneri spomedzi klientov – Leibniz-Rechenzentrum (LRZ), Science & Technology Facilities Council: Hartree Centre, Barcelona Supercomputing Center (BSC), Cineca, Rechenzentrum Garching (RZG), Forschungszentrum Jülich (FZJ), Distributed Research utilising Advanced Computing (DiRAC)
  • ISV partneri – ScaleMP, Allinea, PathScale

Prebiehajúca spolupráca

V súčasnosti už prebieha niekoľko kľúčových projektov, vrátane:

  • Lenovo a Intel – MPI škálovanie nových technológií ako OmniPath a prepojenia EDR
  • Lenovo a LRZ- energeticky uvedomelé plánovanie, energeticky efektívne dátové centrá a optimalizácia pracovnej záťaže
  • Lenovo a STFC Hartree Centre – vývoj novej generácie superpočítačových architektúr a softvéru, spájajúcich najlepšie praktiky s inováciami za účelom poskytovania energeticky efektívnych riešení

Lenovo a Mellanox – MPI škálovanie na EDR štruktúra

Značky: