Pri predstave, že nad hlavami ľudí v meste prelietavajú drony vezúce pasažierov a doručujúce pizzu až ku dverám by sa mohlo zdať, že ide o fikciu zo sci-fi filmu.

Pri bližšom pohľade na technologický vývoj a debaty na odborných leteckých fórach je však jasné, že táto predstava sa postupne stáva realitou.

Mestská letecká mobilita

Agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), ktorá v Európskej Únii nastavuje pravidlá pre civilné letectvo a bezpilotnú prevádzku očakáva, že mestská letecká mobilita (Urban Air Mobility – UAM) sa začne uplatňovať v niektorých členských štátoch v horizonte 3 až 5 rokov.

V prvej etape sa predpokladá testovacia prevádzka lietadiel s kolmým vzletom a pristátím (VTOL), ktoré môžu slúžiť na prepravu tovaru alebo cestujúcich a taktiež prepravu materiálu (napríklad zdravotníckeho) dronmi po určených vzdušných trasách. Ďalšia fáza už počíta s využitím rôznych úrovní autonómnosti, teda nahradením pilota konkrétneho stroja operátorom obsluhujúcim väčšie množstvo dronov alebo dokonca priamo umelou inteligenciou.

Lietadlá s vertikálnym vzletom a pristávaním

Práve do segmentu VTOL lietadiel natieklo za posledných niekoľko rokov veľké množstvo investícií, čo sa prejavilo v zvýšenom počte spoločností, ktoré vyvíjajú pilotované drony a ich súčastí a taktiež prípravou legislatívneho základu na úrovni štátov a štátnych zoskupení. Technologickými výzvami boli (a sú) najmä výdrž batérie (väčšina VTOL lietadiel je na elektrický pohon – eVTOL), hlučnosť a samozrejme bezpečnosť. Dôkazom toho, že viacerým firmám sa už podarilo dosiahnuť vysokú úroveň efektívnosti a bezpečnej prevádzky, je stúpajúci počet projektov, ktoré získali licenciu od príslušných leteckých úradov.

„Pre úspešné prevádzkovanie mestských leteckých služieb je potrebná súhra jasných legislatívnych pravidiel, štandardizovaných informačných systémov manažmentu takejto prevádzky a technológií umožňujúcich bezpečné a nákladovo efektívne lety. Všetky tieto procesy musia byť zároveň integrované do existujúcej prevádzky civilného letectva tak, aby sa zachovali vysoké bezpečnostné štandardy,“ povedal Ondřej Vaněk, CEO českej spoločnosti City-Air-Mobility,s.r.o.

Doručovanie tovaru dronmi

Napriek tomu, že viaceré významné spoločnosti obmedzili vývoj programov dronových doručovacích služieb, tento segment sa stále pohybuje po stúpajúcej krivke. Takzvané last-mile-delivery, kedy drony doručujú tovar zákazníkom priamo až pred dvere, už funguje vo viacerých mestách v Austrálii a Spojených štátoch.

Drony tiež dokazujú svoju užitočnosť pri preprave zdravotníckeho materiálu do ťažko dostupných miest, čo sa už viac rokov deje v niektorých afrických štátoch. Napriek nesporným výhodám drone-delivery sa stále skúma efektívnosť a bezpečnosť týchto služieb v husto zaľudnenom mestskom prostredí. Je však len otázkou času, kedy sa prvé spoločnosti poskytujúce doručovanie dronmi objavia aj v niektorom z členských štátov EÚ.

Urban Air Mobility ako jedna z tém na konferencii DRONTEX 2022

Pri využívaní dronov a VTOL lietadiel v mestskom prostredí je potrebné vyriešiť mnohé výzvy. Jednou z nich je aj určenie vlastností vzletovej a pristávacej plošiny, ktorá zároveň môže slúžiť pre dobíjanie batérií. Bližšie o tom porozpráva Ondřej Vaněk vo svojej prezentácii na konferencii DRONTEX, ktorá sa uskutoční 20. Októbra 2022 v Piešťanoch. Podrobné informácie o podujatí a programe sú k dispozícii na webstránke: www.drontex.eu

„Každý let dronu/VTOLu začína vzletom a končí pristátím. Na to, aby tieto fázy letu boli bezpečné aj v urbanizovanom prostredí, je potrebné definovať typ a charakter miest a budov, ktoré budú vhodné pre štart a pristátie, určiť letové trasy a koridory v závislosti od existujúcej leteckej prevádzky a v neposlednom rade zaručiť bezpečnosť takýchto operácií pomocou moderných technológií a určenia kompetencií všetkých zainteresovaných strán,“ dodal Ondřej Vaněk.

Článok bol uverejnený v rámci mediálnej spolupráce.

Prečítajte si aj: