Bez mobilného telefónu ale aj notebooku sa dnes na dovolenku vyberie málokto. Problém nastane, keď sa tieto drahé veci na dovolenke poškodia ale sa sratia. Ako kryje drahú elektroniku cestovné poistenie a ako postupovať v prípade náhrady škody.

Nezabudnite na poistenie batožiny

Krádež, strata či poškodenie elektroniky sú obyčajne v cestovnom poistení kryté. Platí to v prípade, ak máte v balíku poistenia zahrnuté poistenie batožiny. Nárok na preplatenie škody máte v prípade, ak splníte podmienky poistenia. Pýtali sme sa v poisťovni UNIQA ako je to konkrétne.

„Cenné veci by ste mali voziť bezpečne so sebou, dohliadať na ne a ak ich nepoužívate, mali by ste ich odovzdať ubytovaciemu zariadeniu do úschovy alebo stráženej šatne alebo ich mať uzamknuté v hotelovom sejfe,“ odpovedala nám Ľ. Hricová z UNIQA.

Smartfón radšej na pláž nenoste

Čo to znamená? Ak si na lehátku na pláži necháte len tak položený smartfón alebo mobil a po vašom návrate tam nebude, je to vás problém. Poisťovňa takéto prípady nekryje. Treba pamätať aj na to, že cenné veci sú kryté do výšky limitov stanovených pre jednotlivé poistné balíky.

Ak dôjde ku krádeži, dobre je mať potvrdenie

Nárok na plnenie ukradnutej veci od poisťovne vzniká vtedy, keď bola vec preukázateľne ukradnutá alebo zámerne poškodená. Páchateľ teda musí prekonať prekážky alebo opatrenia chrániace vec pre krádežou. Nárok na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola vec poškodená, zničená alebo stratená.

V prípade poistnej udalosti je potrebné poslať poisťovni policajnú správu, potvrdenie o prevzatí batožiny do úschovy, pripadne doklad o výške opravy poškodenej veci resp. ďalšie doklady, ktoré bude poisťovňa požadovať,“ informovala nás Ľubomíra Hricová z UNIQA.

Pomôže aj poistenie domácnosti, ale iba trochu

Nárok na plnenie pri krádeži, poškodení či strate elektroniky máte aj v rámci poistenia zariadenia domácnosti. Mobil, notebook, kamera či fotoaparát sú poistením prechodne kryté do výšky 10 % z poistnej sumy zariadenia domácnosti aj v hoteloch, penziónoch či internátoch v celej Európe a krajinách Stredozemného mora. V prípade krádeže je aj tu podmienkou výplaty poistného plnenia odcudzenie týchto predmetov z uzatvorených a uzamknutých priestorov a doloženie správy polície.

Zdroj: vlastné, UNIQA

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.