Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V týchto dňoch a pred Valentínom, sviatkom milencov par excellence, vtrhla do hlavných ulíc a ikonických miest Talianska správa o hľadaní lásky, ale odlišnej od tej obyčajnej: LOVE IS NOT ENOUGH, WE NEED BIG LOVE! (LÁSKA NESTAČÍ, POTREBUJEME VEĽKU LÁSKU!).

Historické centrá Ríma, Milána, Turína, Florencie, Neapolu, Bologne a Benátok zachytili ľudí s transparentmi v rukách a tiež nápisy visiace na balkónoch mnohých budov. Ich odkazom bola potreba väčšej lásky. Ľudia všetkých vekových skupín sa zjednotili v tom, že potrebujú náklonnosť, a to hlavne v časoch, keď spoločenský odstup túto potrebu ešte viac sťažil. Mnohí okoloidúci a vodiči v automobiloch na semaforoch boli zvedaví a analyzovali zdanlivo jednoduchú vetu preniknutú silným univerzálnym významom.

MINI BIG LOVE, mantra plná optimizmu, je „zarámovaná“ na symbolických pozíciách miest, ako je napríklad Ponte Vecchio vo Florencii, Piazza del Plebiscito v Neapole či Piazza di Spagna v Ríme. Z poézie a literatúry sa už od školy dozvedáme, akú zásadnú úlohu hrala láska v dejinách ľudstva. V tejto chvíli je ešte dôležitejšie nielen potvrdiť toto ponaučenie, ale usilovať sa o jeho implementáciu v najčistejšej a najautentickejšej podobe. A MINI chce s BIG LOVE naznačiť smerovanie k jedinému cieľu menom: „veľká láska“, ktorá vie odložiť akékoľvek rozdiely, aby sa všetci napriek nerovnostiam a odlišnostiam čo najviac priblížili k sebe.

BIG LOVE je spôsob, akým MINI vidí svet. Spôsob života, ktorý nachádza bohatstvo v rozmanitosti a oslavou tejto krásy: aj keď sme každý iný, je to vynikajúce a spolu sme jednotní! Pre MINI je BIG LOVE jednotná a bezpodmienečná láska. Toto je posolstvo, ktoré je potrebné šíriť a zdieľať ďalej.

„Každý projekt, ktorý teraz realizujeme, od automobilov až po každodennú prácu na našich pracoviskách, či v home office, sa realizuje vďaka BIG LOVE. Naším cieľom je, aby sa každý mohol čo najlepšie vyjadriť. Vo svete MINI sa BIG LOVE od dnešného dňa stáva oporou všetkého: bude preto východiskovým bodom každej budúcej iniciatívy a my sa budeme stále viac usilovať o to, aby sme zabezpečili svet, v ktorom každý môže slobodne vyjadrovať svoje vášne na 100%“, uvádza Stefano Ronzoni, riaditeľ MINI v Taliansku.

Komunikačná kampaň MINI BIG LOVE sa oficiálne začala!
Ale to je len začiatok: FALL IN LOVE, BIG LOVE.

Značky: