Vývoj a neskôr i výroba batérií pre nákladné automobily mali byť jednou z oblastí činnosti Centra rozvoja inovácií (CRI), ktoré plánovalo tento investičný zámer realizovať v meste Lučenec. Počas necelých troch rokov sa však projekt nepodarilo rozbehnúť a autori hovoria, že je „zamrazený“.

O projekte informoval koncom augusta 2019 vtedajší podpredseda vlády Richard Raši na výjazdovom zasadnutí vládneho kabinetu v obci Buzitka. Ako v správe Tlačovej agentúry SR informoval portál Teraz.sk, Raši uviedol, že v Lučenci v bývalej expozitúre Národnej banky SR vznikne centrum pre inovácie, startupy a všetky inovatívne nápady, ktoré v okrese vznikajú.

Zároveň tam má vzniknúť – ako reakcia na portfólio a výzvu viceprezidenta Európskej komisie Maroša Šefčoviča – centrum pre výskum a vývoj batérií pre nákladné automobily, konkretizoval vtedy Raši. Ohlásil tiež, že vláda podporí vznik centra dotáciou 140 000 eur.

Doplnil ho Daniel Kojnok mladší z mimovládnej organizácie CRI. Podľa neho malo ísť v podstate o technológiu kov – vzduch, resp. hliník – vzduch, ktorá by mala byť nástupcom dnes bežných lítiových batérií.

Prinášajú však oveľa väčšiu energetickú hustotu a nové použitie, hlavne v nákladnej doprave,“ podotkol v roku 2019 Kojnok mladší. Jednou z ďalších výhod mala byť tiež väčšia kapacita takýchto batérií.

Plán sa nepodarilo naplniť

Autori projektu mali ambiciózny časový plán. Prvý rok až dva mal prebiehať základný výskum, počas tretieho roka už chceli prikročiť k aplikovanému výskumu. Štvrtý rok, teda niekedy koncom roka 2022 a v priebehu rok 2023, už chceli predávať prvé batérie. Podľa portálu Sobotnik.sk plánovali zamestnať okolo 10 až 15 ľudí na miestach s vyššou pridanou hodnotou a v budove expozitúry chceli vytvoriť testovacie centrá a laboratóriá.

Tieto veci sa nám nepodarili, pretože sme nevedeli zabezpečiť financovanie, aké sme chceli. Došlo k výmene vlády, jedno programovacie obdobie končilo a druhé začínalo. Dostali sme síce sľúbenú dotáciu, ale tá bola iba na jeden rok a kontinuitu sa nám nepodarilo zabezpečiť v takom meradle, ako sme chceli,“ vysvetlil pre TOUCHIT.SK riaditeľ CRI Daniel Kojnok starší.

Ako pokračoval, v prípade vývoja batérií podpísali zmluvu so Slovenskou akadémiou vied (SAV), s ktorou majú podľa jeho slov stále rozvinutú spoluprácu. „Bohužiaľ, SAV nemala financie na zriadenie pracoviska v Lučenci. Pokračujú však vo vývoji batérií v Bratislave, ale nie v takej intenzite, ako sme to chceli my v Lučenci,“ načrtol Kojnok. Na projekte so SAV v Lučenci je však podľa neho CRI pripravené spolupracovať, ak sa im na jeho pokračovanie a rozvinutie podarí získať zdroje.

To, že spolupráca s Centrom rozvoja inovácií v Lučenci stále platí, potvrdila pre TOUCHIT.SK aj SAV. „Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA SAV) má s CRI Lučenec podpísané rámcové Memorandum o podpore inovácií v nerozvinutom regióne. Ako vyplýva z textu memoranda, je formulované ako rámcové a je zamerané na vytvorenie podmienok pre podporu a rozvoj inovatívnych projektov v regióne Novohrad,“ uviedol Karol Fröhlich z CEMEA SAV.

Rovnako potvrdil, že v ústave CEMEA SAV v Bratislave stále prebieha výskum a vývoj batérií hliník – vzduch. „Sústreďujeme sa na návrh vhodnej štruktúry hliníkovej anódy, tak, aby bola zabezpečená čo najstabilnejšia prevádzka batérie. V tomto štádiu je batéria hliník – vzduch navrhovaná ako primárna, teda nenabíjateľná batéria. Miesto nabíjania sa po opotrebovaní anódy počíta s jej výmenou,“ ozrejmil Fröhlich.

Zdroj: TOUCHIT
Bývalá expozitúra Národnej banky Slovenska v Lučenci, v súčasnosti sídlo Centra rozvoja inovácií

CRI sa zameralo na iné oblasti, vyvíja aj výdajné boxy

Samotné Centrum rozvoja inovácií v expozitúre NBS v Lučenci teda funguje a podľa jeho riaditeľa sa podarilo udržať činnosť na komerčnej báze, čo nebolo jednoduché. Namiesto vývoja batérií sa však zamerali na iné oblasti, napríklad podporu návratu mladých ľudí do regiónu v rámci Catching Up Regions, spustili mediálny projekt Výkrik z regiónov či medzinárodnú konferenciu Futuregion.

Čo sa týka oblasti technológií, centrum podľa neho vyvíja výdajné boxy pre vidiecke predajne. „Našli sme partnerov, či už v oblasti týchto našich výdajných boxov, ale aj v technologickej oblasti cirkulárnej ekonomiky, konkrétne spracovania biologicky rozložiteľného odpadu,“ ozrejmil Kojnok starší.

Spomenul tiež, že aktívne spolupracujú aj s mestom Lučenec a Banskobystrickým samosprávnym krajom, na základe čoho iniciovali vznik združenia Aliancia za silné regióny, ktoré má ambíciu rozvíjať hospodársky zaostávajúce oblasti.

Centrum sa nevzdáva ani myšlienky spraviť z Lučenca vývojové a výrobné centrum už spomínaných batérií pre nákladné automobily. „Máme stále nádej, že sa k spolupráci na batériách hliník – vzduch v budúcnosti, v novom programovom období, vrátime,“ avizoval Kojnok.

Aktivity CRI podporuje aj samospráva Lučenca. Tá s ním a so SAV v roku 2019 uzatvorila Memorandum o podpore rozvoja inovácií v regióne Novohrad s cieľom vytvorenia priaznivého prostredia pre podporu a rozvoj inovatívnych projektov v regióne, vybudovania značky Lučenec – mesto inovácií a tiež s cieľom rozvíjať ľudské zdroje v oblasti podpory talentovanej mládeže. Mesto Lučenec ako nájomca bývalej expozitúry Národnej banky Slovenska zároveň prenajíma tieto priestory Centru rozvoja inovácií, pričom to ich môže využívať výlučne na účely inovačného centra.

Úzko spolupracujeme s týmto partnerom v oblasti inovácií a realizujeme konkrétne aktivity s cieľom eliminácie odlevu kvalifikovanej pracovnej sily z regiónu, zníženia nezamestnanosti a znižovania regionálnych rozdielov,“ uviedol pre TOUCHIT.SK hovorca mesta Andrej Barančok.

Zdroj: vlastné, Teraz.sk, Sobotnik.sk, ilustračné foto

Prečítajte si aj:

Značky:

Branislav Caban

Branislav Caban
Okrem technologických tém sa snažím prinášať aj tie so spravodajským nádychom a rôzne zaujímavosti. Moja e-mailová adresa je bcaban@touchit.sk.