Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prieskum spoločnosti Oracle dokladá, že po presune kritického množstva podnikových procesov do cloudu vzrastá produktivita skokom. Iba uvažovať o stratégii pre cloud dnes už nestačí.

Výsledky nového prieskumu, na ktorom sa podieľala spoločnosť Oracle, naznačujú konkurenčné výhody poskytované technológiami cloudu. Štúdia vykonaná medzi IT profesionálmi z veľkých firiem ukazuje, že po nasadení kritického množstva podnikových aplikácií v cloude sa rýchlo zvyšuje produktivita. V rámci štúdie vynikla skupina podnikov označená ako „cloud masters“, ktorá v cloude prevádzkuje 70 a viac percent podnikových aplikácií. Tieto firmy môžu svoje rozhodnutia vo väčšej miere zakladať na aktuálnych dátach, lebo k nim majú ľahší prístup. Sú zároveň inovatívnejšie a dokážu rýchlejšie a lepšie reagovať na potreby zákazníkov.

Majstri cloudu zvyšujú produktivitu aj konkurencieschopnosť a narušujú súčasné modely existujúce v danom odbore – ich podnikanie má disruptívny charakter. Ostatné firmy za nimi zaostávajú, a to aj keď majú vlastné cloudové stratégie a vykonávajú implementáciu týchto technológií. Viac než tretina (35 %) IT manažérov v rámci prieskumu označila svoje cloudové stratégie za plne vyvinuté, do skupiny cloud masters však bolo možné zaradiť iba necelú pätinu (18 %) podnikov. Ukazuje to veľký rozdiel medzi tým, čo ľudia/firmy tvrdia, respektíve aj o čom sú presvedčení, a realitou. 43 % respondentov uviedlo, že ich stratégia prijatia cloudu práve prebieha, pätina pripúšťa, že proces je iba vo svojich začiatkoch.

Cloud nie je jedinou technologickou investíciou plánovanou na tento rok. Štúdia spoločnosti Oracle zároveň ukazuje, že podniky chcú stále viac využívať aj ďalšie inovatívne technológie, ako je automatizácia (za dôležitú označila viac než štvrtina respondentov), umelá inteligencia a strojové učenie (za dôležité pokladá pätina respondentov).

Andrew Sutherland, senior viceprezident pre systémy a technológie v spoločnosti Oracle (regióny EMEA a APAC) v súvislosti s výsledkami prieskumu uviedol: „V roku 2018 sa výrazne zvýši odstup medzi majstrami cloudu a tými, ktorí zaostávajú. Schopnosť inovovať vlastné podnikanie priamo súvisí s nasadzovaním nových pokročilých technológií a investíciami do správnych cloudových platforiem, infraštruktúry aj nástrojov. Ostatným podnikom hrozí, že ich meškanie a konkurenčná nevýhoda získajú trvalý charakter.“

Hoci takmer dve tretiny respondentov súhlasia s tvrdením, že prijatie cloudu umožňuje lepšie reagovať na požiadavky zákazníkov, zefektívňuje spoluprácu a zvyšuje škálovateľnosť aj agilitu, stále pretrvávajú obavy z bezpečnosti. Až 54 % respondentov sa domnieva, že presun dát a IT operácií do cloudu je spojený so závažnými bezpečnostnými komplikáciami. Pritom však podobný podiel dopytovaných odborníkov uvádza, že zabezpečenie aplikácií je v cloude lepšie než predtým. Navyše, čím pokročilejšie je v rámci podniku prijatie cloudu, tým optimistickejšie hodnotia respondenti aj schopnosť organizácie odhaľovať bezpečnostné hrozby.

Vylepšená analýza dát

Prieskum zároveň ukázal, že miera prijatia cloudu priamo súvisí s možnosťami analytiky. Viac než 60 % podnikov s pokročilým stupňom nasadenia cloudových technológií uvádza, že vďaka tomu môžu analyzovať viac typov dát, majú vylepšené možnosti ich automatizácie a vizualizácie a lepšie využívajú strojové učenie. V spoločnostiach s nižším stupňom prijatia cloudu je zodpovedajúci podiel menej než tretina. Až 8 z 10 podnikov s pokročilým nasadením cloudu je presvedčených, že vďaka migrácii riadenia dát do cloudu môžu experimentovať z rôznymi dátovými modelmi a vďaka tomu získali o svojich dátach lepší prehľad. V prípade firiem, kde nasadenie cloudu prebieha pomalšie, takto odpovedala len asi polovica respondentov.

Ako kritická sa javí schopnosť podnikov integrovať analýzu dát do jednotnej cloudovej platformy, ktorá poskytuje bezpečný a spoľahlivý prístup k dátovým zdrojom v cloude aj v prostredí on-premise. Platforma Oracle Cloud poskytuje organizáciám všetky technológie potrebné na vytvorenie, nasadenie a rozširovanie ich aplikácií a na prevádzku kritických podnikových úloh v cloude.

 O prieskume

Prieskum vykonali spoločnosti Oracle, Intel a Longitude Research. Dopytovaných bolo 730 vrcholných manažérov (C-suite) a IT špecialistov s rozhodovacou právomocou v 13 krajinách (USA, Kanada, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Spojené arabské emiráty, Juhoafrická republika, India, Čína, Singapur, Austrália, Brazília, Mexiko). Prieskum sa zameral na podniky s ročným obratom minimálne miliarda dolárov (13 % z nich malo ročný obrat 10 miliárd dolárov alebo viac) z nasledujúcich odborov: energetika/utility, automobilový priemysel, balený tovar pre koncových používateľov, maloobchod, zdravotná starostlivosť, ropný a plynárenský priemysel, finančné služby, poisťovníctvo, telekomunikácie, médiá, zábavný priemysel.

Značky: