Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Viac ako polovica firiem v Európskej únii sa stretáva s omeškanými platbami za svoje služby. Zdanlivo banálna komplikácia má pritom zničujúce následky na finančnú stabilitu európskych firiem, obzvlášť v sektore malých a stredných podnikov. EÚ robí v téme pokroky, no na systémové riešenie sa stále čaká. Cestu tak začínajú dláždiť startupy.

Dlhodobo vyššie príjmy ako výdavky sú podľa ekonomických príručiek znakom finančne zdravej firmy. Biznisová matematika však v praxi býva neúprosnejšia, ako na papieri.
V krajinách Európskej únie dostáva platby načas iba 40 % firiem. Zvyšným 60 % platby meškajú, čo predstavuje riziko obzvlášť pre malé a stredné podniky. Nejde pritom o zanedbateľné číslo. Podľa najnovších údajov Eurostatu je v EÚ vyše 25 miliónov MSP, čo predstavuje vyše 99 % všetkých firiem. Za štvrtinou bankrotov v tomto segmente pritom stojí podfinancovanie prevádzkových nákladov spôsobené oneskorenými platbami.

„Sú to situácie, v ktorých síce máte peniaze na ceste, ale nie na účte. Za tú dobu musíte stále platiť mzdy, úvery, dane a ostatné výdaje. Likvidita však ostáva zamknutá v pohľadávkach,“ priblížil Jaroslav Ton, CEO startupu 4Trans v CEO podcaste s Milanom Mahovským. 4Trans sa zameriava na financovanie malých a stredných firiem prostredníctvom faktoringu.

Staré problémy, nové riešenia

Oneskorené platby či pridlhé splatnosti faktúr predstavujú riziko obzvlášť vo volatilných odvetviach. Podľa Tona je ukážkovým príkladom kamiónová doprava, na ktorú sa 4Trans primárne špecializuje.

Logistické firmy sa podľa jeho slov musia priebežne adaptovať na silné trhové výkyvy či rýchlo sa meniace ceny nafty. Zaužívaná splatnosť faktúr je pritom 60 až 90 dní po poskytnutí služby, čo býva pre mnohých dopravcov devastačná kombinácia aj v prípadoch, že je lehota dodržaná.

„Spomalený cashflow brzdí aj prosperujúce firmy. Prevádzkové náklady musia pokrývať z finančných rezerv, v horšom scenári nútene siahnuť po úvere. To im však ukrajuje z úverového limitu, čím sa im zase zužuje priestor na investície a firma stagnuje. Najhoršie dopadajú dopravcovia, ktorých banky vnímajú ako rizikových a na financovanie často ani nedosiahnu. Vzniká tak paradoxná situácia, kedy sa firma dostáva do problémov napriek tomu, že peniazmi disponuje, no sú uviaznuté vo faktúrach,“ opisuje Ton.

Ako jedno z riešení sa ponúka faktoring, ktorý rozhýbe cashflow aj bez zadĺženia. Pre biznisové prostredie v našich končinách je však tento typ financovania ešte stále relatívne neprebádané územie. Penetrácia faktoringu v pomere k HDP v roce 2023 sa na Slovensku pohybuje na úrovni dvoch percent. V susednom Česku je to 3,9%, v Poľsku už 13,8%.

Príbeh firiem ako 4Trans však naznačuje, že dopyt tu nechýba. Český startup za tri roky na trhu už stihol expandovať na Slovensko, celkovo prefakturoval viac než 120 miliónov eur a podľa reportu Technology Fast 50 od Deloitte je aktuálne 27. najrýchlejšie rastúcou firmou v Česku.

Najlepší liek je prevencia

Makroekonomické dopady celej problematiky nenechávajú Európu chladnou. V snahe zlepšiť platobnú morálku v EÚ bola vo februári prijatá Smernica o oneskorených platbách. Europarlament však následne uviazol v diskusiách o skrátení maximálnych lehôt splatnosti faktúr či zlepšení prístupu k informáciám o platobnej morálke firiem. Problém tak pretrváva a chýbajúce články v systémovom riešení začal dopĺňať komerčný sektor.

„Sám si pamätám na začiatky svojho podnikania, ešte pred založením 4Trans, keď som odviedol službu a čakal som na platbu, ktorá jednoducho neprichádzala,“ spomína Ton v CEO podcaste.

Osobná skúsenosť bola jednou z motivácií, ktorá český startup nakoniec doviedla k tomu, aby svojim klientom sprístupnil pokročilé digitálne nástroje na overovanie bonity odberateľov.

„Neopierame sa pritom len o tradičnú finančnú analýzu a účtovné uzávierky, ale aj o rozsiahlu analýzu transakčných a behaviorálnych dát z množstva rôznych zdrojov,“ vysvetľuje Jaroslav Ton. „Vďaka tomu dokážeme klientom vykresliť komplexný a aktuálny obraz o bonite ich odberateľov, ktorý im pomôže pri rozhodovaní o tom, s kým spolupracovať a minimalizovať tak riziko omeškaných platieb.“

Značky: