Mapy.cz dnes spustili novú mapovú vrstvu pre Slovensko. Pohľad z lietadla, ktorý pokrýva celých 49 000 km2 Slovenska, odfotili štyri lietadla v priebehu troch rokov. Ortofoto Slovenska vytvorené z takmer 80 tisíc leteckých snímok si môžu ľudia prezerať i na svojich mobilných zariadeniach. Okrem toho pridali Mapy.cz na Slovensku takmer dva milióny adresných bodov, a zjednodušili tak hľadanie konkrétnych adries v mape.

hrad_nowat

Obrázok 1: Maximálny dostupný zoom Bratislavského hradu pred nasadením nových ortofoto snímok vs. maximálny zoom dnes.

Po Českej republike sa pohľadu z lietadla dočkalo i Slovensko. Ortofoto, teda letecké snímky, nafotili pre Seznam.cz lietadlá spoločností Eurosense a Geodis Slovakia z výšky 2 až 3,5 kilometrov nad zemou. Celkovo takto nad Slovenskom nalietali 40 tisíc kilometrov v priebehu 160 letových hodín v období rokov 2012 až 2014. Novú vrstvu skladajúcu sa z 80 000 snímok v objeme 17,5 terabajtov surových dát si môžu ľudia prezrieť i v aplikácii Mapy.cz vo svojich mobilných telefónoch.

MapyCZ2_nowat

Obrázok 2: Situácia pri maximálnom zoome na výstavisku Incheba v Bratislave pred nasadením ortofota vs. maximálny zoom dnes.

Mapy.cz dnes tiež po prvýkrát pridali na mapu Slovenska i adresné body. V 3 460 mestách a obciach pribudlo 1 983 338 adresných bodov. Pre zaujímavosť, ľudia na Slovensku môžu nájsť až 1 271 215 budov, pričom jedna budova môže mať viac vstupov, tedy adresných bodov. Na porovnanie, Česká republika má na Mapy.cz 6 253 miest a obcí s 2 912 978 adresných bodov v celkom 2 885 239 budovách.

Pre aktualizáciu dát o novo pridané adresné body na Slovensku je dôležité mať prístup do registru územnej identifikácie, adries a nehnuteľností, tak ako v Českej republike. Preto spoločnosť Seznam.cz dúfa, že i na Slovensku dôjde k posunu v postoji k otvoreným dátam a i tu vznikne obdobný register, ktorý bude prístupný zadarmo a všetkým. V Českej republike toto funguje a len vďaka tomu môže tím Mapy.cz aktualizovať adresné body na dennej báze.

Značky: