Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti Mastercard a Handpoint uzavreli partnerstvo, ktorého účelom je umožniť malým a stredným podnikom v Európe prijímať platobné karty. Výsledkom partnerstva je ponuka, ktorá firmám poskytne možnosť zvoliť nástroje zodpovedajúce ich potrebám a veľkosti.

Mastercard a spoločnosť Handpoint, poskytovateľ prenosných platobných riešení, podpísali zmluvu o partnerstve s cieľom umožniť tisícom malých a stredných podnikov v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Taliansku, na Slovensku a vo Veľkej Británii prijímať platby prostredníctvom platobných kariet.

Partnerstvo oboch spoločností podporí rozšírenie spoľahlivej a bezpečnej platobnej platformy spoločnosti Handpoint, ktorá obchodníkom nielenže poskytuje technológiu potrebnú na prijímanie platieb kartami, ale umožňuje aj potrebné úpravy konfigurácie vrátane použitia vlastnej značky. Súčasne sa jedná o vysoko intuitívne platobné riešenie, ktoré je možné ďalej rozširovať o ďalšie funkcie s tým, ako firma obchodníka rastie a vyžaduje pokročilejšie riešenia.

Výsledkom partnerstva oboch spoločností je súbor nástrojov, ktoré je možné prispôsobovať potrebám obchodníkov. Medzi tieto nástroje patria:

  • mPOS: intuitívna platobná aplikácia, ktorú je možné používať pod vlastnou značkou a ktorá obchodníkom umožňuje s pomocou cenovo dostupných, prenosných terminálov prijímať platby kartami vrátane tých bezkontaktných, a sledovať dôležité parametre transakčnej histórie.
  • smartPOS: chytrý platobný terminál „všetko v jednom“, ktorý obom stranám umožňuje prijímať platby kartami ľahko a pohodlne.
  • softPOS: platforma spoločnosti Handpoint pripravená na ďalší rozvoj a prechod na čisto softvérové platobné riešenie bez nutnosti používať fyzický platobný terminál.

S ohľadom na značnú popularitu bezkontaktných platieb, zvlášť v poslednej dobe, kedy je bezkontaktných celých 75 percent všetkých platieb uskutočnených v Európe kartami Mastercard, sú všetky terminály poskytované v rámci partnerstva pripravené bezkontaktné platby prijímať.

Systém Terminal Management System spoločnosti Handpoint obsahuje aj informačný portál pre obchodníkov Merchant Portal, ktorý prostredníctvom digitálnych technológií poskytuje firmám možnosť prevziať kontrolu nad svojimi platobnými transakciami. Portál uľahčuje sledovanie transakcií, čo je prínosom najmä v krajinách, kde majú obchodníci povinnosť informácie o všetkých platbách odovzdávať úradom. Obchodníkom táto funkcia uvoľní ruky, aby sa mohli naplno venovať svojej obchodnej činnosti a nie len administratíve.

Jason Lane, výkonný viceprezident pre rozvoj trhu európskeho zastúpenia spoločnosti Mastercard k uzatvorenému partnerstvu uviedol: „Malé a stredné podniky sú dynamickou a životne dôležitou súčasťou európskej ekonomiky. Avšak na celý rad z nich dopadla zdravotná kríza posledných mesiacov veľmi tvrdo, predovšetkým ak prijímajú platby len v hotovosti. V spoločnosti Mastercard chceme všetkým drobným podnikateľom poskytnúť ďaleko širšie možnosti príjmu platieb za svoj tovar alebo služby, či už sa jedná o platby realizované bezkontaktne, cez internet alebo prostredníctvom mobilných zariadení. Podporí to ich obchodnú činnosť a urýchli zotavenie z hospodárskeho prepadu.“

David Gudjonsson, generálny riaditeľ spoločnosti Handpoint, povedal: „Spoločnosť Handpoint je na svoje nové partnerstvo so spoločnosťou Mastercard patrične hrdá. Vďaka nemu máme možnosť poskytovať európskym obchodníkom nové, chytré platobné riešenia. Možnosť voľby, pružnosť platobných riešení a ľahký prístup k obchodným informáciám sú parametre zásadného charakteru ako pre drobných predajcov, ktorí platby prostredníctvom prenosných terminálov ešte len zavádzajú, tak i pre rastúcich obchodníkov, ktorí uvítajú naše riešenie smartPOS a jeho integrovaný softvér a jednotné platby bez ohľadu na použitý platobný kanál.“

Značky: