Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mastercard (NYSE: MA) dnes oznámila uzatvorenie zmluvy o akvizícii spoločnosti Aiia. Ide o popredného európskeho poskytovateľa technológií otvoreného bankovníctva. Bankovým inštitúciám spoločnosť Aiia poskytuje priame prepojenie prostredníctvom jediného rozhrania. Svojim klientom tak spoločnosť umožňuje vyvíjať a zavádzať nové digitálne riešenia prispôsobené každodennému životu, práci aj zábave.

V prostredí otvoreného bankovníctva rozhoduje klient o tom, kde sa uchovávajú jeho osobné údaje a ako sa využívajú na poskytovanie požadovaných služieb. Svet finančných služieb sa tým demokratizuje. Fintechové spoločnosti a banky povolenie klientov na použitie ich osobných údajov využívajú na poskytovanie jednoduchšieho a ľahšieho prístupu k úverom, správe osobných financií, digitálnym peňaženkám a platobným službám. Spoločnosť Mastercard zohráva v tomto ekosystéme ústrednú úlohu dôveryhodného sprostredkovateľa a poskytovateľa zabezpečenej dátovej siete.

„Prínos otvoreného bankovníctva spočíva v tom, že sú to jednotlivci a firmy, kto rozhoduje o tom, ako a v rámci akých finančných služieb sa budú ich údaje využívať. Všetko prebieha jednoducho, bezpečne a rýchlo. Začlenenie spoločnosti Aiia do ekosystému spoločnosti Mastercard posilní naše činnosti v oblasti otvoreného bankovníctva v Európe a umožní nám napĺňať potreby klientov,“ uviedol Craig Vosburg, Chief Product Officer spoločnosti Mastercard a dodal: „Otvorené bankovníctvo podporuje rozvoj inovácií a spoločnosť Mastercard na tento rozvoj poskytuje jedinečné technologické platformy, potrebnú dátovú konektivitu a infraštruktúru. Zároveň zabezpečuje ochranu súkromia a zabezpečenie dát. Fintechové spoločnosti a finančné inštitúcie tak majú potrebný priestor k inováciám, k získavaniu a vyhodnocovaniu spätnej väzby a k rýchlejšiemu nasadzovaniu svojich riešení, ktoré klientom poskytujú chytrejšie a užitočnejšie služby.“

Platforma otvoreného bankovníctva spoločnosti Aiia, vrátane spoľahlivej konektivity API a platobných možností, vykazuje výrazný rast, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je sústavné zameranie na kvalitu. V Európe spoločnosť zaviedla unikátny model otvoreného bankovníctva, postavený na zabezpečení ochrany súkromia a dát, kvalite a dostupnosti. Zameranie spoločnosti Aiia na potreby užívateľa a snaha vytvoriť otvorené bankovníctvo, ktoré jednoducho funguje, skvele zapadajú do prostredia existujúcich distribučných kanálov spoločnosti Mastercard, jej technológií a postupov v oblasti spracovania dát.

„V posledných desiatich rokoch sme pracovali na tom, aby sme zo spoločnosti Aiia vybudovali poprednú, na kvalitu zameranú platformu otvoreného bankovníctva. V zabezpečenom prostredí otvoreného bankovníctva spolupracuje Aiia so stovkami bánk a fintechových spoločností. Úzko spolupracujeme s bankami, klientmi aj s príslušnými úradmi. Vďaka tomu sme schopní prostredníctvom našich aplikačných rozhraní náležite demonštrovať skutočný prínos otvoreného bankovníctva. Sme veľmi radi, že sme sa mohli stať súčasťou spoločnosti Mastercard. Výrazne nám to uľahčí našu snahu poskytovať klientom možnosť využívať svoje finančné údaje vo svoj prospech, bezpečne a transparentne,“ povedal Rune Mai, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti Aiia.

Posilnenie základov pre ďalšie inovácie

Spoločnosť Mastercard začala otvorené bankovníctvo presadzovať na celom svete medzi prvými. Spoločnosť neváhala s prepájaním vlastných technológií a platobných systémov so systémami partnerov ponúkajúcich doplnkové služby. Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Token uviedla v roku 2019 svoju prvú ponuku konektivity v rámci otvoreného bankovníctva vo Veľkej Británii a v Poľsku.

Po akvizícii spoločnosti Finicity v roku 2020, posilnila spoločnosť Mastercard svoju ponuku užívateľom, keď dokázala spojiť špičkové technologické platformy, potrebné zdroje a globálnu infraštruktúru. Umožnila tak ďalšie inovácie a kvalitnejšie lokalizované služby. Ďalším krokom v tomto smere bolo začiatkom roka 2021 spustenie súboru služieb Mastercard Payment Services, ktoré rozširujú možnosti platieb priamo medzi bankovými účtami a ďalej posilňujú postavenie otvoreného bankovníctva vďaka možnostiam získaným akvizíciou väčšiny v divízii Corporate Service Business spoločnosti Nets.

Odbornosť spoločnosti Aiia v oblasti poskytovania zabezpečeného prístupu k dátam, kedy sa všetko odvíja od potrieb jednotlivca, zodpovedá zásadám zodpovednosti spoločnosti Mastercard. Tento vzťah preto ďalej posilňuje úsilie o čo najširšie uplatňovanie overených postupov naprieč odbormi, v ktorého čele stojí tím Finicity spoločnosti Mastercard. Konektivita spoločnosti Aiia v Európe umožní sprístupniť aplikácie pre rozhodovanie o úverovej bonite z dielne Finicity európskym klientom spoločnosti Mastercard. Konektivita Finicity v Spojených štátoch obdobne zabezpečí prístup k informačným službám a platobným aplikáciám spoločnosti Aiia klientom na americkom kontinente. Užívatelia na oboch kontinentoch tak budú môcť ľahšie, rýchlejšie a bezpečnejšie ťažiť z prínosov otvoreného bankovníctva.

„Spoluvlastníctvo a partnerstvo so spoločnosťou Aiia bolo veľmi prínosné. Umožňovalo nám vytvárať užívateľsky prívetivé riešenia pre otvorené bankovníctvo. Sme radi, že si Mastercard uvedomuje potenciál spoločnosti Aiia a veríme, že pre ňu bude tým pravým vlastníkom, ktorý bude naďalej podporovať jej rozvoj a ďalšiu expanziu na európskom trhu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu na riešeniach, ktoré budú posilňovať otvorené bankovníctvo a poskytovať skutočnú hodnotu klientom Danske Bank v Škandinávii,“ uviedol Glenn Söderholm, Head of Personal & Business Customers v banke Danske Bank.

Benjamin K. Golding, výkonný viceprezident pre platby a inovácie skupiny DNB, dodal: „Cieľom spoločnosti DNB Ventures je podporovať rast a zvyšovanie hodnoty firiem, ktoré môžu v budúcnosti uspieť v oblastiach, na ktoré sa DNB zameriava. Investorom spoločnosti Aiia sme boli od roku 2018. DNB je súčasne aj významným klientom tejto firmy. S rozvojom spoločnosti Aiia sme boli nadmieru spokojní. S tým, ako Aiia vstupuje do novej fázy svojho vývoja, pre nás bolo prirodzené sa z pozície investora stiahnuť. Zameriavame sa na investície v ranných fázach rozvoja, kapitálovú podporu tvorby hodnoty, poskytovanie znalostí a podporu strategického a obchodného rozvoja. V rukách nového vlastníka, spoločnosti Mastercard, bude Aiia ťažiť z prístupu k celosvetovej platforme, čo jej umožní ďalší rast. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so spoločnosťami Mastercard a Aiia.“

Aiia je oprávneným poskytovateľom služieb iniciovania platieb (PISP) a poskytovateľom služieb informácií o účte (AISP). Činnosti spoločnosti podliehajú dohľadu Dánskeho úradu pre finančný dohľad (FSA).

Transakcia, ktorej konečné uzatvorenie sa očakáva koncom tohto roka, podlieha zvyčajným podmienkam. Presné parametre transakcie neboli zverejnené.

Značky: