Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mastercard otvára Laboratórium pre inovácie a udržateľnosť, ktorá bude stáť na čele ďalšieho rozvoja portfólia ekologicky šetrných digitálnych produktov a riešení. Účelom laboratória je umožňovať firmám a spotrebiteľom zmeniť spôsoby, akými vyrábajú, distribuujú a nakupujú výrobky a služby tak, aby z toho v čase, keď sa globálna ekonomika rýchlo digitalizuje, mali prospech ľudia aj planéta.

Ako podporovateľ Európskeho klimatického paktu, zvolila spoločnosť Mastercard za sídlo laboratória švédsky Štokholm – mesto, ktoré je dlhodobo na čele inovácií posilňujúcich udržateľnosť. Miestni spotrebitelia, politici aj firmy okrem toho výrazne podporujú prechod k zelenej ekonomike.

„Nielen prichádzať s inovatívnymi riešeniami, ale predovšetkým ich uvádzať do praxe – práve to veľmi naliehavo potrebujeme pre to, aby sme dosiahli globálne ciele smerujúce k riešeniu klimatickej krízy,” uviedla Kristina Kloberdanz, Chief Sustainability Officer v spoločnosti Mastercard, a dodala: „Snažíme sa vybudovať udržateľnejšiu zelenú ekonomiku a práve toto laboratórium nám umožní podieľať sa na tvorbe širokej škály ekologických riešení. K spoločnému úsiliu, čo najviac zmierniť klimatické zmeny, tak prispejú firmy aj spotrebitelia.“

Spoločnosť Mastercard spolupracuje na digitálnych riešeniach, ktoré majú pomôcť podnikom, vládam i miliardám spotrebiteľov naprieč ich sieťou pomôcť chrániť životné prostredie. Spoločnosť si totiž plne uvedomuje, že spotreba sa bude nutne musieť začať orientovať oveľa udržateľnejším smerom, aby bolo možné dosiahnuť globálne uhlíkové ciele. Laboratórium sa bude zameriavať na riešenia, ktoré umožnia udržateľné nakupovanie, pretože stále viac spotrebiteľov chce ísť cestou ochrany životného prostredia. Jej cieľom bude tiež zvyšovať viditeľnosť a sledovateľnosť výroby produktov, ktoré majú pozitívny vplyv ako na ľudí, tak aj na planétu.

„Zmeny v prístupe, nastavenie osobnej zodpovednosti a rastúci záujem verejnosti o ochranu životného prostredia vnímame aj na Slovensku. Podobné zistenia majú aj naši partneri z radov bánk, so slovenskými bankami aktuálne rokujeme o realizácii spoločných projektov spojených primárne so zvyšovaním povedomia o udržiteľnosti a poskytovanie podnetov k tomu, aby si každý uvedomil, ako môže osobne prispieť ku skvalitneniu životného prostredia,“ uviedol Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Inovácie pre udržateľnosť

So škandinávskymi novátormi má navyše spoločnosť Mastercard dlhú históriu budovania silných partnerstiev. Najčerstvejším príkladom môže byť spolupráca so švédskou fintechovou spoločnosťou Doconomy pri vývoji svojho významného produktu v oblasti udržateľnosti, uhlíkovej kalkulačky. Mastercard podporuje aj ďalšie inovácie s pozitívnym vplyvom na životné prostredie, napríklad prostredníctvom výzvy Climate Fintech Cards & Payments Challenge a jej programu Start Path zameraného na start-upy.

„Ľudská činnosť nepochybne vytvorila klimatickú krízu a je na nás, aby sme ju napravili,“ hovorí Mathias Wikström, generálny riaditeľ spoločnosti Doconomy. „So spoločnosťou Mastercard a našimi partnermi z celého sveta sme si istí, že inovácie nám ju pomôžu riešiť. Je skutočne inšpirujúce vidieť, že činnosť tohto laboratória podporuje opatrenia v oblasti ochrany klímy každej banky na každom trhu.”

Činnosti výskumu a vývoja v laboratóriu už prebiehajú. Podieľajú sa na nich zamestnanci spoločnosti Mastercard, partneri z množstva start-upov a zúčastnení klienti. Fyzické priestory laboratória sa otvoria na jar v roku 2022.

Nové laboratórium stavia na skúsenostiach spoločnosti Mastercard s inováciami v oblasti finančného začlenenia a bude skúmať, ako je možné technológie – napríklad 5G, kvantové počítače a umelú inteligenciu, uplatniť pri riešení environmentálnych výziev. Bude sa skladať z výskumného a vývojového centra zameraného na riešenia pre udržateľnú spotrebu a hodnotové reťazce; platformu „Labs as a Service“, ktorá má združovať partnerov a zákazníkov na spoluvytváranie udržateľných riešení; a Mastercard Experience Center pre praktické ukážky produktov.

Medzi základné priority laboratória bude patriť ďalší rozvoj myšlienky uhlíkovej kalkulačky. Tá sa už stala neoddeliteľnou súčasťou globálnej siete spoločnosti Mastercard a teraz je čas na jej širšie začlenenie do systémov klientov – s podporou členov tímu Doconomy so sídlom v laboratóriu. Laboratórium bude tiež skúmať, ako by sa riešenie Mastercard Provenance dalo využiť na ďalšie posilňovanie transparentnosti nielen v sociálnej oblasti, ale aj v ekologickej rovine, ako je umožnenie stranám dodávateľského reťazca prijímať udržateľnejšie rozhodnutia o výrobe.

Aby spoločnosť Mastercard ďalej podporila kolektívne opatrenia v oblasti klímy, pokračuje v plnení svojho záväzku dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Pripojila sa tým k snahe lídrov dodávateľského reťazca (Supply Chain Leaders) udržať otepľovanie pod hodnotou 1,5 °C prostredníctvom obmedzovania emisií produkovaných dodávateľmi.  Spoločnosť tiež spojila viac ako 65 partnerov na celom svete ako súčasť koalície Priceless Planet, ktorej cieľom je zasadiť 100 miliónov stromov.

Značky: