Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Význam slovného spojenia „ísť nakupovať“ sa za poslednú dobu zásadne zmenil.

Ešte pred niekoľkými rokmi všetko začínalo spísaním nákupného zoznamu, pokračovalo trávením popoludnia po všemožných obchodoch a končilo návratom domov – často bez mnohých z položiek na pôvodnom zozname. Dnes stačí len pár kliknutí na to, aby človek na poslednú chvíľu zohnal darček k narodeninám alebo objednal večeru.

Podľa Eurostatu využilo 74 percent užívateľov internetu v poslednom roku svoj prístup na sieť aj na nakupovanie. Oproti roku 2016 to predstavuje nárast o 11 percentuálnych bodov. Aj keď popredné miesta v rebríčku obľúbenosti nakupovania na internete držia krajiny severnej a západnej Európy, stredná a východná Európa sa na ne rýchlo doťahuje. Slovensko za posledných 5 rokov zaznamenalo nárast o 16 percentuálnych bodov. Podľa najnovších údajov spoločnosti Mastercard má nejakú skúsenosť s nákupmi online dokonca až 91 percent Slovákov.

Na skokové navýšenie obľuby nákupov online má jednoznačne vplyv pandémia. Údaje spoločnosti Mastercard ale ukazujú, že obľúbenosť internetových nákupov zostáva vysoká aj po jej odznení. Zo všetkých spotrebiteľov, ktorí počas pandémie prešli na nakupovanie prostredníctvom internetu, pri ňom zhruba 20 až 30 percent zostáva. To je dobrá správa pre predajcov, ktorí svoju činnosť na elektronický obchod rozšírili alebo na ňom svoje aktivity priamo postavili.

„Keď sa pozrieme, ako sa za posledných päť rokov zmenil kartový trh, vidíme úplne jednoznačný trend digitalizácie vrátane prechodu do prostredia online a tokenizácie platobných kariet do rôznych nositeľných zariadení. Výzvy, ktoré priniesla pandémia, pritom zásadným spôsobom urýchlili vývoj celého trhu. Správa financií pomocou mobilných aplikácií alebo biometrické overovanie platieb ešte pred pár rokmi zneli ako sci-fi. Dnes ich berieme ako absolútnu samozrejmosť. Neustále pracujeme na tom, aby sme prinášali jednoduchšie a bezpečnejšie transakcie pre každého,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Michal Čarný. 

Nová úroveň zabezpečenia elektronického obchodu

Online predajcovia sa ale museli vysporiadať aj so zavádzaním nových pravidiel overovania platieb. Silné overenie klienta, ktoré priniesla Európska smernica PSD2, reaguje na stále sa rozširujúci trend podvodných nákupov na internete. Na podvody pri platbách, kedy sa nepredkladá platobná karta (tzv. card-not-present fraud), pripadlo v roku 2019 v Európe, plných 80 percent všetkých podvodov s platobnými kartami s celkovou škodou vo výške 1,8 miliardy eur.

Zavedenie silného overenia klienta prinieslo novú úroveň dvojfaktorového overovania totožnosti pri uzatváraní elektronických transakcií v rámci EÚ. Uvedená smernica stanovuje, že pri platení sa bude od nakupujúceho vyžadovať overenie totožnosti pomocou dvoch z troch možností. Tie sa označujú ako znalosť (teda niečo, čo pozná len daný nakupujúci, napr. heslo), držanie (niečo, čo má v držaní len nakupujúci, napríklad jednorazový kód zaslaný SMS správou) a inherencia (niečo, čo je vlastné priamo nakupujúcemu, teda napr. podoba tváre).

Medzi obchodníkmi existovali pochopiteľné obavy ohľadom reakcie spotrebiteľov na povinnosť dôkladnejšie preukazovať svoju totožnosť, ktorú by mohli považovať za neužitočnú komplikáciu procesu platenia nákupu.

Naša podpora pri zavádzaní smernice

Spoločnosť Mastercard vždy verila, že vzájomná spolupráca je najlepší spôsob, ako pre všetkých zúčastnených zaistiť čo najľahší prechod k bezpečnejšiemu a lepšie zabezpečenému ekosystému nakupovania a platenia. Ako dlhoročná kľúčová súčasť platobného ekosystému v Európe je Mastercard v pozícii, kedy dokáže poskytovať postupy, zabezpečenie a platobné technológie potrebné na to, aby obchodníci mohli zdanlivú prekážku v podobe silného overenia klienta premeniť na lepší zákaznícky zážitok.

Základným kameňom tejto spolupráce je Mastercard Identity Check, globálne riešenie pre spoľahlivé overovanie totožnosti, ktoré v digitálnom svete zaisťuje zabezpečenú komunikáciu medzi obchodníkmi a finančnými inštitúciami. Od staršej služby SecureCode tak prechádzame k masívnemu nasadeniu rozšíreného štandardu EMV 3-D Secure. Ten obchodníkom po celom svete poskytuje spôsob, ako od finančných inštitúcií požadovať overenie totožnosti nakupujúcich. Umožňuje tak spracovanie väčšieho množstva digitálnych transakcií bez akýchkoľvek prekážok. Ľahko, pohodlne a bezpečne.

Čím viac ľudia nakupujú online, kde príjemca platby často nie je zrejmý, tým zásadnejší význam má vzájomná dôvera. Súbor služieb Identity Services spoločnosti Mastercard poskytuje v jednom balení schopnosti overenia totožnosti osoby spojenej s danou transakciou aj presného rozhodovania, či je dotyčný skutočne tým, za koho sa vydáva alebo či ide o aktivitu nejako spojenú s podozrivou činnosťou kdekoľvek inde v rámci platobnej siete.

„Vydavatelia platobných kariet využívajú behaviorálne biometrické riešenia spoločnosti Mastercard, aby mohli ešte viac zjednodušiť dvojfaktorové silné overenie klienta. K tomu slúži napríklad analýza spôsobu a dynamiky stlačenia kláves a ďalších ukazovateľov možných rizikových faktorov. Výsledkom je zabezpečenie bez kompromisov, ktoré však nijako neobťažuje zákazníka,“ povedal výkonný viceprezident spoločnosti Mastercard Europe pre oblasť služieb Paolo Battiston.

Vytvárame bezpečnejšie a príjemnejšie nakupovanie na internete

Napriek počiatočným obavám v sektore elektronického obchodu z možných dopadov novej európskej smernice to vyzerá, že zavedenie silného overenia klienta, vrátane uplatnenia bezpečnostného štandardu EMV 3-D Secure, prebehlo celkom úspešne.

Podľa našich údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Veľkej Británie za rok 2021 vykazovali transakcie overované s využitím EMV 3-D Secure výrazne vyšší podiel schválených transakcií ako v prípadoch bez použitia tohto štandardu. Za celých 12 mesiacov sledovaného roku nepoklesol podiel schválených transakcií overovaných pomocou EMV 3-D Secure pod 94 percent.

Okrem toho sú zrejmé aj bezpečnostné prínosy. Od zavedenia smernice PSD2 v EHP a Veľkej Británii došlo k výraznému poklesu škôd spôsobených podvodmi. K štvrtému štvrťroku 2021 dosiahla výška potenciálnych škôd, pred ktorými boli internetoví predajcovia ochránení, hodnotu presahujúcu 325 miliónov eur. V prípade finančných inštitúcií išlo o ďalších 127 miliónov eur. A to ešte banky ušetrili na nákladoch na vrátenie peňazí za reklamované transakcie.

Mastercard nepoľavuje v podporovaní partnerov v sektore elektronického obchodu počas ich digitálnej transformácie. Pracujeme spoločne s Európou a v prospech Európy pri zvyšovaní úrovne overovania totožnosti pri platobných transakciách, rozširujeme moderné technológie, ako je behaviorálna biometrika a spoluvytvárame inkluzívnu digitálnu ekonomiku svetovej úrovne pre dnešok i pre budúcnosť. Európa stála na čele rozširovania spoľahlivého overovania totožnosti a skúsenosti z tohto procesu prídu veľmi vhod pri jeho uplatňovaní v ďalších častiach sveta.

Značky: