Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V záujme zvyšovania kybernetickej odolnosti svojich klientov investuje spoločnosť Mastercard v posledných rokoch do schopností kvantifikácie rizík, nepretržitého monitorovania zabezpečenia a prevencie podvodov.

Odborníci očakávajú, že ročná výška škôd spôsobená kyber kriminalitou dosiahne do roku 2025[1] v globálnom meradle hodnotu 10,5 biliónov amerických dolárov. Inovácie v oblasti kyber zabezpečenia majú preto pre odbory, v ktorých prebieha veľmi rýchla digitalizácia, úplne zásadný význam. Vďaka strategickej investícii do menšinového podielu vo firme Picus Security môže spoločnosť Mastercard oznámiť spustenie novej platformy Cyber Front, ktorej účelom je simulácia a vyhodnocovanie útokov. Nový nástroj bude slúžiť firmám a štátnym úradom na posilňovanie ich prevádzkovej odolnosti voči kyber útokom. Využívanie novej platformy je súčasťou rozrastajúcej sa poradenskej činnosti spoločnosti Mastercard v oblasti kyber bezpečnosti a riadenia rizík.

Platforma Cyber Front, ktorá funguje v nepretržitom režime, pomáha klientom posilňovať ich digitálne ekosystémy overovaním účinnosti ich čiastkových systémov zabezpečenia v prevencii a detekcii kybernetických hrozieb. Vďaka priebežne aktualizovanej knižnici viac ako 3 500 scenárov reálnych hrozieb dokáže platforma Cyber Front odhaľovať bezpečnostné nedostatky a poskytovať rady na posilnenie zabezpečenia v reálnom čase. Vďaka priebežnému testovaniu a overovaniu majú organizácie možnosť svoje investície do kyber bezpečnosti naďalej zlepšovať. Účelom platformy je poskytovať možnosť kontroly, nakoľko sú existujúce systémy zabezpečenia účinné, identifikovať oblasti vyžadujúce lepšiu ochranu a to ako bezprostredne, tak v dlhodobom horizonte.

K spusteniu platformy sa vyjadril Raj Seshadri, prezident divízie Data & Services spoločnosti Mastercard: „Našim klientom a partnerom pomáhame ťažiť z možností digitálnej transformácie a súčasne čeliť s ňou spojeným komplikáciám. S ohľadom na stúpajúcu výšku škôd plynúcich z narušenia bezpečnosti dát je kyber bezpečnosť v digitálnej transformácii jednou z najvýznamnejších tém. Organizácie potrebujú mať dnes nielen dostatočne silnú ochranu, ale musia zároveň testovať, učiť sa a prispôsobovať sa nárokom zajtrajška. Investície spoločnosti Mastercard do firmy Picus Security a spustenie platformy Cyber Front umožní robiť rýchlejšie a lepšie informované kyber bezpečnostné rozhodnutia, z ktorých budú mať prospech nielen priamo naši partneri, ale aj ich zamestnanci a klienti.“

Technológie spoločnosti Picus Security si vyslúžili uznanie od odborníkov v odbore, vrátane výskumnej agentúry Frost & Sullivan. Experti oceňujú najmä inovácie v oblasti simulácií narušenia a napadnutia. Spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Picus Security H. Alper Memis hovorí: „Investície spoločnosti Mastercard do našej firmy len podtrhujú schopnosť našich technológií poskytovať priebežnú ochranu proti vznikajúcim kybernetickým hrozbám. Veľmi sa tešíme na vzájomnú strategickú spoluprácu pri riešení bezpečnostných problémov dneška.“

Dlhá história investícií do inovatívnych technológií v oblasti kyber bezpečnosti

Spoločnosť Mastercard už realizovala celý rad investícií do nastupujúcich technológií v oblasti kyber bezpečnosti, ktoré užívateľom poskytujú pohľad na kybernetické riziká, ktoré ich môžu ohrozovať smerom zvonku dovnútra, ale aj naopak. Priekopnícka technológia nástroja RiskRecon, určená na skenovanie a hodnotenie rizík tretích strán smerom zvonku dovnútra, umožňuje klientom na celom svete posudzovať rizikovosť ich partnerov. Viac ako tisícke klientov už pomáha nástroj Cyber Quant mať prehlaď o svojich bezpečnostných rizikách v smere zvnútra von, vrátane schopnosti ich kvantifikácie vo finančnom vyjadrení. Spoločne tieto dve riešenia umožňujú niekoľkostupňový prístup na zvládanie rizík vrátane využívania pokročilej umelej inteligencie a proprietárnych či verejne prístupných dát.

Riešenie Cyber Front ďalej rozširuje komplexné, na dátach založené služby spoločnosti Mastercard, ktoré firmám pomáhajú dosahovať požadované výsledky a minimalizovať riziká. Medzi poskytované služby patrí overovanie totožnosti, diagnostika podvodného konania, poskytovanie informácií o spotrebiteľoch a portfóliách či poradenské a marketingové služby.

Kyber bezpečnosť a odborné poradenstvo v praxi

Spojením rozsiahlych skúseností spoločnosti Mastercard v oblasti kyber bezpečnosti s poradenskou odbornosťou získavajú klienti divízie Cybersecurity & Risk Practice cennú a inovatívnu pomoc pri zaisťovaní bezpečnosti počas digitálnej transformácie i pri zabezpečení kompletných firemných ekosystémov. Poskytovanie týchto služieb je súčasťou strategickej expanzie spoločnosti Mastercard do oblasti poradenstva. Najčerstvejším výstupom je nedávne oznámenie nových postupov.

Poradenský tím spoločnosti Mastercard nedávno uzavrel partnerstvo s Obchodnou komorou v Paríži. Týmto partnerstvom vznikol osemnásťmesačný vzdelávací program pre zhruba 5 000 malých podnikov, zameraný na posilňovanie kybernetickej odolnosti. Účelom programu bude účastníkov zoznamovať s finančnými dopadmi kybernetických rizík a poskytovať jasné odporúčania a návody, ako svoje vystavenie rizikám minimalizovať. Divízia Cybersecurity & Risk Practice okrem toho spolupracuje napríklad aj s najväčšou finančnou inštitúciou v Guatemale, Banco Industrial. V rámci tejto spolupráce divízia prispieva k lepšiemu poznaniu možných kybernetických rizík v rámci ekosystému firemných klientov inštitúcie.

Globálny pohlaď na kybernetickú odolnosť

Všetky tieto činnosti dokazujú silné zameranie spoločnosti Mastercard na posilňovanie ochrany proti kybernetickým hrozbám i znalosti o nich v globálnom meradle. V decembri 2021 podpísala spoločnosť Mastercard partnerskú zmluvu s Europolom o zdieľaní informácií, identifikácii významných činností a posilňovaní kybernetickej odolnosti v Európe. Uzavretie partnerstva s Europolom nasledovalo po otvorení Centra kybernetickej odolnosti spoločnosti Mastercard v belgickom Waterloo. V kanadskom Vancouveri zase Mastercard pokračuje v investíciách do svojho Globálneho centra excelentnosti pre informácie a kyber bezpečnosť, zameraného na urýchľovanie inovácií v oblasti digitalizácie a kyber bezpečnosti, umelej inteligencie a internetu vecí.

Investícia spoločnosti Mastercard do menšinového podielu v spoločnosti Picus Security už bola dokončená, pričom neboli zverejnené ďalšie podrobnosti.

Ďalšie informácie o poradenských službách spoločnosti Mastercard, popredných poradcoch a portfóliu dostupných služieb sú k dispozícii na stránkach www.mastercardservices.com.


[1] Morgan. (2020, November 13). Cybercrime To Cost The World $10.5 Trillion Annually By 2025. Cybercrime Magazine. https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/

Značky: