Spoločnosť Mastercard predĺžila dostupnosť svojho vzdelávacieho programu Girls4Tech™, ktorý sa zameriava na výuku prírodných vied, matematiky a technických odborov. Program vo forme kreatívnych vzdelávacích kurzov je dostupný online. Jeho účelom je pomôcť rodičom a učiteľom zaujať dievčatá vo veku od osem do dvanásť rokov a prebudiť v nich záujem o technické odbory.

Učiteľom a rodičom sú k dispozícii aktivity vytvorené v spolupráci so spoločnosťou Scholastic, partnerom spoločnosti Mastercard v oblasti vzdelávania a tiež novo spustené webové stránky Girls4Tech Connect, kde je možné si jednotlivé lekcie sťahovať. Dievčatá si tak môžu prehlbovať svoje znalosti technických odborov z pohodlia domova kdekoľvek na svete.

„Uvedomujeme si, že rodičia a učitelia teraz zažívajú v mnohých ohľadoch zložité obdobie, a dúfame, že náš vzdelávací program dokáže poslúžiť ako zábavný prostriedok ako deti zaujať, zatiaľ čo sa musia učiť doma. Veríme, že náš program dokáže u dievčat prebudiť záujem o technické odbory,“ hovorí Susan Warner, viceprezidentka spoločnosti Mastercard pre zapojenie komunít a zakladateľka programu Girls4Tech.

Lekcie a aktivity vychádzajú z vedeckých poznatkov a štandardov výučby matematiky. S využitím rozsiahlych skúseností spoločnosti Mastercard v oblasti platobných technológií a inovácií umožňujú deťom objavovať možnosti rôznych technicky zameraných povolaní, napríklad v oblastiach odhaľovania podvodov, spracovania dát alebo vývoja softwaru.

Program Girls4Tech funguje šesť rokov a za ten čas sa ho zúčastnilo viac ako 800-tisíc dievčat z 27 krajín na šiestich kontinentoch. Cieľom programu je prilákať ku kariére v technických odboroch čo najviac dievčat a znížiť tak nepomer medzi oboma pohlaviami.

Nové lekcie a aktivity pribúdajú v týždennom intervale na stránkach programu Girls4Tech a na profiloch programu na Facebooku a Twitteri. Lekcie sú momentálne k dispozícii v angličtine a sú vytvorené tak, aby umožňovali žiakom samostatnú prácu. K dispozícii sú však aj materiály pre učiteľov, ktoré im môžu pomôcť viesť lekcie online.

Značky: