Skúšobná prevádzka biometrických kariet so zabudovanou technológiou overenia odtlačkov prstov sa úspešne uskutočnila v obchodoch a bankovej prevádzke v Juhoafrickej republike.

Len nedávno sme vás informovali o tom, že spoločnosť Mastercard testuje novú platobnú kartu, ktorá na rozdiel o iných obsahuje snímač odtlačkov prstov. Vďaka nemu má umožniť bezpečné a okamžité preukázanie totožnosti jej držiteľa.

Pri nákupe a platení funguje biometrická karta rovnako ako akákoľvek iná karta zabezpečená čipom. Držiteľ jednoducho vloží kartu do terminálu obchodníka a na vstavaný snímač odtlačkov priloží prst. Odtlačok prstu sa porovná s údajmi uloženými v čipe karty, a ak súhlasí, je tým platba schválená, bez toho, aby bolo nutné dať kartu vôbec z ruky.

Vydavateľom platobných kariet má nová technológia pomôcť pri odhaľovaní a zabraňovaní podvodov, zvyšovaní podielu schválených transakcií, pri znižovaní prevádzkových nákladov a posilňovaní lojality klientov. Budúce verzie platobných kariet budú navyše obsahovať aj bezkontaktnú technológiu, čím sa platby ešte viac zjednodušia.

Nedávna skúšobná prevádzka v Juhoafrickej republike bola pre zamestnancov reťazca supermarketov Pick n Pay a banky Absa Bank príležitosťou otestovať, ako môže zvýšená miera pohodlia i bezpečnosti prispieť k procesu odbavenia platieb. Ďalšie skúšky biometrickej platobnej karty prebehnú v nadchádzajúcich mesiacoch. Spustenie plnej prevádzky sa očakáva najneskôr v priebehu roka.

Mastercard testuje platobnú kartu so zabudovanou čítačkou odtlačkov prstov