Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mastercard spustila príjem žiadostí o podporu z inovačného fondu Strive EU Innovation Fund. Ide o úplne novú iniciatívu zameranú na urýchlenie vývoja takých riešení, ktoré malým podnikom v EÚ uľahčia cestu k digitalizácii.

Fond Strive EU Innovation Fund podporí až 20 projektov z členských štátov EÚ grantmi do výšky až 500 000 EUR. K dispozícii je aj technická podpora a mentoring zameraný na urýchlenie vývoja cieľových riešení.

Žiadosti môžu podávať podniky všetkých veľkostí, od startupov až po etablované spoločnosti, za predpokladu, že prihlasujú inovácie, ktoré malým európskym podnikom pomôžu:

1. uvoľniť prevádzkový kapitál a získať prístup k úverom prostredníctvom nebankového financovania;

2. bezpečne digitalizovať vďaka zvýšenej kybernetickej bezpečnosti;

3. orientovať sa v meniacich sa preferenciách spotrebiteľov a v očakávanom regulačnom vývoji v oblasti environmentálnej udržateľnosti;

4. zvládnuť využívanie umelej inteligencie (AI) tak, aby im ušetrila čas a zarobila peniaze.

„Malé firmy sú základom európskeho hospodárstva, a preto je v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým nevyhnutné, aby dostali podporu, ktorú potrebujú na vstup do digitálnej ekonomiky,“ hovorí Mark Barnett, Prezident spoločnosti Mastercard Europe, a dodáva: „Sme veľmi  radi, že môžeme spustiť príjem žiadostí o podporu z fondu Strive EU Innovation Fund, a už sa tešíme na skvelé projekty, ktoré nám v nasledujúcich mesiacoch predložia najlepší európski inovátori.“

Rozvoj programu Strive v Európe

Inovačný fond je najnovším rozšírením celosvetového programu Strive spoločnosti Mastercard a prvým počinom v rámci jeho vetvy Strive EU, ktorá bola spustená v novembri minulého roka v Európskom parlamente. Program bude implementovať spoločnosť Caribou Digital.

Program Strive, ktorý bol spustený v roku 2021 s podporou Centra pre inkluzívny rast spoločnosti Mastercard, zahŕňa portfólio filantropických programov, ktorých cieľom je umožniť viac ako 10 miliónom malých podnikov z celého sveta prosperovať v digitálnej ekonomike.

Program Strive EU spoločnosti Mastercard posilní odolnosť a podporí rast sektora malých podnikov v Európe prostredníctvom podpory inovácií, ktoré malým podnikom v Únii zjednodušia prístup ku kapitálu, prechod na digitálnu ekonomiku aj získavanie kontaktov a znalostí.

Strive EU bude stavať na pozitívnych výsledkoch pilotných iniciatív, ktoré prebiehajú v dvoch európskych krajinách: Strive Czechia a Strive UK. Do iniciatívy Strive UK sa od jej spustenia vo Veľkej Británii v roku 2021 zapojilo viac ako milión podnikateľov, ktorí vďaka nej získali na svojej ceste k digitálnej ekonomike prístup k zdrojom, vzdelávaniu a mentorom. Program Strive Czechia v súčasnosti pracuje na rýchlom rozširovaní kapacít podporovateľov a na oslovovaní mikro a malých podnikov v celej Českej republike s ponukami nových možností, medzi ktoré patrí okrem iného aj tieňovanie skúsenejších kolegov alebo technická pomoc. Cieľom programu je podporiť viac ako 250 000 mikro a malých podnikov v krajine.

„Pokrok v digitálnej oblasti má potenciál poslúžiť ako prostriedok na to, aby všetci, a obzvlášť drobní podnikatelia, pretože práve oni sú hnacou silou hospodárstva, mali nástroje potrebné pre rast, rozvoj svojho podnikania a posilňovanie odolnosti. Je skvelé, že môžeme využiť skúsenosti z existujúcich iniciatív Strive a rozšíriť dosah a rozsah programu po celej Európe,“ uviedla Payal Dalal, Senior Vice President of Social Impact, International Markets, Mastercard Center for Inclusive Growth.

Podpora zo strany Rady pre drobné podnikanie Strive EU (Strive EU Small Business Council)

Okrem inovačného fondu zriadi spoločnosť Mastercard aj Radu pre drobné podnikanie. Rada bude združovať zástupcov európskeho podnikateľského prostredia a podporovať vzájomnú spoluprácu. Predsedať jej bude Mark Barnett a ďalšími členmi sa stane 10 až 15 významných odborníkov, zástupcov súkromného sektora a malých podnikateľov. Ich mená budú oznámené v prvej polovici februára.

Rada bude zohrávať dôležitú úlohu pri výbere príjemcov podpory z inovačného fondu a pri ich ďalšej materiálnej a finančnej podpore vrátane mentorovania počas celého obdobia trvania iniciatívy.

Prostredie malých podnikov v SR

Na Slovensku predstavujú väčšinu podnikateľského prostredia práve malé a stredné podniky – tvoria viac ako 99 percent z celkového počtu podnikateľských subjektov. Podľa posledných zverejnených údajov Slovak Business Agency sa podieľajú na zamestnanosti v podnikovej ekonomike s takmer 75 percentami. Malé a stredné podniky v SR tak významne prispievajú k vytváraniu pracovných miest, ale tiež k ekonomickému rastu a rozvoju regiónov.[1]

Ďalšie informácie o tom, ako požiadať o podporu z fondu, sú k dispozícii tu:

https://strivecommunity.org/innovation-fund-eu. Príjem žiadostí prebieha do 11. marca 2024 do 12.00 hod. Hodnotenie žiadostí sa uskutoční v júni a príjemcovia grantov budú vyhlásení v novembri 2024.


[1] Zdroj: Slovak Business Agency: Správa o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2022.

Značky: