Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S pätnástimi novými projektmi je dosiahnutie cieľa 100 miliónov vysadených stromov o poznanie bližšie

Spoločnosť Mastercard posilňuje aktivity programu Priceless Planet Coalition o pätnásť nových projektov na obnovu lesov. Celkový počet projektov, realizovaných v rôznych častiach sveta, sa tak zvyšuje na osemnásť. Nové projekty prispejú na rýchlejšie dosiahnutie cieľa celého programu, ktorým je vysadenie sto miliónov stromov. Na celom svete sa naďalej medzi spotrebiteľmi zvyšuje záujem o podporu iniciatív s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Ako zistil hospodársky inštitút Mastercard Economics Institute, v celosvetovom meradle stúpol v roku 2022 objem finančnej podpory dobročinných organizácií zameraných na ochranu životného prostredia o 48,4 percent. Ide o porovnanie s rokom 2019, teda ešte pred vypuknutím pandémie.

Projekty programu Priceless Planet Coalition sa realizujú v mnohých krajinách na celom svete: v oblasti Ázie a Tichomoria sú to napríklad Austrália, Kambodža, Čína, India či Filipíny, v Latinskej Amerike Brazília, Kolumbia a Guatemala, v Európe Francúzsko, Portugalsko, Španielsko alebo Škótsko, v Afrike a na Strednom východe Madagaskar, Demokratická republika Kongo, Keňa, Malawi či Spojené Arabské Emiráty a v Severnej Amerike Mexiko a Spojené štáty. Obnova lesných porastov v Mexiku, na Madagaskare a v Atlantickom lese pozdĺž pobrežia Brazílie má podobu viacročných vlajkových projektov s významnou kapacitou budúcej zalesnenej plochy. Nové projekty programu stavajú na skúsenostiach získaných z projektov výsadby prebiehajúcich v Austrálii, Keni a brazílskej Amazónii.

Obnova lesných porastov sa všeobecne považuje za jeden z najúčinnejších a nákladovo najefektívnejších spôsobov, ako bojovať s klimatickou zmenou. Program Priceless Planet Coalition sa zameriava nielen na výsadbu nových stromov, ale aj na obnovu lesných porastov tam, kde je táto obnova potrebná najviac a kde môže mať najvýraznejší pozitívny vplyv na klímu, miestne komunity a biodiverzitu. Program sa riadi odporúčaniami svojich partnerov, organizácií Conservation International a World Resources Institute a pri výbere lokalít a druhovej skladby uplatňuje vedecky podložené odporúčané postupy. Súčasťou programu je tiež priebežné monitorovanie stavu lesov s cieľom dlhodobo zabezpečiť ich dobrý zdravotný stav.

Popri prínosoch pre klímu majú činnosti programu ešte pozitívne spoločenské a ekologické dopady, keď poskytujú živobytie komunitám a jednotlivcom, ktorí sa dlhodobej starostlivosti o obnovené lesy, farmy a krajinu venujú.

„Program Priceless Planet Coalition sa zameriava na riešenie aktuálnej akútnej klimatickej krízy obnovou lesných porastov v skladbe zodpovedajúcej danej lokalite. Vďaka spolupráci s partnermi programu na celom svete dokážeme obnovu lesov ďalej rozširovať a prospievať planéte kolektívne,“ povedal k programu obnovy lesov Jorn Lambert, Chief Digital Officer spoločnosti Mastercard.

Kolektívna ochrana klímy

Program Priceless Planet Coalition združuje firmy, komunity aj spotrebiteľov v ich úsilí prispieť k ochrane zemskej klímy. Do programu sa už zapojilo viac ako sto partnerov z celého sveta, vrátane obchodníkov, fintechových spoločností a nadnárodných bánk, ktorým sú vlastné zásady udržateľnosti. Každý z partnerov programu prispieva na financovanie obnovy lesov zapájaním spotrebiteľov či zbierkovými kampaňami. Napríklad v USA spoločnosť Mastercard nedávno oznámila partnerstvo so spoločnosťou The Atlantic na predstavení A Forest For The Trees v Los Angeles, ktorá má divákov inšpirovať k prehodnoteniu ich vzťahu k svetu prírody. Za každú predanú vstupenku na túto show vysadí organizácia Conservation International jeden strom v prospech programu Priceless Planet Coalition.

Bo Lidegaard, historik, diplomat, niekdajší vyjednávač v otázkach klimatickej zmeny a poradca programu Priceless Planet Coalition hovorí: „Stále viac ľudí si uvedomuje, že investície do ochrany a obnovy prírodného bohatstva majú úplne zásadný význam aj z pohľadu riešenia klimatickej krízy. Program Priceless Planet Coalition vychádza z overených vedeckých poznatkov a stojí na kvalitnom plánovaní a priebežnom monitorovaní. Vďaka tomu dokáže prinášať maximálne pozitívne vplyvy.“

Medzi spotrebiteľmi na celom svete neprestáva narastať záujem o podporu iniciatív zameraných na ochranu životného prostredia. Nedávne zistenia inštitútu Mastercard Economics Institute, ktorý sa zaoberá štúdiom makroekonomických trendov z pohľadu spotrebiteľa, ukazujú, že finančné príspevky dobročinným organizáciám zameraným na ochranu životného prostredia v posledných rokoch prudko rastú. V tomto ohľade vedú najmä európske krajiny, keď mnohé z nich v roku 2022 zaznamenali významný nárast objemu finančnej podpory v porovnaní s predpandemickým rokom 2019. Ide predovšetkým o Veľkú Britániu (287 %), Nemecko (101 %), Belgicko (97 %), Írsko (86 %) a Taliansko (40 %). K podobnému zvýšeniu podpory došlo v rovnakom období tiež v Izraeli (121 %), Kanade (56 %) a Austrálii (21 %).

Prechod na udržateľnejšie hospodárstvo

Spoločnosť Mastercard sa zaviazala prostredníctvom inovácií a spoľahlivých partnerstiev usilovať o inkluzívny a udržateľný svet s digitálnou ekonomikou, z ktorej majú prospech všetci, kdekoľvek na svete. Spoločnosť nedávno posunula cieľ dosiahnutia vlastnej uhlíkovej neutrality už na rok 2040 a rozhodla o zmenách v odmeňovaní výkonného managementu. Nárok na odmeny je teraz naviazaný na priority ESG (Environmental, Social, Governance) vrátane prevádzkovej uhlíkovej neutrality. Vo svojom inovačnom laboratóriu pre udržateľnosť, Global Sustainability Innovation Lab, vyvíja spoločnosť Mastercard produkty a riešenia, ktoré prispejú k udržateľnosti obchodu i ponuky spotrebiteľom. Ďalšie informácie o programe Priceless Planet Coalition sú k dispozícii na adrese PricelessPlanet.org.

Značky: