Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tri významné finančné firmy Aion, DiPocket a Modulr sa pripojili k programu Open Banking Protect spoločnosti Mastercard. Úlohou tohto programu je poskytovať firmám spravujúcim klientske účty v rámci otvoreného bankovníctva ochranu pred externými poskytovateľmi služieb, ktorí nedisponujú buď požadovanou autorizáciou, alebo potrebným zabezpečením. Program je kľúčovou súčasťou portfólia aplikácií a riešení spoločnosti Mastercard s názvom Open Banking Solutions™, ktoré naprieč Európou umožňuje fungovanie otvoreného bankovníctva a poskytuje mu potrebnú podporu a nevyhnutné zabezpečenie.

„I keď sa prostredie otvoreného bankovníctva rozvíja míľovými krokmi, aj naďalej medzi finančnými inštitúciami, externými poskytovateľmi a klientmi pretrvávajú obavy z možných podvodov a bezpečnostných zlyhaní. Portfólio služieb Mastercard Open Banking Solutions™ stavia na našich rozsiahlych odborných znalostiach prevádzkovania a podpory globálneho bankovníctva a platobných systémov a pomáha zabezpečovať bezproblémové služby otvoreného bankovníctva vrátane vysokej úrovne zabezpečenia. Program Protect sme vytvorili preto, aby sme finančným inštitúciám a externým poskytovateľom služieb otvoreného bankovníctva poskytli rozšírené možnosti zabezpečenia, vrátane overovania externých poskytovateľov a špičkového monitoringu možného podvodného konania. Vytvorenie spoľahlivého a odolného trhu otvoreného bankovníctva nie je možné bez vzájomnej spolupráce, a preto sme veľmi radi, že môžeme privítať  Aion, DiPocket a Modulr ako ďalších partnerov spoločnosti Mastercard, zatiaľ čo sami pokračujeme v posilňovaní bezpečnosti otvoreného bankovníctva pre všetkých zúčastnených. Jedná sa o významný míľnik  v tvorbe širšieho ekosystému, ktorý otvára dvere k ešte väčšiemu rozšíreniu  otvoreného bankovníctva v celej Európe,“ hovorí Jim Wadsworth, Senior Vice President pre Open Banking spoločnosti Mastercard

Riešenie Mastercard Open Banking Protect posilňuje ochranu otvoreného bankovníctva pred podvodným konaním a finančným inštitúciám poskytuje vyššiu mieru istoty pri schvaľovaní požiadaviek externých poskytovateľov služieb. Riešenie zahŕňa dve kľúčové služby:

  • Overovanie licencií a certifikácií – bezprostredné overenie certifikácií a registrácií externých poskytovateľov služieb vo všetkých príslušných registroch.
  • Monitoring možných podvodov – táto služba využíva dostupné dáta o konkrétnom poskytovateľovi na úrovni transakčnej siete, na ktorých základe sleduje trendy správania a ich zmeny, a tým odhaľuje a zamedzuje možnému podvodnému konaniu.

Noví partneri programu reprezentujú pestrú paletu zameraní: od digitálnej banky Aion využívajúcu umelú inteligenciu (AI) cez DiPocket, poskytovateľa predplatených platobných možností pre nositeľné zariadenia, až po poskytovateľa platobných služieb ako alternatívy k firemnému transakčnému bankovníctvu, spoločnosť  Modulr.

Spoluprácou so spoločnosťou Mastercard v rámci programu Open Banking Protect získali všetky tieto firmy ďaleko viac možností ako odhaliť pokusy o podvodné konanie v prostredí otvoreného bankovníctva, i väčšiu schopnosť chrániť pred externými poskytovateľmi služieb bez potrebného oprávnenia svoj biznis a svojich klientov.

Európska smernica PSD2 umožňuje externým poskytovateľom služieb pristupovať so súhlasom bankových klientov k ich účtom a poskytovať im moderné produkty a služby. To však nemení nič na tom, že sú to práve bankové inštitúcie, ktoré tieto účty vedú a aj naďalej nesú zodpovednosť za ochranu financií svojich klientov. Preto je pre finančné inštitúcie dôležitá schopnosť rýchlo overovať požiadavky na prístup k bankovým údajom od tých externých poskytovateľov, s ktorými doposiaľ neprišli do styku. Z rovnakého dôvodu je potrebné, aby boli k dispozícii dostatočne silné opatrenia, ktoré umožnia včas odhaliť známky prípadného podvodného konania.

„V snahe odstrániť skryté brzdy, ktoré britským firmám dlhé roky spôsobovali finančné straty, je pre nás partnerstvo so spoločnosťou Mastercard skvelou príležitosťou ako naše efektívne, bezpečné a dostupné platobné služby výrazne posilniť a umožniť našim klientom, aby z možnosti otvoreného bankovníctva vyťažili  maximum,“ hovorí Cyrus Wadia, Payments Strategy Director spoločnosti Modulr.

V súčasnej dobe majú zásadný význam investície do prevencie podvodov. Len tak totiž dokážeme prostredie otvoreného bankovníctva pre klientov adekvátne zabezpečiť. My to dosahujeme s využitím programu Open Banking Protect, ktorý nám umožňuje poskytovať služby, ktoré sú nie len cenovo dostupné a transparentné, ale zároveň tiež patrične zabezpečené,“ Fedele Di Maggio, CEO spoločnosti DiPocket.

Nedávny prieskum spoločnosti Mastercard uskutočnený medzi európskymi finančnými inštitúciami potvrdil, že im najväčšie starosti robí hrozba podvodu a vznik strát 1 na komplikovanom trhu, kde veľký počet regulačných orgánov, 31 národných regulátorov a 90 tzv. kvalifikovaných poskytovateľov dôveryhodných služieb vytvára z overovania externých poskytovateľov finančnými inštitúciami náročnú  úlohu 2.

Značky: