Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úplná väčšina spotrebiteľov – 93 percent – dáva pri schvaľovaní platieb či iných finančných služieb prednosť biometrickému overeniu totožnosti pred zadávaním hesla.

Použitie biometrických dát, ako je odtlačok prsta alebo sken očnej dúhovky, je bezpečnejšie a nie je pri ňom nutné pamätať si heslo. Zavádzanie technológie biometrického overovania do praxe však pokrivkáva, pretože ho brzdia aj neskúsení manažéri.

Banky prejavujú rovnaké nadšenie pre biometriu ako spotrebitelia, avšak 36 percent ich manažérov na pozíciách, ktoré rozhodujú o zavádzaní mobilných biometrických technológií, priznáva nedostatok skúsenosti.

Spoločnosť Mastercard je hnacou silou biometrického overovania totožnosti pri realizácii platieb. Preto spojila sily s katedrou informatiky Oxfordskej univerzity. Ich cieľom bolo zamerať sa na túto rýchlo sa vyvíjajúcu oblasť a vypracovať smernice, ktoré by bankám umožnili porozumieť technológii biometrického overovania prostredníctvom mobilných zariadení a uviesť ich do praxe.

Výsledkom je obsiahla správa Mobile Biometrics in Financial Services: A Five Factor Framework (Biometrické overovanie mobilným zariadením vo finančných službách: osnova piatich základných faktorov). Týmito kľúčovými faktormi sú: výkon, použiteľnosť, univerzálnosť, zabezpečenie a súkromie.

Mastercard už predstavil niekoľko biometrických projektov. Napríklad aplikáciu Mastercard Identity Check Mobile, ktorá je postupne zavádzaná aj v Európe, výrazným spôsobom urýchľuje overovanie digitálnych platieb a súčasne zvyšuje úroveň zabezpečenia. Vďaka tejto aplikácii majú držitelia platobných kariet možnosť overiť svoju totožnosť pomocou čítačky odtlačkov prstov svojho mobilného zariadenia alebo prostredníctvom rozpoznania tváre pomocou jednoduchej „selfie“.

V jari tohto roku uviedol Mastercard platobnú kartu so zabudovanou technológiou overovania odtlačkov prstov. Táto nová generácia biometrických kariet umožňuje bezpečné a okamžité preukázanie totožnosti držiteľa karty pri nákupoch v obchodoch. Skúšobná prevádzka sa úspešne uskutočnila v Juhoafrickej republike.

Vzhľadom na očakávaný objem predaja smartfónov vo výške 400 miliárd USD budú mať ľudia do začiatku budúceho roka po celom svete v ďaleko väčšej miere k dispozícii spôsob, ako využívať biometrické overovanie mobilným zariadením. Vďaka iniciatívam, ako je spolupráca s univerzitou v Oxforde, je spoločnosť Mastercard na čele prechodu k širokému a zodpovednému uplatneniu mobilných biometrických riešení v oblasti finančných služieb.