Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Novo vyrobené platobné karty v celej sieti budú mať do roku 2028 certifikát Card Eco Certification.

Spoločnosť Mastercard dnes oznámila významné opatrenie, ktoré bude do roku 2028 znamenať koniec polyvinylchloridových (PVC) plastov v platobných kartách v sieti Mastercard. Spoločnosť tým pokračuje v napĺňaní svojich záväzkov v oblasti udržateľnosti a súčasne umožňuje spotrebiteľom jednoduchšie znižovať dopady vlastnej peňaženky na životné prostredie.

Počnúc 1. januárom 2028 budú musieť byť všetky nové plastové platobné karty Mastercard vyrobené z udržateľných materiálov, napríklad z recyklovaných plastov alebo bioplastov ako sú rPVC, rPET či PLA[1]. Súčasne, a to je pre platobnú sieť novinka, bude povinná aj ich certifikácia. Počas prechodu na nové materiály bude Mastercard svojim partnerom poskytovať potrebnú podporu.

Spoločnosť Mastercard spustila svoj program Sustainable Card Program už v roku 2018. Odvtedy sa k nemu prihlásilo viac ako 330 vydavateľov platobných kariet z osemdesiatich krajín. Vďaka spolupráci s významnými výrobcami platobných kariet prejde produkcia viac ako 168 miliónov fyzických platobných kariet používaných v platobnej sieti Mastercard na recyklované materiály a suroviny biologického pôvodu. Dnes oznámené rozhodnutie túto zmenu ešte urýchli. Zároveň tento krok podporuje zámer spoločnosti Mastercard poskytovať inovatívne a v prvom rade digitálne platobné programy, ktoré potrebu fyzickej platobnej karty úplne eliminujú.

„Udržateľné platobné karty nie sú ničím novým ani pre slovenské a české banky. A niet divu. Podľa nášho najnovšieho prieskumu má až 69 percent Slovákov záujem o ekologickú kartu – najčastejšie práve z recyklovaného plastu. Trendom súčasnosti, ktorý tiež veľkou mierou prispieva k znižovaniu dopadov na životné prostredie, sú virtuálne platobné karty. Stále viac ľudí fyzickú kartu totiž vôbec nevyžaduje a používa už len tokenizované platobné karty v smartfóne, hodinkách alebo platobnom náramku,“ hovorí Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.

Zavedenie nových požiadaviek bude znamenať, že všetky novo vyrábané platobné karty budú podliehať certifikácii spoločnosťou Mastercard, ktorej účelom bude posúdiť zloženie a udržateľnosť kariet. Certifikáciu následne potvrdí nezávislý externý audítor. Po potvrdení bude možné kartu označiť známkou Card Eco Certification.

„Mastercard stojí na čele úsilia celého odboru o zabezpečenie udržateľnejšej budúcnosti ohľaduplnej k životnému prostrediu. Spolu s tým, ako naši partneri reagujú na dopyt spotrebiteľov po ekologických riešeniach, zaväzujeme sa aj my na obmedzovanie nášho vplyvu na životné prostredie – v prospech celej planéty, ľudstva a inkluzívneho rastu,“ uviedol Ajay Bhalla, prezident spoločnosti Mastercard pre oblasť Cyber & Intelligence.

Spoločnosť Mastercard obrátila svoju pozornosť na udržateľnosť už pred viac ako desiatimi rokmi, kedy sa začala zameriavať na finančnú inklúziu, zodpovedný prístup k dátam a ochranu životného prostredia. Ekologické inovácie a iniciatívy zavádza Mastercard spolu so svojimi partnermi v rámci celej svojej platobnej siete. Patrí medzi ne napríklad koalícia partnerov Priceless Planet Coalition, kalkulačka uhlíkovej stopy Carbon Calculator či udržateľné platobné karty.

„Mastercard podporuje množstvo činností zameraných na ochranu životného prostredia a obmedzovania produkcie odpadu. Okrem úsilia o dosiahnutie nulových emisií spoločnosť uplatňuje aj vplyv a rozsah svojej platobnej siete, prostredníctvom ktorej podporuje prechod na nízkouhlíkové, regeneratívne hospodárstvo,“ vysvetlila Ellen Jackowski, výkonná riaditeľka pre udržateľnosť v spoločnosti Mastercard.

Prostredníctvom svojho vývojového laboratória Digital Security Lab spojila spoločnosť Mastercard v roku 2018 svoje sily s výrobcami platobných kariet Gemalto, Giesecke+Devrient a IDEMIA. Účelom tohto partnerstva je znižovať podiel primárneho PVC používaného vo výrobe platobných kariet. Partnerské banky spoločnosti Mastercard pôsobia vo viac ako 80 krajinách na celom svete. Program Card Eco-Certification (CEC) spustila spoločnosť Mastercard v roku 2021.

Úsilie o zabezpečenie udržateľnej budúcnosti

Riešenie globálnej klimatickej krízy si vyžaduje, aby sa zapojil každý z nás. Najúčinnejším spôsobom, ako môže Mastercard prispieť, je využiť svoju celosvetovú platobnú sieť na vyvolanie kolektívnej akcie. Mastercard so svojimi partnermi spolupracuje pri zavádzaní ekologických inovácií a iniciatív, ako je napríklad koalícia partnerov Priceless Planet Coalition, kalkulačka uhlíkovej stopy Carbon Calculator či udržateľné platobné karty. V spolupráci s verejnou, súkromnou i sociálnou sférou presadzuje Mastercard ďalšiu generáciu inovácií, ktoré prispievajú na ochranu klímy. Inovačné laboratórium pre udržateľnosť, Sustainability Innovation Lab, pôsobí ako výskumné a vývojové stredisko spoločnosti Mastercard. Laboratórium je zdrojom udržateľných digitálnych produktov a platformou na spoluprácu s ďalšími partnermi.

[1] rPVC, rPET a PLA sú príklady plastov alternatívneho pôvodu, najčastejšie využívaných v obalových či stavebných materiáloch a v recyklovaných nápojových obaloch.

Značky: