Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Mastercard ešte v priebehu tohto roka v Európe predstaví svoju platobnú kartu True Name™, ktorá jej držiteľom umožní používať svoju pociťovanú identitu. Mastercard tak podporuje trans a nebinárne komunity a zároveň vyzýva ostatných hráčov na trhu, aby sa k tejto iniciatíve pripojili a stali sa lepšími partnermi komunity LGBTQ+.

Veľa ľudí na celom svete sa stretáva s tým, že identita uvedená na ich platobnej karte nezodpovedá tomu, kým sa v skutočnosti cítia byť. Najmä členov transgenderových a nebinárnych komunít môže meno uvedené na platobnej karte dostávať do nepríjemných situácií, keďže oficiálna zmena mena nesie so sebou nutnosť absolvovať zdĺhavý a náročný úradný proces. Karta True Name™ spoločnosti Mastercard tieto starosti eliminuje a umožňuje jednotlivcom užívať si nakupovanie s kartou, ktorá nesie meno, akému dávajú prednosť.

Naše mená určujú, kto sme a mnoho ľudí z komunity LGBTQ+ sa musí vyrovnávať s tým, že ich platobné karty im neumožňujú byť samými sebou. Ako spojenci komunity LGBTQ+ máme možnosť vyvolať skutočnú a zmysluplnú zmenu, ktorá prispeje k riešeniu tohto problému.  Apelujeme na našich partnerov na európskom trhu, nech sa k nám pripoja. Prostredníctvom karty True Name transgenderovej a nebinárnej komunite spoločne poskytneme možnosť používať skutočnú identitu bezpečne, jednoducho a s hrdosťou,“ hovorí Mark Barnett, prezident spoločnosti Mastercard pre európsky trh.

Po úspešnom uvedení karty v Spojených štátoch v roku 2019 sa Mastercard chystá kartu True Name™ uviesť ešte pred koncom tohto roka aj v Európe.

S kartou True Name™ od spoločnosti Mastercard sa nespájajú žiadne dodatočné požiadavky nad bežný rámec podmienok kreditných programov, takže jej vydanie nie je o nič zložitejšie. Pre zmienené komunity majú vlastnosti ako dostupnosť a možnosti použitia veľký význam – takmer tretina (32 %) opýtaných z trans a nebinárnych komunít uvádza, že po tom, ako sa preukázali dokladom totožnosti, boli pre svoj vonkajší vzhľad terčom posmechu, urážok či im bola odmietnutá služba. Veľa príslušníkov transgenderovej a nebinárnej komunity nemá silu a prostriedky na to, aby podstúpili nákladný, zložitý a náročný proces oficiálnej zmeny mena a pohlavia. Až doteraz zasahovali dôsledky tohto rozporu medzi oficiálnou a pociťovanou identitou aj do používania platobných kariet.

Organizácia Inter-LGBT víta všetky kroky, ktoré podporujú uznanie pociťovaného pohlavia a s tým spojeného krstného mena trans a nebinárnych osôb. Táto iniciatíva presne odpovedá na požiadavku transgenderových osôb: uznanie ich pohlavia a krstného mena na základe jednoduchého vyhlásenia podľa vlastného určenia. Postoj spoločnosti Mastercard je v súlade s odporúčaniami úradu francúzskeho ombudsmana (Defenseur des Droits), ktorý už od roku 2016 požaduje, aby banky upravili svoj prístup ku krstným menám klientov. Medzi desiatimi odporúčaniami týkajúcimi sa práv transgenderových osôb vydanými úradom ombudsmana 26. júna 2020 sú aj požiadavky na to, aby banky uznávali ich identitu tým, že umožnia zmenu krstného mena, pohlavia, označenia pohlavia a tiež rozšírením zoznamu identifikátorov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy. Z iniciatívy spoločnosti Mastercard by si mali vziať príklad i európski zákonodarcovia a umožniť zmenu krstného mena iba na základe vyhlásenia a prostredníctvom jednoduchého úradného úkonu, ako to uvádza už rezolúcia č. 2048 Rady Európy,“  popisuje Clémence Zamora-Cruz, hovorkyňa organizácie Inter-LGBT.

Značky: