Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ženy majú vôbec najlepšie podmienky na podnikanie na Novom Zélande, v Kanade a v Spojených štátoch, zistila štúdia spoločnosti Mastercard o podnikaní žien v rôznych krajinách (Index of Women Entrepreneurs).

V Európe sú k podnikaniu žien najústretovejší vo Švédsku, v Belgicku a vo Veľkej Británii. Susedná Česká republika skončila v poradí na 35. mieste z celkovo 54 hodnotených krajín.

Na popredných miestach zoznamu sa objavujú krajiny s rozvinutými ekonomikami. Podmienky, ktoré ženám pomáhajú presadiť sa pri vlastníctve firiem, sú v týchto krajinách na najvyššej úrovni. K takýmto podmienkam patria napríklad silné komunity malých a stredných podnikov, vysoká úroveň dozoru nad podnikateľským prostredím a jednoduchosť v podnikaní všeobecne.

Mastercard Index of Women Entrepreneurs: 10 krajín s najlepšími podmienkami podpory a príležitosťami pre ženy v podnikaní:

 1. Nový Zéland – 74,4
 2. Kanada – 72,4
 3. USA – 69,9
 4. Švédsko – 69,6
 5. Singapur – 69,5
 6. Belgicko – 69,0
 7. Austrália – 68,5
 8. Filipíny – 68,4
 9. Veľká Británia – 67,9
 10. Thajsko – 67,5

Oproti tomu krajiny s nízkopríjmovými ekonomikami, ako sú napríklad Uganda (34,8 percenta), Bangladéš (31,6 percenta) či Vietnam (31,4 percenta), vykazujú najvyššie podiely žien podnikateliek. Vo väčšine prípadov sú však podnikateľkami skôr z nutnosti než z túžby využiť obchodné príležitosti, ktoré sa im ponúkajú.

Ženy podľa štúdie často do podnikania vstupujú skôr z nutnosti a odhodlania. Avšak pre konečný úspech firiem vo vlastníctve žien má zásadný význam úroveň podpory, ktorá sa im dostáva, napríklad v podobe prístupu k finančným službám a existencie alebo neexistencie prekážok v podnikaní. „Čím je v danej krajine menej prekážok v podnikaní, tým väčšia je šanca, že sa ženy do podnikania pustia. Okrem týchto bariér sa začínajúce podnikateľky často stretávajú s kultúrnymi predsudkami a s nedostatkom príležitostí na vlastný rozvoj. Platí preto, že čím je spoločnosť vyspelejšia, tým v nej pracuje viac úspešných žien – podnikateliek,“ komentuje štúdiu marketingová manažérka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku Martina Piskorová.

Metodológia: Štúdia Mastercard Index of Women Entrepreneurs sa zaoberá schopnosťou žien využívať pri podnikaní príležitosti, ktoré sú im k dispozícii vďaka existencii rôznych podporných okolností v prostredí ich pôsobnosti.

Výstupy štúdie predstavujú vážený súčet troch komponentov: 1) výsledky podpory žien (vyjadruje mieru predsudkov voči ženám v zamestnaní, na pozíciách vedúcich osôb politiky a biznisu a finančnú silu a záujem o podnikanie medzi ženami), 2) vedomostné aktíva a finančné aktíva (miera dostupnosti základných finančných služieb, pokročilého vzdelania a podpory pre malé a stredné podniky) a 3) podmienky podporujúce podnikanie (celkové vnímanie možných ťažkostí spojených s podnikaním v mieste pôsobenia, úroveň kvality dohľadu, vnímanie úrovne bezpečnosti ženami a kultúrne vnímanie vplyvu žien na finančnú situáciu domácnosti).

Pre štúdiu bolo použitých 12 hlavných a 25 čiastkových ukazovateľov na posúdenie odlišností vo vyššie popísaných troch komponentoch. Výskum prebiehal v 54 krajinách v Ázii a Tichomorí, na Strednom Východe, v Afrike, Severnej Amerike, Latinskej Amerike a Európe a zahrnul 78,6 percenta pracujúcich žien na svete.

 • Čo vedie ženy k podnikaniu v rozvíjajúcich sa ekonomikách? Odhodlanie. Medzi prvých desať krajín, čo do podielu žien, sa medzi vlastníkov obchodných firiem celkovo dostali Uganda (34,8 percenta), Bangladéš (31,6 percenta), Vietnam (31,4 percenta) a Čína (30,9 percenta). V týchto krajinách ženy ťažia z príležitostí na podnikanie, ktoré nevyhnutne nevyžadujú vedomosti či inovatívne aktíva.
 • Úspešné firmy samozrejme nežijú len z odhodlania. Aby ženy mohli podnikať, potrebujú zodpovedajúce podmienky, ako je prístup k finančným službám a produktom, nízka miera ťažkostí v prevádzkovaní firmy, silná podpora pre malé a stredné podniky a úroveň kvality dohľadu. Tieto podmienky sú na vysokej úrovni v krajinách ako Nový Zéland, Kanada, USA, Švédsko alebo Singapur, ktoré tak obsadili popredné miesta rebríčku.
 • V krajinách, ktoré v rebríčku dosiahli nízke hodnotenie, ako napríklad India (41,7 bodov; 49. miesto), Saudská Arábia (37,2; 52. miesto) či Egypt (34,0; 53. miesto), prevládajú kultúrne predsudky voči ženám, ktoré tak významne podkopávajú ich možnosti dosiahnuť  vedúce pozície a využívať príležitosti na podnikanie.
 • Podľa štúdie patrí k najväčším prekážkam v podnikaní žien nedostatok finančných zdrojov/kapitálu k rozbehu podniku, regulátorne obmedzenia a inštitucionálne nedostatky, nízka úroveň sebadôvery a nedostatočné vzdelanie. Takmer vo všetkých 54 krajinách zahrnutých do štúdie existuje aspoň jedna z týchto prekážok, ktoré stoja v ceste väčšiemu rozšíreniu vlastníctva firiem medzi ženami.