Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najlepšie podmienky na podnikanie majú ženy na Novom Zélande, vo Švédsku a v Kanade. Susedná Česká republika skončila až na 40. mieste. Vyplýva to z globálnej štúdie spoločnosti Mastercard – Index of Women Entrepreneurs, ktorá sleduje pokrok a výsledky podnikateliek a majiteliek firiem v 57 krajinách piatich zemepisných oblastí: Ázie a Tichomoria, Európy, Latinskej Ameriky, Stredného východu a Afriky a Severnej Ameriky.

V súvislosti s celosvetovým úsilím o zmazanie platových rozdielov medzi pohlaviami, a tiež úsilím o zamedzenie sexuálneho obťažovania v zamestnaní, naberajú diskusie o rovnosti pohlaví na sile a vytvárajú tlak na spoločenskú zmenu.

„S nadchádzajúcim Medzinárodným dňom žien dúfame, že zistenia našej štúdie poslúžia ako príhodná pripomienka pre jednotlivé vlády a veľké organizácie, aby sa usilovali o posilnenie podpory poskytovanej začínajúcim i zabehnutým podnikateľkám vo všetkých oblastiach – od väčšej finančnej inklúzie, po jednoduchší prístup k vzdelaniu,“ povedala prezidentka spoločnosti Mastercard pre medzinárodné trhy Ann Cairns.

Štúdia celkovo poukazuje, že všeobecne sa ženám v podnikaní lepšie darí v rozvinutých ekonomikách, ako je zjavné podľa prvých troch miest v rebríčku krajín s najlepšími podmienkami. Tými sú Nový Zéland (74,2 bodov), Švédsko (71,3 bodov) a Kanada (70,9 bodov). V porovnaní s rozširujúcimi sa trhmi majú majiteľky firiem v rozvinutých krajinách možnosť využívať na podporu svojho podnikania pestrejší výber zdrojov a príležitostí – vrátane prístupu ku kapitálu, finančným službám či akademickým programom.

Prehľad taktiež poukazuje na dve zásadné výnimky z tohto trendu. Ani vyspelé krajiny so širokými podpornými podmienkami nie sú imúnne proti kultúrnym predsudkom voči ženám v podnikaní. Japonsko je tak krajinou, kde došlo k najvýraznejšiemu poklesu v hodnotení prehľadu (z 55,4 bodov na 51,1 bodov a 46. miesto), čo bolo dôsledkom výrazného poklesu v objeme aktivít žien v podnikaní (-30,9). Súvisiace zistenia napovedajú, že k tomu mohlo dôjsť v dôsledku pretrvávajúcich postojov v spoločnosti, kde sa na ženy nahliada ako na podriadené mužom – ako v spoločnosti, tak vo firemnom prostredí.

Medzi povzbudivé zistenia štúdie spoločnosti Mastercard tak patrí skutočnosť, že dostupnosť príležitostí k podnikaniu nemusí nevyhnutne súvisieť s rýchlosťou hospodárskeho rozvoja v krajine. Rozvíjajúce sa trhy, ako napríklad Ghana (46,4 percent), Uganda (33,8 percent) či Vietnam (31,3 percent), vykazovali vyšší podiel žien v podnikaní ako rozvinuté trhy. Na týchto trhoch začínajú ženy podnikať často z nutnosti, aj bez ohľadu na nedostatok finančného kapitálu či prístupu k podporným službám.

Prehľad Mastercard Index of Women Entrepreneurs – 10 krajín s najlepšími podmienkami a príležitosťami pre ženy v ich úspechu v podnikaní (hodnoty v bodoch):

  1. Nový Zéland – 74,2
  2. Švédsko – 71,3
  3. Kanada – 70,9
  4. USA – 70,8
  5. Singapur – 69,2
  6. Portugalsko – 69,1
  7. Austrália – 68,9
  8. Belgicko – 68,7
  9. Filipíny – 68,0
  10. Veľká Británia – 67,9

 

Značky: