Úspešné podniky zakladajú ženy častejšie než doteraz, no stále nemajú dostatok podpory.

Najlepšie podmienky na podnikanie majú ženy v USA, na Novom Zélande a v Kanade. Susedná Česká republika skončila na 43. mieste. Vyplýva to z globálnej štúdie spoločnosti Mastercard – Index of Women Entrepreneurs 2019, ktorá sleduje pokrok a výsledky podnikateliek a majiteliek firiem v 58 krajinách. Spojené štáty sa na čele rebríčka umiestnili prvýkrát. Najviac žien medzi podnikateľmi je v Ugande, potom v Ghane a Botswane.

 „Firmy vo vlastníctve a pod vedením žien sú významným katalyzátorom hospodárskeho rastu a prínosom pre všetkých. Naša štúdia upozorňuje na tých, ktorým sa dostatočný priestor bežne nedostáva, nakoľko sú ženy kvôli nerovnosti medzi pohlaviami a vylúčení stále v nevýhode. V spoločnosti Mastercard nepochybujeme o tom, že skvelé nápady sa môžu zrodiť v ktorejkoľvek hlave. Je načase, aby vlády a organizácie spojily sily a podporili ženy v ich podnikaní tým, že eliminujú diskrimináciu voči ženám a zaistia im lepší prístup ku vzdelaniu a finančným službám,“ uviedla výkonná podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Mastercard Ann Cairns.

Štúdia celkovo poukazuje, že všeobecne sa ženám v podnikaní lepšie darí v rozvinutých ekonomikách, ako je zjavné podľa prvých troch miest v rebríčku krajín s najlepšími podmienkami. Tými sú Spojené štáty americké (70,3 bodov), Nový Zéland (70,2 bodov) a Kanada (69,0 bodov). V porovnaní s rozširujúcimi sa trhmi majú majiteľky firiem v rozvinutých krajinách možnosť využívať na podporu svojho podnikania pestrejší výber zdrojov a príležitostí – vrátane prístupu ku kapitálu, finančným službám či akademickým programom.

Prehľad Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2019 – 10 krajín s najlepšími podmienkami a príležitosťami pre ženy v ich úspechu v podnikaní (hodnoty v bodoch):

 1. Spojené štáty americké – 70,3
 2. Nový Zéland – 70,2
 3. Kanada – 69,0
 4. Izrael – 68,4
 5. Írsko – 67,7
 6. Tchaj – wan – 66,2
 7. Švajčiarsko – 65,8
 8. Singapur – 65,6
 9. Veľká Británia – 65,6
 10. Poľsko – 65,1

Z 58 skúmaných krajín stúplo v porovnaní s minulým rokom až osem z nich v poradí o viac ako 5 miest. Najväčším skokanom je Francúzsko (+22 miest). Jej posun spôsobil takmer dvojnásobný nárast miery podikateľskej aktivity žien. Výrazne si polepšili aj Indonézia (+ 13 miest), Kostarika (+ 11 miest), Tchaj-wan (+9), Irsko (+7), Rusko (+6), Thajsko (+5) a Ghana (+5).

Prehľad ale tiež ukazuje, že príležitosti na podnikanie nemusia nevyhnutne súvisieť s bohatstvom a rozvinutosťou trhu. Krajiny ako Uganda, Ghana a Botswana, v ktorých sú podmienky podporujúce podnikanie na slabšej úrovni ako na rozvinutých trhoch, sa dokázali umiestniť na prvých troch miestach rebríčka podľa podielu žien medzi majiteľmi podnikov. Vzhľadom na všeobecný nedostatok dostupného kapitálu a zlého prístupu k podporným službám však v tomto prípade prevláda názor, že príčinou je predovšetkým nevyhnutnosť začať podnikať kvôli zaisteniu obživy. V Českej republike je podľa štúdie podiel žien ako majiteliek firiem 22,4 percent.

10 trhov s najvyšším podielom žien medzi majiteľmi podnikov:

 1. Uganda – 38,2 %
 2. Ghana – 37,9 %
 3. Botswana – 36,0 %
 4. Spojené štáty americké – 35,1 %
 5. Nový Zéland – 31,8 %
 6. Rusko – 31,2 %
 7. Malawi – 31,1 %
 8. Austrália – 30,9 %
 9. Angola – 30,3 %
 10. Portugalsko – 30,2 %

Na základe verejne dostupných údajov medzinárodných organizácií, ako sú Medzinárodná organizácia práce, UNESCO či Global Entrepreneurship Monitor, sleduje prehľad rozvoj a úspechy podnikateliek a majiteliek firiem v 58 krajinách (pokrývajúcich takmer 80 percent všetkých zárobkovo činných žien na svete) v troch oblastiach: pokrok v postavení žien, dostupnosť vedomostí a finančných prostriedkov a faktory podporujúce podnikanie. Výsledky rozboru dostupných dát potvrdzujú, že ženy dosahujú väčšie podnikateľské úspechy a viac sa zapájajú do zárobkovej činnosti na otvorených a aktívnych trhoch s vyššou mierou podpory pre malé a stredné podniky, kde sa podnikanie nečelí mnohým prekážkam. Na takýchto trhoch podnikateľkám tiež častejšie pomáhajú ďalšie priaznivé podmienky, ako je prístup ku kapitálu, finančným službám a vzdelávacím programom.

Značky: