Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nasadzovanie autobusov s palivovými článkami v Európe bolo doposiaľ nerovnomerné.

Väčšina vodíkových autobusov jazdí najmä v mestách západnej Európy. Európske partnerstvo preto pre čistý vodík v spolupráci s národnými vodíkovými asociáciami sa rozhodlo zorganizovať predvádzaciu akciu vodíkového autobusu v stredoeurópskych mestách.

Mesto Trnava sa takto budúci týždeň stane súčasťou CEE Hydrogen Bus Roadshow, ktorá prinesie predvádzacie jazdy vodíkového autobusu.

Cieľom projektu je predviesť vodíkový autobus laickej aj odbornej verejnosti a otestovať ho v podmienkach Slovenska. Počas trojdňovej prevádzky sa tak verejnosť bude môcť presvedčiť, či vodíkový pohon spĺňa požiadavky spoľahlivej, bezpečnej a bezemisnej verejnej dopravy.

Vodíkový autobus s palivovými článkami bude v dňoch od 10. do 12. januára 2023 jazdiť v bežnej premávke na linke č. 16 v smere z Nemečaniek na Novú ulicu. Uvedené jazdy budú pre cestujúcich bezplatné.

Vo štvrtok 12. januára 2023 sa následne uskutoční vodíkový workshop, súčasťou ktorého bude vyhodnotenie testovacej prevádzky vodíkového autobusu. Pozvaní budú slovenskí prevádzkovatelia mestskej autobusovej dopravy i zástupcovia samospráv a štátu, ktorým bude predstavená vízia bezemisnej vodíkovej dopravy na Slovensku.

Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) ako národný koordinátor podujatia pri tejto príležitosti poďakovala mestu Trnava, spoločnostiam Arriva, Messer Tatragas a Empark za podporu pri organizácii podujatia.

V západnej Európe sa v rámci projektov JIVE a JIVE2 od roku 2017 postupne nasadzujú bezemisné autobusy s palivovými článkami na vodík spolu s pridruženou infraštruktúrou čerpacích staníc (v rámci projektu MEHRLIN). Po ukončení oboch projektov doteraz najväčšieho nasadenia vodíkových autobusov v Európe bude v 17 mestách Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Španielska a Veľkej Británie jazdiť spolu 310 vodíkových autobusov. Projekty JIVE I a JIVE 2 boli financované z podporného programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 prostredníctvom európskeho Partnerstva pre čistý vodík v rámci grantovej pomoci číslo 735582 a číslo 779563 v spolupráci s organizáciami Hydrogen Europe a Hydrogen Europe Research.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.