Nová architektúra počítačov, virtuálne brigády, využitie 3D kamier v telefónoch.

16 pracovníkov vývojovej divízie Microsoftu (Microsoft Research) zodpovedalo tri otázky: Aká revolučná technológia vznikne v roku 2016?, Ako budeme žiť v roku 2026? a Čo bude špecifické pre rok 2016?

Prinášame sumár ich odpovedí:

Chris Bishop, riaditeľ divízie Microsoft Research, očakáva, že budúci rok sa objaví nová architektúra počítačov. Bude postavená na kremíku (stále čakáme na grafén) a prispôsobená pre potreby tzv. machine learningu. Aj vďaka tomu by sme mali mať v roku 2026 technológie, ktoré dokážu odstrániť jazykové bariéry medzi všetkých európskymi jazykmi. Bishop takisto očakáva, že pre rok 2016 budú dominantné nové aplikácie, využívajúce kamery, ako je Intel RealSense, v telefónoch.

Ďalší pracovníci vývojovej divízie predpovedajú, že budúci rok budeme ešte rýchlejšie spracúvať veľké množstvo dát v cloude. Štandardom sa má stať aj používanie stylusov, pomocou ktorých budeme robiť poznámky alebo písať anotácie priamo v aplikáciách. Tak, ako to dnes umožňuje prehliadač Edge. Na trhu by sa mali objaviť ďalšie aplikácie virtuálnych asistentov, ktorí dokážu efektívnejšie spracovať údaje z online komunikácie (resp. pre tento účel budú optimalizované existujúce riešenia). Do popredia pôjdu aj technológie, ktoré umožňujú počítačom porozumieť hovorenému a písanému prejavu. Vďaka rozmachu lacných a malých senzorov s ďalekým dosahom budeme monitorovať čoraz viac vecí a premenných. Na trh by takisto mali prísť nové riešenia, ktoré dokážu zabezpečiť počítač aj v prípade, že útočníci úspešne prelomia operačný systém.

Zaujímavo znie vízia digitálnych brigád – mnohí tínedžeri si nájdu svoju prvú prácu vo virtuálnom prostredí. 2016 má byť takisto rokom, kedy distribúcia videa cez internet predbehne v popularite sledovanie televízie a kedy začnú byť virtuálni asistenti skutočne prínosom pre používateľa.

A ako budeme žiť v roku 2026? Dokážeme naprogramovať živé bunky, pomocou kvantových počítačov budeme na počkanie riešiť problémy, ktoré dnes nevieme rozlúštiť a umelá inteligencia bude výrazne využívaná vo verejnej doprave alebo zdravotníctve. Naháňačka medzi výrobcami softvéru a hackermi však bude pokračovať aj o 10 rokov. Možno aj kvôli tomu, že programovanie sa bude v škole vyučovať už od útleho veku.

Zdroj: Microsoft

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit