Adaptácia viacerých programov spoločnosti Microsoft do firemného prostredia, ako jedného celku, s dôrazom na bezpečnosť. Cloud, ako „nástroj“ budúcnosti, má byť tým, čo uľahčuje prácu a prispieva k vyššej produktivite – a to nielen na pracovisku. Aj o týchto témach bol Microsoft Tech Summit 2016 v Prahe.

Microsoft Tech Summit 2016 sa po prvýkrát v histórii konal v hlavnom meste ČR. Zišli sa tu stovky odborníkov z rôznych spoločností a organizácií, ktoré používajú riešenia od Microsoftu. Nechýbalo ani obrovské množstvo IT novinárov z celej Európy, samozrejme, bolo tu aj TOUCHIT. Tech Summit prebiehal dva dni – 17 a 18. 10. 2016. My sme sa zúčastnili prvého dňa, ktorý bol z pohľadu prezentácií zaujímavejší (druhý má viacero rekapitulácií). Prezentácií bolo množstvo, nakoľko prednášali viacerí špecialisti z Microsoftu súčasne. My sme sa zúčastnili tých, ktoré boli najzaujímavejšie – One Drive a Office 365. Viacero prezentácií bolo zameraných na konkrétne firemné riešenia a ich bezpečnosť.

Špecialisti spoločnosti Microsoft demonštrovali rôzne riešenia z oblasti cloudu a jeho adaptácii do firemného prostredia s balíkom Office 365. Aj keď sa zväčša hovorilo o firemných riešeniach, tak i pre jednotlivca (domácnosti) sú dobre použiteľné. Okrem OneDrive a Office 365 bol často spomínaný – Skype for Business, SharePoint a Yammer.

Office 365, OneDrive a SharePoint – možnosti adaptácie do firemného prostredia a jednoduché zdieľanie

20161017_152745

OneDrive je cloud-ová služba spoločnosti Microsoft, ktorá nie je používaná len v súkromnom sektore, ale hlavne vo firemnom a teší sa čoraz väčšej popularite. To aj vďaka rozumným riešeniam a transformácii do firemného prostredia tak, aby z nej mali osoh všetci, ktorí napr. pracujú na spoločnom projekte. O tomto bola prezentácia – Explore OneDrive for Business key features and roadmap, ktorou nás sprevádzal Aaron Rimmer – Senior Product Marketing Manager for SharePoint & OneDrive. Demonštrované bolo to, ako OneDrive a SharePoint (vo všetkých podobách – Web, PC aplikácie, mobilné aplikácie) umožňuje jednoduché prepojenie s balíkom Office 365 a uľahčuje tak firemnú komunikáciu a organizáciu, pričom zvyšuje produktivitu, čo je hlavným cieľom.

20161017_153516

Cieľom je jednoduché zdieľanie dát a súborov konkrétnym osobám alebo väčším skupinám, s rôznymi možnosťami prístupu a úprav. Výhodou je, že zdieľať dáta je možné aj osobám, ktoré OneDrive reálne nepoužívajú. Obe možnosti fungujú na rovnakom princípe, osoby môžete označiť (e-mailom) a súbor im zdieľať alebo ich pridať priamo do súboru, ak ste s nimi už spolupracovali (osoby, s ktorými spolupracujete sa nachádzajú v adresári kontaktov). Zdieľanie je jednoduché a zakomponované do všetkých súčastí balíka Office 365. Výhodou je aj mobilná aplikácia (Android, iOS, Windows Phone), cez ktorú môžete súbory zdieľať alebo zdieľané prezerať a upravovať (podobne ako na webe). Týmto riešením nie je používateľ obmedzený ani mimo počítača, resp. kancelárie.

V niekoľkých obrázkoch vám ukážeme, ako funguje zdieľanie dát so spolupracovníkmi alebo akoukoľvek inou osobou, ktorej potrebujete poskytnúť súbory (ukážka je z PowerPoint – veľmi podobne to funguje pri všetkých programoch Office 365). Možností je viac, zdieľať môžete dlhodobo (aj celé súbory) alebo jednorazovo. Ak potrebujete poskytnúť súbory jednorazovo, je možné vygenerovať prepojenie, ktoré po zadaní do prehliadača zobrazí konkrétne súbory. Výsledkom celej kolaborácie má byť zvýšená produktivita a možnosť vylúčenia alternatívnych riešení, ktoré nemusia vždy a dobre fungovať.

Ak ste sa so SharePoint doteraz nestretli

SharePoint slúži k vytváraniu interného „webu“ organizácií. Je to zabezpečené miesto pre ukladanie, usporiadanie a zdieľanie informácií a prístup k nim z rôznych zariadení. Jednoducho tak môžete pristupovať k zdrojom informácií, projektom a plánom vašich spolupracovníkov, a taktiež zdieľať nové projekty alebo dokumenty, ktoré ste vytvorili v nástrojoch balíka Office 365. SharePoint vytvára internú „sieť“ (intranet) konkrétnej spoločnosti, v ktorej spolupracujete s ostatnými členmi. Vďaka pokročilým nástrojom a zabezpečeniu určuje aj to, kto k akým súborom môže pristupovať a následne upravovať.

Complete Collaboration Solutions – riešenie Microsoftu na zvýšenie produktivity

20161017_121751

Ďalšou témou s názvom – Powering IT Transformation with Office 365 nás sprevádzal Michael Kophs.

20161017_115510

Touto témou bol balík Office 365 a jeho možnosti, vrátane prepojenia s cloud-om (Outlook, Word, Excel, PowerPoint a pod). Všetky súbory, ktoré sú v balíku Office 365 vytvorené, je možné ukladať priamo na cloud, pričom ďalšie osoby môžu daný súbor doplniť, prerobiť, pridávať komentáre a pod. Možností je viacero a pri správnom využití môžete docieliť lepšie výsledky pri spoločných projektoch – často spomínanú produktivitu.

20161017_120431

Nechýbala ani prezentácia využiteľnosti programov v spolupráci so Skype for Business. Ten bol chválený, ako jeden z najlepších nástrojov na firemnú komunikáciu, či už textovú alebo audio&video, prostredníctvom VoIP & PSTN.  Skype má uľahčovať aj pracovné nasadenie – jeho prostredníctvom sa koná čoraz viac firemných porád, mítingov a zasadnutí, bez nutnosti neustáleho cestovania, čo podstatne šetrí čas. Skype má taktiež potenciál v zapájaní zákazníkov do tohto eko-systému, pričom má poskytnúť rýchlu, no pritom osobnejšiu komunikáciu, ako klasický telefonát.

Prezentovaný bol aj Yammer – firemná sociálna sieť, ktorá umožňuje zabezpečenú vnútro-firemnú komunikáciu, zdieľanie nápadov s kolegami z celého sveta, vytváranie nových projektov a neustály kontakt so všetkými spolupracovníkmi a kolegami. Do Yammer-u je možné zapojiť aj zadávateľa projektu a priamo konzultovať nápady, postrehy a riešenia, s čo najväčšou efektivitou.

20161017_123559

Zostavu uzatvára Outlook, o ktorom Microsoft hovorí – Outlook, the best mobile email klient. Outlook má množstvo súčastí, ktoré pomáhajú v komunikácii, plánovaní (kalendár) a v spojení viacerých pracovníkov do jedného e-mailového klienta. Do jedného konta môže byť súčasne prihlásených niekoľko používateľov, ktorí môžu napr. efektívnejšie riešiť dotazy zákazníkov. Nezabúda sa však na celkovú bezpečnosť, ktorá je na vysokej úrovni, a taktiež na možnosti jednotlivca v skupine, ktorí môže mať osobitne nastavené všetky právomoci používania. Cloud integrovaný do Outlook-u prináša viaceré výhody a efektívnejšie pracovné nasadenie, to aj v súvislosti s balíkom Office 365, ktorý s Outlook-om výborne spolupracuje. Outlook je vo všeobecnosti najpoužívanejší emailový klient vo firemnom prostredí.

Najväčšou výhodou Microsoftu je, že má dobre fungujúci eko-systém rozličných programov, ktoré spolu tvoria funkčnú symbiózu, bez nutnosti adaptácie programov tretích strán. Každý program je adaptovaný v tom ďalšom.

Záver tém Office 365, OneDrive a SharePoint

Microsoft vo veľkej miere chválil všetky svoje produkty a demonštroval ich možnosti. To je v poriadku, nakoľko ich riešenia v podstatnej miere fungujú. Je samozrejmé, že produkty od jednej spoločnosti budú medzi sebou spolupracovať bez väčších problémov, ako SW riešenia od viacerých spoločností, ktoré môžu vyžadovať určitý kompromis, prípadne zložitejšiu integráciu.

O cloude sa hovorilo aj ako o službe budúcnosti. Miestami to znie v zmysle, že už nepotrebujeme „zastaralé“ pevné úložiská, ako externé disky, klasické pamäťové médiá alebo malé dátové stanice – NAS a pod. (Aj cloud je vo svojej podstate „klasické“ pamäťové médium, niekde v dátovom centre poskytovateľa). Téma cloud je všeobecne veľmi diskutovaná a niekedy sú výsledkom podstatne odlišné názory rôznych IT odborníkov. Aj kolega Fero sa tejto téme (odviazane) venoval v jednej časti seriálu – Nedeľník.

Medzi ďalšími zaujímavými prezentáciami bola aj téma bezpečnosť. Okrem zabezpečenia vlastných produktov, ktoré Microsoft ponúka, je potrené brať do úvahy všetky vlastné nastavenia v konkrétnej službe a dbať aj na heslá, pomocou ktorých k daným službám pristupujeme. Hovorilo sa o bezpečnosti systému Windows a boli demonštrované ukážky, ako funguje zabezpečenie dnes – Windows 10, a ako fungovalo napr. pri Windows 7. Rozdiely sú to podstatné, a to aj v samotnej inštalácii, ktorá obsahuje viacero bezpečnostných prvkov a riešení, cez ktoré by sa prípadný škodca chcel dostať. Toto je veľmi aktuálna téma, nakoľko počítačové útoky neustávajú a „šmejdi“ (rozumej hackeri) neustále hľadajú diery v zabezpečení, aby sa mohli dostať k údajom, či už firemným alebo súkromným. Ako sa veci časom inovujú si pozrite vo fotogalérii. (ospravedlňujeme sa za horšiu kvalitu fotografií)

Nakoniec treba pochváliť aj samotnú úroveň Tech Summitu, ktorý bol veľmi dobre a funkčne zorganizovaný.

20161017_134908

Prečítajte si aj:

VIDEO TOUCHIT: ESET – Ako je to vlastne s bezpečnosťou dát. Ešte nie je koniec sveta

 

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE