Vyrastali v dobe začínajúceho boomu internetu a smartfónov, sú technologicky zdatní a sledujú svoje výdavky. Nepotrpia si na luxusné produkty, autá, ani na vlastníctvo ako také, no investujú viac do svojich zážitkov. Sú zástancami zdieľanej ekonomiky a na riešenie svojich bankových potrieb siahajú po smartfóne. Reč je o generácii millennials (ľudia narodení medzi rokom 1980 a 2000), ktorá je jednou z najväčších v histórii a mení doterajšie zaužívané trendy.

Millennials vyrastali v časoch poklesu ekonomík a systémových zmien, ktoré sa podpísali na spomalení ich dospievania. Aj preto sa osamostatňujú neskôr, prípadne bývajú s rodičmi alebo s priateľmi a neponáhľajú sa ani so zakladaním si rodiny. Keďže vyrastali aj v dobe začínajúceho technologického rozvoja, sú práve technológie neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života“, uvádza Marek Šupa, CEO 365.

Zodpovední k peniazom

 Millennials v Spojených štátoch zarábajú o 20 % menej, ako ich rodičia v čase, keď boli rovnako starí. So svojimi peniazmi narábajú zodpovedne, pozorne sledujú všetky výdavky a vyhýbajú sa drahým a veľkým nákupom. Aj napriek tomu, že radi chodia von a stravujú sa v reštauráciách, celkovo minú menej, ako predchádzajúce dve generácie. Vzhľadom na menšie finančné možnosti odkladajú záväzky ako je manželstvo či kúpu bývania.

Tretina millennials (31 %) vo Veľkej Británii žije v priemernom veku 27 rokov v jednej domácnosti so svojimi rodičmi. V porovnaní s ich predchodcami, generáciou X (ľudia narodení v rokoch 1966 a 1980), ide pritom o takmer dvojnásobok. Koncom 90. rokov totiž počet mladých  bývajúcich pod jednou strechou spolu s rodičmi predstavoval len 18 %3. Takmer polovica (47 %) tých, čo sa narodili po r. 1990 pritom očakáva, že do vlastného sa nasťahuje po 40-tke, čo je výrazne pod úrovňou vlastníctva bývania predchádzajúcich dvoch generácií (71 %).

Aj v dôsledku odlišného postoja millennials k vlastníctvu ako takému využívajú vo veľkej miere služby zdieľanej ekonomiky. Cestujú Uberom, vyhľadávajú ubytovanie cez Airbnb a pod. Za posledný rok využila takéto služby polovica z nich (53 %), čo je približne trojnásobne viac, ako staršia generácia X (16,2 %).

Stále online

 Pre 93 % je telefón rozhodujúcim zariadením prístupu na internet. So smartfónom v ruke strávia millennials v priemere 1 457 minút týždenne, čo je približne dvakrát viac, ako človek z generácie X (639 minút) a štyrikrát viac, ako ich rodičia z generácie baby boomers (308 minút). Pre takmer polovicu je telefón tiež rozhodujúci nástroj pri vybavovaní ich bankových potrieb.

Oceňujú hlavne rýchlosť a pohodlie, ktoré im mobilné bankovníctvo prináša, ale aj jeho výhodnosť, pretože vedenie účtu majú v mobile first bankách spravidla zadarmo. Zároveň radi skúšajú nové funkcionality, ktoré znásobujú ich používateľský zážitok. Trendom sú napríklad inteligentné chatboty, vďaka ktorým získavajú odozvu v reálnom čase, a to 24/7“, vysvetľuje Marek Šupa.

Aj vďaka možnostiam mobilných aplikácií a apetítu millennials po technologických inováciách kontinuálne klesá počet ich návštev v kamenných pobočkách. Vo Veľkej Británii došlo za posledných 5 rokov k 32 % poklesu fyzických návštev bánk (zo 476 na 278 mil.)

Značky: