Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group vstúpila do roku 2021 s ambicióznymi plánmi rastu a ziskovosti a v priebehu najbližších mesiacov pustí na cesty prvých predstaviteľov svojej ďalekosiahlej technologickej ofenzívy. Zároveň prichádza s úpravou celkového kurzu. Od polovice desaťročia posunú nové generácie vozidiel prémiovú mobilitu na úplne novú úroveň a to najmä z technologického hľadiska.

Počet plne elektrických vozidiel, ktoré dodá spoločnosť BMW Group, by mal medzi rokmi 2025 a 2030 medziročne narastať o viac ako 20 percent. Na základe aktuálnych trhových predpokladov by mali dodávky plne elektrických vozidiel spoločnosti BMW Group zákazníkom tvoriť do roku 2030 približne 50 percent. Aktuálne čísla sa pohybujú v závislosti od jednotlivých trhov a výrazne závisia od postupu rozvoja lokálnej nabíjacej infraštruktúry.

V tomto štádiu bude spoločnosť BMW Group na každom zo svojich trhov ponúkať minimálne jeden plne elektrický model v každom segmente svojho produktového portfólia. V ponuke viacerých segmentov sa môžu nachádzať už iba elektrické vozidlá. Primerane k tomu bude spoločnosť BMW Group poskytovať aj výrazne vyšší podiel plne elektrických vozidiel, aby dokázala pokryť očakávaný nárast dopytu. Spoločnosť BMW Group očakáva, že do desiatich rokov bude na cestách celého sveta približne desať miliónov plne elektrických vozidiel.

MINI sa stane plne elektrickou značkou

MINI bude pri ďalšom napredovaní zohrávať priekopnícku rolu a ako mestská značka je ideálnym kandidátom na elektrickú mobilitu. Úplne posledný nový model so spaľovacím motorom sa predstaví v roku 2025 a od toho momentu sa budú predstavovať už len vozidlá s elektrickým pohonom. Do roku 2027 budú plne elektrické modely tvoriť minimálne 50 percent všetkých vozidiel MINI dodaných zákazníkom. V desaťročí od roku 2030 bude modelový rad MINI plne elektrický a zároveň pôjde aj naďalej o globálnu značku s prítomnosťou v každom regióne sveta.

V závode v Oxforde sa momentálne vyrába plne elektrický model MINI SE*. Nasledovník modelu MINI Countryman bude od roku 2023 vznikať v závode v Lipsku. Nový crossover MINI sa bude vyrábať vo verziách so spaľovacím ako aj s plne elektrickým pohonom. Na základe konštrukcie nových vozidiel, od základu vyvinutých pre elektrickú mobilitu, sa bude nové elektrické MINI vyrábať od roku 2023 aj v Číne a to v spolupráci s miestnym výrobcom Great Wall Motor.

Trvalá udržateľnosť ako súčasť všetkých divízií spoločnosti

Spoločnosť BMW Group je pevne presvedčená, že budúcnosť ľudského spoločenstva bude najviac určovať boj proti klimatickej zmene a rozvážne využívanie zdrojov. A to platí aj pre BMW Group. Ako prémiový výrobca má záujem zastávať vedúce postavenie na ceste k trvalo udržateľnému rozvoju. V roku 2020 zapracovala tento strategický prístup do všetkých oblastí svojho pôsobenia — od administratívy po obstarávanie, vývoj, výrobu a predaj.

Spoločnosť BMW Group si odteraz až do roku 2030 stanovila jasné dekarbonizačné ciele. Prvý raz sa týkajú celého životného cyklu produktov vrátane dodávateľskej siete, výrobných procesov a až do fázy po ukončení životnosti. V každom aspekte aktivít spoločnosti sa podarilo výrazne znížiť emisie uhlíka na vozidlo, oproti roku 2019 je to minimálne o tretinu.

Spoločnosť BMW Group je už priekopníkom v oblasti úspory zdrojov aj v rámci svojich vlastných závodov. Ciele znižovania uhlíka stanovené do roku 2030 sú najpokrokovejšie v rámci celého automobilového sektora a ešte ambicióznejšie ako tie, ktoré sa spájajú s dosiahnutím cieľa zníženia teploty o 1,5 stupňa Celzia. Spoločnosť BMW Group plánuje do roku 2030 znížiť tieto emisie o 80 percent. Napríklad elektrina využívaná na výrobu modelov BMW iX* v závode Dingolfing a BMW i4 v Mníchove pochádza z vodných elektrární, ktoré sa nachádzajú v Bavorsku. Okrem výrazného zníženia absolútnych čísel emisií uhlíka sa spoločnosť BMW Group snaží aj o úplné odstránenie zvyšných emisií uhlíka prostredníctvom všetkých relevantných certifikátov (Oblasti 1 + 2).

Spoločnosť BMW Group plánuje do roku 2030 znížiť emisie uhlíka vytvárané jej vozidlami na každý prejdený kilometer počas fázy užívania o 40 percent. Najdôležitejším spôsobom, ako to dosiahnuť, je ďalekosiahla produktová stratégia, ktorá obsahuje masívne rozširovanie elektromobility. Vzhľadom na rastúci podiel vyrobených elektrifikovaných vozidiel treba venovať výraznú pozornosť pri ďalšom znižovaní emisií uhlíka aj dodávateľskému reťazcu. A to najmä vzhľadom na významné množstvo energie, ktoré spotrebuje výroba systémov vysokonapäťových batérií. Bez prijatia opatrení by sa vyšší podiel elektrifikovaných vozidiel prejavil do roku 2030 na zvýšení emisií uhlíka na každé vozidlo v rámci dodávateľskej siete spoločnosti BMW Group o viac ako tretinu.

Zámerom však nie je iba zabrániť zvýšeniu, no skôr znížiť emisie uhlíka na vozidlo oproti roku 2019 o 20 percent. Spoločnosť BMW Group prijala celý rad opatrení na splnenie tohto zámeru. Jedným z nich bude zavedenie znižovania uhlíkovej stopy dodávateľov ako kritérium pri vyhodnocovaní kontraktov. Spoločnosť BMW Group si tak zaistí priekopnícku pozíciu ako prvý výrobca automobilov, ktorý stanovil dodávateľskému reťazcu špeciálne dekarbonizačné ciele.

Pri pohľade na model BMW iX* vidno, že prvé opatrenia už majú priaznivé výsledky: použitie obnoviteľnej zelenej elektrickej energie pri výrobe článkov batérií, spojené so zvýšeným využívaním druhotných materiálov, znížilo emisie uhlíka v dodávateľskom reťazci modelu BMW iX* o 17 percent v porovnaní s tým, ak by sa rovnaké vozidlo vyrábalo bez týchto opatrení. „Najlepšie automobily na svete sú trvalo udržateľné, a preto sa prémiovosť s trvalá udržateľnosť musia v duchu pokroku spojiť,” zdôraznil Zipse.

Spoločnosť BMW Group zároveň upúšťa aj od používania kritických surovín. Množstvo kobaltu na materiáli katódy aktuálnej piatej generácie článkov batérií znížila na menej ako desať percent a použitie druhotného niklu sa zvýšilo až o 50 percent. Pohon eDrive už vôbec nepotrebuje vzácne zeminy.

Značky: