Soli je miniatúrny radar, ktorý rozpoznáva pohyby s vysokou presnosťou. Projekt Soli predstavila spoločnosť Google minulý rok a na jeho vývoji sa neustále pracuje.

Tento radar vie s vysokou presnosťou rozpoznávať rôzne pohyby a gestá, ktoré by mohli byť použité namiesto klasických ovládacích prvkov na zariadeniach (tlačidlá, touchpad a pod.). Radar je pritom tak malý (prvotný produkt), že jeho integrácia by mala byť bezproblémová aj do nositeľných zariadení (smart-hodinky a pod.). Toto však nestačilo skupine škótskych vedcov z univerzity St.Andrews. Tí použili jeden z prvých produktov radaru Soli a naučili ho novým schopnostiam – rozpoznávať predmety. Potvrdili teda aj to, že každý objekt má jedinečný radarový „odtlačok prsta“.

Zariadenie sa nazýva RadarCat a funguje tak, ako akýkoľvek iný radar, avšak s niekoľkými úpravami. Radar vysiela elektromagnetické vlny na „ciel“, pričom tie sa od jeho povrchu odrážajú späť. Čas, za ktorý sa vlny vrátia späť využíva špeciálny algoritmus, ktorý sa snaží s čo najväčšou presnosťou určiť tvar a povrch predmetu, ale aj to, ako ďaleko sa nachádza.

RadarCat funguje s takou presnosťou, že vie určovať (v niektorých prípadoch) nie len tvar predmetu, ale aj jeho vnútornú štruktúru. Je dostatočne presný, aby napr. povedal, či je sklenený pohár prázdny alebo naplnený nejakou tekutinou. V niektorých prípadoch aj to, aký obsah je v pohári.

radarcat_nowat

Aj napriek vysokej presnosti má toto zariadenie významné obmedzenia. Zatiaľ. Radar občas popletie predmety s podobnými materiálmi, ako sú napr. hliník, kedy nevie presne určiť, o aký predmet, resp. materiál ide. Problém vzniká na základe toho, že zatiaľ nemá (softvér) dostatočnú databázu produktov („slovník vecí“), ktorá tvorí v aktuálnej dobe minimum predmetov. Pre RadarCat je dôležité „učiť sa“ a pridávať do vlastnej databázy nové predmety, aby vedel, aký predmet má akú štruktúru ešte predtým, než ho začne rozpoznávať. (na analýzu nepoužíva informácie z internetu, ale vlastnú databázu)

Jednou z dôležitých vízií tohto projektu, je vytvoriť aplikácie pre zrakovo postihnutých. To z dôvodu, že veľa produktov má podobný tvar, ale predsa sú diametrálne rozdielne. RadarCat by mal presne určiť, v tomto prípade hlasovo, o aký predmet alebo produkt ide. Príklad – RadarCat vie rozoznať aj to, či máte na rukách rukavice, v ktorej ruke telefón držíte, ale aj to, kde telefón priložíte a podľa toho prispôsobovať používateľské prostredie smartfónu.

Najväčšou výhodou tohto zariadenia je, že na zisťovanie a identifikáciu predmetov nepotrebuje internetové pripojenie. Oproti bežným „čítačkám“, ktoré používajú (väčšinou) na zistenie materiálu alebo produktu QR kódy, 2D kódy a pod. RadarCat nepotrebuje nič, iba objekt v dosahu. Nezávislosť na internete je vítaná aj z pohľadu bezpečnosti samotnej databázy, a taktiež spoľahlivosti zariadenia.

system-radarcat_nowat

Vývoj projektu RadarCat neustále pokračuje a napreduje. Ďalším výrazným krokom má byť schopnosť zlepšiť rozpoznávanie predmetov, ktoré majú takmer identickú podobu. Znamená to presnú klasifikáciu rôznych predmetov v rôznych materiálových vyhotoveniach, a taktiež ich obsah. V prípade úspešného dokončenia tohoto projektu do finálnej verzie, pôjde o neuveriteľne veľký pokrok v tejto technológii. Vo vojenskom prostredí (zväčšený radar) to môže byť presná identifikácia lodí alebo lietadiel a v civilnom prostredí to bude znamenať, že radar vám povie všetko o rôznych predmetoch, potravinách a pod.

Zdroj: www.theverge.com

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE