Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Každý rok skončí na Slovensku štúdium niekoľko desiatok tisíc nových absolventov, ktorí sa snažia uplatniť na trhu práce.

Podľa portálu Platy.sk, nadpriemerné platy vo výške 932 eur očakávajú muži vo veku od 25- 34 rokov. K rozdielom dochádza aj pri predstave o plate medzi mladými ľuďmi so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Platy nad priemerom by uvítali aj mladí ľudia z Bratislavského, Trnavského i Košického kraja.

Nadpriemerné platy vo výške 932 eur očakávajú muži vo veku od 25- 34 rokov

Absolventi majú častokrát aj vysoké finančné požiadavky vzhľadom na ich pracovné skúsenosti a prax. Ľudia bez praxe tesne po škole si niekedy predstavujú svoj budúci plat vyšší, ako je skutočný plat pri vstupe na trh práce. Mladí ľudia, ktorí prichádzajú na trh práce, vyžadujú od zamestnávateľa benefity, dobré platové podmienky a neboja sa vypýtať si za svoju prácu aj vyššiu odmenu ako ľudia s vyšším vekom. Odzrkadľuje sa to aj na ich očakávaniach o mzde, ktorú by chceli dostávať pri vstupe na pracovný trh. Mladšia veková skupina do 24 rokov očakáva, že v priemere zarobí 759 eur, pričom ľudia od 25 do 34 rokov očakávajú od zamestnávateľa ešte o 85 eur viac.

Keď porovnáme očakávané platy mladých ľudí s ich skutočným nástupným platom, môžeme vidieť, že mladšia veková kategória do 24 rokov očakáva v priemere o 42 eur vyšší plat, ako je reálny plat, ktorý od zamestnávateľa dostane. Ich skutočný nástupný plat je vo výške 717 eur. Keď to však porovnáme s o pár rokov staršou vekovou skupinou ľudí, rozdiely v platových očakávaniach a reálnom plate sú takmer minimálne. V skutočnosti títo ľudia pri vstupe na trh práce zarobia 859 eur, čo znamená, že ich predpoklady o nástupnom plate boli takmer rovnaké.

ocakavane_platy_mladych_web2016_3_nowat

Rozdiel medzi očakávanými platmi mladých ľudí so SŠ a VŠ vzdelaním sa pohybuje od 85 eur do 141 eur

Očakávané platy sa líšia aj pri mladých ľuďoch so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. Zaujímavosťou je, že k výraznejšiemu rozdielu v očakávaných platoch dochádza hlavne pri mladšej vekovej skupine do 24 rokov. Zatiaľ čo ľudia so strednou školou s maturitou očakávajú zárobok vo výške 698 eur, absolventi s vysokoškolským titulom II. stupňa očakávajú, že zarobia o 141 eur viac.

platy_vzdelanie_web2016_3_nowat

Nadpriemerné platy očakávajú mladí ľudia v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji

K výraznému rozdielu pri očakávaných platoch dochádza pri vekovej skupine od 25 rokov v Bratislavskom kraji, kde rozdiel oproti celoslovenskému priemeru tvorí až 215 eur. Kým mladší ľudia do 24 rokov v Košickom kraji očakávajú nadpriemerné platy, o niečo staršia veková skupina sa pozerá na očakávaný plat o niečo skeptickejšie a očakáva, že jej zárobok pri vstupe na trh práce bude ešte o 31 eur nižší, ako celoslovenský priemer.

platy_regiony_web2016_3_nowat

Značky: