Zdieľanie čohokoľvek zo svojho sveta sa pre mnohých mladých ľudí stalo prirodzenou súčasťou života. Väčšina z toho, čo zdieľajú alebo „postujú“ sú však citlivé informácie, fotografie či videá odhaľujúce ich súkromie.

A práve správaním sa ľudí v online priestore sa zaoberal nedávno zverejnený prieskum spoločnosti Kaspersky Lab.

Z prieskumu vyplynulo napríklad aj to, že až 90% informácií si ľudia medzi sebou odovzdávajú digitálne, 70% z nás nemá problém so zdieľaním fotografií alebo videí vlastných detí, pričom 45% bez problémov zverejňuje súkromné dáta známych, priateľov či blízkych.

Žiaľ až takmer polovica (44%) internetových používateľov publikuje svoje súkromné informácie na doménach, kde nad nimi strácajú úplnú kontrolu. V prieskume sa každý piaty respondent priznal k zdieľaniu citlivých údajov zo svojho súkromia s neznámymi ľuďmi bez toho, aby mali možnosť overiť si, ako bude s nimi ďalej naložené. Týmto spôsobom dali zelenú napr. krádeži ich identity, pri poskytnutí platobných údajov dokonca aj finančnej kriminalite (37%). Mnohí sa tiež priznali k zverejneniu skenov ich pasov, vodičských preukazov či iných osobných dokumentov (41%), niektorí dokonca vedome či nevedome odhalili svoje heslá (30%).

Prieskum navyše odhalil, že ľudia nezdieľajú len dáta, ale aj zariadenia, v ktorých majú uložené citlivé údaje. Desať percent sa priznalo, že minimálne jednej osobe odhalili svoj PIN pre prístup do zariadenia, 22% nechalo svoje zariadenia odomknuté a bez dohľadu v skupinke ľudí. Takmer štvrtina poskytla svoje zariadenia inej osobe k využitiu na nejaký čas.

Prieskum ďalej poukázal aj na rozdiely v správaní medzi generáciami. Zatiaľ čo až 61% mladých ľudí vo veku 16 – 24 s obľubou zdieľa fotografie zo svojho súkromia, tento zlozvyk priznalo len  38 % respondentov vo veku nad 55 rokov. Rovnako to platí aj v prípade informácií finančnej povahy – dve pätiny mladých zdieľajú verejne svoje finančné a platobné detaily (42% vo veku od 16 – 24), pričom u  ľudí starších ako  55 rokov je to len 27%.