Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave vzdeláva špičkových odborníkov v oblasti informatiky.

Medzi pedagógov fakulty patrí aj profesorka Vanda Benešová, ktorá sa venuje digitálnemu  spracovaniu obrazu a  počítačovému videniu metódami umelej inteligencie s využitím hlbokých neurónových sietí. Pod jej vedením sa vyformovala výskumná skupina s odborným zameraním na výskum aplikácií umelej inteligencie (AI) v medicíne, konkrétne v rádiológii a histológii, keďže výskumná skupina sa venuje počítačovému spracovaniu obrazu.

Ako uviedla profesorka Benešová:

„V našej výskumnej skupine VGG (Vision and Graphics Group) sa intenzívne zaoberáme výskumom v oblasti počítačového videnia a interakcie človeka s počítačom v doméne medicínskych aplikácií. Tým prvým impulzom prečo práve medicínske aplikácie, bol kontakt s firmou Siemens Healthineers, ktorá už roky našu výskumnú skupinu podporuje.

My sme technici-informatici a pre seriózny výskum v oblasti medicíny sa len ťažko zaobídeme bez odborného pohľadu doménových expertov, čiže lekárov. Snažíme sa preto o vybudovanie spolupráce s lekárskymi pracoviskami a v poslednej dobe sa nám to, myslím, skutočne darí. Aj na strane lekárov sa stále častejšie stretávame so živým záujmom o výskum v oblasti AI.

Ako príklad môžem uviesť spoluprácu s Univerzitnou nemocnicou -Nemocnicou  svätého Michala v oblasti výskumu metód získavania informácií z rádiologických snímok mozgu. Vnímam veľmi pozitívne, že MUDr. Tomáš Žilka sa snaží predstaviť tento náš spoločný výskum lekárskej komunite, ktorá má na uplatnenie AI v medicíne občas nejasný pohľad. Rada by som spomenula aj spoluprácu s excelentným tímom na patológii Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe (IKEM) kde sa výskum sústreďuje na získavanie podporných informácií pri hodnotení histologických snímok z biopsie po transplantácii srdca.

Začínajúcich spoluprác je viac, ale v neposlednej rade ešte uvediem Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského kde sme s kolektívom MUDr. Kristíny Mikuš Kuracinovej požiadali o spoločný výskumný grant v oblasti digitálnej histológie. Snažíme sa aj o vytvorenie priamej spolupráce medzi študentami medicíny a informatiky formou spoločných konzultácií na ich diplomových prácach. Plánov je veľa, verím, že sa nám bude aj naďalej dariť.“ Prof. Vanda Benešová (publ. Wanda Benesova)  svoju profesionálnu dráhu budovala v Rakúsku, predovšetkým vo výskumnom ústave Joanneum Research v Grazi.  Svoje odborné znalosti si priniesla späť na Slovensko.

Značky:

Komentáre sú uzavreté